Aan de slag bij XR

Leuk dat je bij Extinction Rebellion wilt helpen met organiseren! Deze pagina stoomt je klaar om aan de slag de gaan als effectief lid van onze organisatie

Extinction Rebellion heeft drie eisen aan de Nederlandse overheid: 

 1. WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.
 2. DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te stoppen en verminder de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige
  manier.
 3. LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een Burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.

Extinction Rebellion heeft tien uitgangspunten & kernwaarden. Iedereen die handelt naar deze principes en kernwaarden kan namens Extinction Rebellion in actie komen:

 1. WIJ HEBBEN EEN GEDEELDE VISIE OP VERANDERING

  Wij willen een wereld doorgeven waarin ook de generaties na ons goed kunnen gedijen.

 2. WIJ RICHTEN ONZE MISSIE OP WAT NODIG IS

  Het mobiliseren van 3,5% van de bevolking, de kritische massa die nodig is om een systeemverandering te bewerkstelligen.

 3. WIJ HEBBEN BEHOEFTE AAN EEN REGENERATIEVE CULTUUR

  oftewel: een gezonde en veerkrachtige cultuur die meebeweegt met de omstandigheden.

 4. WIJ DAGEN ONS GIFTIGE SYSTEEM EN ONSZELF OPENLIJK UIT

  Wij doorbreken de gewone gang van zaken en komen in actie voor verandering.

 5. WIJ HECHTEN WAARDE AAN REFLECTIE EN LEREN

  Wij doorlopen cycli van actie, reflectie, leren en plannen maken voor nieuwe acties. We leren van andere bewegingen en perspectieven én van onze eigen ervaringen.

 6. WIJ VERWELKOMEN IEDEREEN EN ALLES WAT JE ALS PERSOON MEEBRENGT

  Wij zetten ons in voor een laagdrempelige beweging waarin iedereen zich veilig kan voelen.

 7. WIJ WERKEN ACTIEF AAN HET INPERKEN VAN MACHTSSTRUCTUREN

  Hiërarchie vervangen we door gelijkwaardige participatie van iedereen.

 8. WIJ VERMIJDEN HET BESCHULDIGEN EN HET TE SCHANDE MAKEN VAN ANDEREN

  Wij leven in een giftig systeem, maar we houden niemand daarvoor individueel verantwoordelijk.

 9. WIJ ZIJN EEN GEWELDLOOS NETWERK

  Onze strategieën en tactieken zijn geweldloos. Voor ons is dit de meest effectieve manier om fundamentele verandering te bewerkstelligen.

 10. WIJ BASEREN ONS OP AUTONOMIE EN DECENTRALISATIE

  Samen creëren we de structuren die nodig zijn om machtsconcentratie tegen te gaan