Aan de slag bij Extinction Rebellion

Deze pagina is voor nieuwe rebellen en geeft alle informatie die je nodig hebt om te beginnen bij Extinction Rebellion. Er zijn verschillende manieren om aan Extinction Rebellion bij te dragen. Heb jij per maand een klein beetje tijd te besteden? Dan kun je al meehelpen: op straat in acties of juist achter de schermen!

Doe mee aan acties

Extinction Rebellion staat bekend om burgerlijk ongehoorzame, geweldloze acties. Ben je benieuwd naar wat er komt kijken bij actievoeren? Lees dan de volgende kopjes op deze pagina in de volgende volgorde, dat kost je ongeveer 6 minuten:

 • A – Een gedeelde basis: eisen & kernwaardes
 • B – Acties: voorbereiding & meedoen

Help mee achter de schermen

Sta je liever niet op straat maar help je graag mee achter de schermen? Ook daar zijn veel manieren voor. Lees dan, in deze volgorde, de volgende kopjes, dat kost je ongeveer een kwartiertje:

 • A – Een gedeelde basis: eisen & kernwaardes
 • C – Helpen achter de schermen: de basis
 • D – Wat er allemaal gebeurt achter de schermen
 • E – Besluitvorming, taakverdeling & gebruiken
 • F – Digitale tools: communiceren & bestandsbeheer
 • G – Vind je groep: lokale, landelijke & gemeenschapsgroepen

Ben je na een tijdje een beetje klaar met lezen, sla deze pagina dan op en lees later verder!

Heb je vragen? We staan altijd klaar om die te beantwoorden via welcome@extinctionrebellion.nl.

Onze eisen

Extinction Rebellion stelt de volgende eisen aan de Nederlandse overheid:

 1. KLIMAATRECHTVAARDIGHEID VOOR IEDEREEN. Een groeiend deel van Extinction Rebellion eist een rechtvaardige transitie die de behoeften en stemmen centraal stelt van zij die in de frontlinie van de klimaatverandering staan en die hen ter verantwoording roept die het meest verantwoordelijk zijn voor de afbraak van het milieu. Extinction Rebellion is aan het beslissen of we deze eis bewegingsbreed gaan opnemen. Meer informatie op www.demand0.nl.
 2. WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.
 3. DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te stoppen en verminder de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige
  manier.
 4. LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een Burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming. (meer informatie hier)

Onze kernwaardes

Extinction Rebellion heeft tien uitgangspunten & kernwaardes. Iedereen die handelt naar deze principes en kernwaardes kan namens Extinction Rebellion in actie komen:

 1. WIJ HEBBEN EEN GEDEELDE VISIE OP VERANDERING

  Wij willen een wereld doorgeven waarin ook de generaties na ons goed kunnen gedijen.

 2. WIJ RICHTEN ONZE MISSIE OP WAT NODIG IS

  Het mobiliseren van 3,5% van de bevolking, de kritische massa die nodig is om een systeemverandering te bewerkstelligen.

 3. WIJ HEBBEN BEHOEFTE AAN EEN REGENERATIEVE CULTUUR

  oftewel: een gezonde en veerkrachtige cultuur die meebeweegt met de omstandigheden.

 4. WIJ DAGEN ONS GIFTIGE SYSTEEM EN ONSZELF OPENLIJK UIT

  Wij doorbreken de gewone gang van zaken en komen in actie voor verandering.

 5. WIJ HECHTEN WAARDE AAN REFLECTIE EN LEREN

  Wij doorlopen cycli van actie, reflectie, leren en plannen maken voor nieuwe acties. We leren van andere bewegingen en perspectieven én van onze eigen ervaringen.

 6. WIJ VERWELKOMEN IEDEREEN EN ALLES WAT JE ALS PERSOON MEEBRENGT

  Wij zetten ons in voor een laagdrempelige beweging waarin iedereen zich veilig kan voelen.

 7. WIJ WERKEN ACTIEF AAN HET INPERKEN VAN MACHTSSTRUCTUREN

  Hiërarchie vervangen we door gelijkwaardige participatie van iedereen.

 8. WIJ VERMIJDEN HET BESCHULDIGEN EN HET TE SCHANDE MAKEN VAN ANDEREN

  Wij leven in een giftig systeem, maar we houden niemand daarvoor individueel verantwoordelijk.

 9. WIJ ZIJN EEN GEWELDLOOS NETWERK

  Onze strategieën en tactieken zijn geweldloos. Voor ons is dit de meest effectieve manier om fundamentele verandering te bewerkstelligen.

 10. WIJ BASEREN ONS OP AUTONOMIE EN DECENTRALISATIE

  Samen creëren we de structuren die nodig zijn om machtsconcentratie tegen te gaan

Iedereen die achter deze eisen staat en de kernwaardes wilt respecteren, mag zichzelf een rebel noemen en in de naam van Extinction Rebellion organiseren.

De volgende stap

Ben je geïntereseerd in acties? Lees dan verder onder het kopje Acties: voorbereiding & meedoen. Ben je meer geïnteresseerd in organiseren achter de schermen? Lees dan verder onder het kopje Aan de slag achter de schermen: de basis.

 

Extinction Rebellion voert vreedzame, en vaak burgerlijk ongehoorzame actie. We richten ons daarbij op de overheid en grote vervuilers en we eisen de nodige verandering. Hoewel arrestaties een centraal onderdeel zijn van onze strategie, hoef je je niet te laten arresteren om aan onze acties deel te nemen. We hebben iedereen nodig die op wil komen voor een leefbare toekomst.

De eerste stap: volg een actietraining

Voor het eerst meedoen aan een actie kan zowel spannend als een beetje eng zijn. Als je erover denkt om mee te doen aan een actie is het essentieel om een actietraining te volgen, ook wel een NVDA (Non-Violent Direct Action)-training genoemd. In zo’n training komen verschillende aspecten aan bod, zoals:

 • Wat wordt als geweldloos beschouwd?
 • Hoe omgaan met de risico’s van arrestatie?
 • Wat betekent het in de praktijk om gearresteerd te worden?
 • Wat zijn de juridische gevolgen van arrestatie?
 • De actieconsensus
 • Vragen

Actietrainingen worden onregelmatig georganiseerd door verschillende (lokale) XR-groepen. Als je geïnteresseerd bent aan acties deel te nemen, dan is het volgen van een actietraining de volgende stap. Zoek in dit overzicht daarom een actietraining bij jou in de buurt en meld je nu aan!

Deelnemen aan acties

Onze actie consensus

Als je meedoet aan een actie is het belangrijk om je te houden aan de actieconsensus, zodat iedereen, van jezelf tot mederebellen en het grote publiek, weet wat ze kunnen verwachten van het gedrag van rebellen bij demonstraties van Extinction Rebellion. Een korte versie van de actieconsensus vind je hier:

 • We tonen respect voor iedereen – voor elkaar, het publiek en de overheid en politie.
 • We gebruiken geen geweld, fysiek of verbaal.
 • We dragen geen wapens (noch scherpe voorwerpen).
 • We brengen en gebruiken geen alcohol of drugs.
 • We houden onszelf verantwoordelijk voor onze daden.

Een uitgebreidere versie is hier te vinden.

De tweede stap: vind een actie om aan mee te doen

Wanneer je een actietraining gevolgd heb ben je klaar om deel te nemen aan je eerste actie. Verschillende groepen binnen Extinction Rebellion organiseren acties, op verschillende schaalniveaus. Niet alle acties worden publiekelijk gecommuniceerd om te voorkomen dat de politie zich ermee bemoeit voordat we de actie kunnen starten. Voordat een actie plaatsvindt, worden er meestal briefings georganiseerd om het plan te bespreken en groepjes te vormen zodat niemand alleen naar de actie gaat.

Meedoen aan publiekelijk aangekondigde acties

Als je niet weet waar je moet beginnen, is het makkelijk om mee te doen aan een publiekelijk aangekondigde actie. Deze acties worden gedeeld in een Telegram-omroep kanaal. Installeer daarom nu Telegram en voeg jezelf toe door op deze link te klikken: t.me/XRNLactiebroadcast. Meer over Telegram is te vinden onder het kopje Digitale tools: communiceren & bestandsbeheer.

Vaak bundelen we acties in campagnes om stap voor stap naar een doel toe te werken. Hierbij kun je denken aan de doeltreffende A12-blokkades tegen fossiele subsidies. Bezoek de campagnepagina om te ontdekken welke campagnes je aanspreken.

Meedoen aan niet publiekelijk aangekondigde acties

Voor deelname aan acties die niet openbaar zijn, moet je ervoor zorgen dat organisatoren je contactgegevens hebben en je vertrouwen. Daarom is het aan te raden om contact te zoeken met bijvoorbeeld de lokale groep in de buurt, er een keer langs te gaan om kennis in te maken en aan te geven dat je graag mee doet als er een actie georganiseerd wordt. Onder het kopje Vind je groep: lokale, landelijke en gemeenschapsgroepen vind je onder andere de contactinformatie van alle groepen.

Supertof dat je mee wilt helpen achter de schermen bij Extinction Rebellion. Voor we ingaan op wat er allemaal moet gebeuren, hoe je kunt ontdekken hoe jij kunt helpen en hoe je contact kunt opnemen is het goed om eerst even stil te staan bij je motivatie en verwachtingen.

Motivatie: angst en woede of plezier

De meeste rebellen komen bij Extinction Rebellion uit zorg, angst en/of woede over de toekomst en het klimaat. Hier hebben we natuurlijk meer dan genoeg redenen voor. Soms zorgt dit ervoor dat we keuzes maken die niet goed voor ons zijn. We kunnen bijvoorbeeld dingen gaan doen die we belangrijk vinden, maar die ons veel stress geven of die voor een hoge werkdruk zorgen. Zoek daarom iets wat je kunt doen dat je ook leuk vindt. Zorgt dat je plezier kunt halen uit Extinction Rebellion. Dit is gezond voor jou en gezond voor de beweging. De motivatie die je uit plezier haalt is duurzaam. Ook als je iets nog nooit hebt gedaan of ergens totaal niet goed in bent, want er is altijd wel iemand die het je wil leren.

Communicatie en informatie

Volgens kernwaarde 10 zijn we als Extinction Rebellion decentraal georganiseerd in allerlei zelfstandige groepen. Dat betekent dat we bijvoorbeeld meer dan dertig lokale groepen in Nederland hebben en ook meer dan tien landelijke werkcirkels. Bovendien kan iedereen zijn eigen werkgroep starten.

Het voordeel hiervan is dat we heel gelijkwaardig georganiseerd zijn en ook snel kunnen handelen bij veranderende omstandigheden. Er is namelijk geen bestuur waarop je hoeft te wachten om te beslissen wat je moet doen. De keerzijde van deze decentrale organisatie is dat elke groep net een beetje anders is en net op een andere manier communiceert. Je zult dus in aanraking komen met een aantal verschillende communicatietools (alternatieven voor WhatsApp) en vormen van bestandenbeheer (alternatieven voor Google Drive). Ook zul je wellicht een keer verouderde (contact)informatie vinden.

Extinction Rebellion kan door de decentrale organisatie en daarmee soms verbrokkelde informatie overweldigend of frustrerend zijn en daardoor in het begin moeilijk ontoegankelijk voelen. Onthoud: dit ligt niet aan jou. Neem de tijd om je alles eigen te maken en vraag hulp als je er niet uitkomt. We helpen graag mee via welcome@extinctionrebellion.nl.

Initiatief nemen

Een ander gevolg van het niet hebben van een bestuur dat vertelt wat je moet doen is dat eigen initiatief belangrijk is. We proberen zo min mogelijk druk op elkaar uit te oefenen. Als iemand in een groep geen actieve bijdrage levert, gaan we ervan uit dat die persoon daar goede redenen voor heeft. Wil je actief iets bijdragen? Dan helpt het dus om zelf initiatief te tonen. Je hoeft helemaal geen uitgewerkt plan te hebben, maar het opnemen van kleine of iets ingewikkeldere taken met de hulp van een meer ervaren rebel zijn manieren om de beweging te leren kennen. Na een tijdje zul je waarschijnlijk zelf ideeën hebben!

De volgende stap

Nu je weet wat er grofweg komt kijken bij het actief worden achter de schermen van Extinction Rebellion is het waarschijnlijk leuk om een idee te krijgen van wat er allemaal gebeurt achter die schermen. Lees daarom verder onder het kopje Wat er allemaal gebeurt achter de schermen.

Het is niet noodzakelijk om deze sectie te lezen. Heb je al een beeld van wat er ongeveer achter de schermen gebeurt of ontdek je dat liever in de praktijk? Ga dan meteen door naar Besluitvorming, taakverdeling & gebruiken.

Achter de schermen gebeurt er zo veel meer dan je in het nieuws ziet. Om je een idee te geven, hebben we hier op een rijtje gezet wat we als beweging proberen te bereiken en wat daarvoor moet gebeuren. Het is onmogelijk om alles wat duizenden zelfstandige rebellen doen te vangen in een aantal kopjes, maar we denken dat we een heel eind zijn gekomen.

Lees onderstaande lijst eens door en noteer de dingen die je wellicht leuk lijken om te doen. Dat kan je helpen met het vinden van je weg in onze beweging. Zie je niet meteen wat staan dat bij je past? Geen zorgen, als je later een groep vindt zijn er altijd mensen die met je mee kunnen denken over wat er binnen die groep bij je past!

We willen groeien om zo steeds meer impact te hebben, en daarom:
– Organiseren we welkomstpraatjes en -activiteiten
– Maken we zoveel mogelijk informatie online beschikbaar
– Helpen we zo veel mogelijk mensen een-op-een met het vinden van hun weg binnen onze beweging

We willen dat iedereen die zich in onze eisen en kernwaardes kan vinden, iets bij kan dragen, en daarom:
– Geven we praatjes om nieuwe mensen te verwelkomen en te informeren
– Geven we trainingen om nieuwe vaardigheden te leren, zoals vergaderingen faciliteren, trainingen geven en acties organiseren.
– Is er geen bestuur dat zegt wat je moet doen, maar is er alle ruimte voor eigen ideeën.
– Is elke tijdsbijdrage welkom, en elke rol.

We hechten waarde aan gezonde en veerkrachtige gemeenschappen, en daarom:
– Hebben we therapeuten klaarstaan als het niet zo lekker met je gaat
– Organiseren we vaak ook gezellige activiteiten binnen Extinction Rebellion
– Organiseren we trainingen zoals geweldloze communicatie en welzijn tijdens acties
– Beginnen we elke vergadering met een rondje over hoe het met je gaat

We willen dat onze acties impact hebben, en daarom:
– Proberen we losse acties vaak in een grotere strategie te laten vallen
– Hechten we veel waarde aan reflectie na acties

We willen dat onze rebellen effectief kunnen organiseren, en daarom:
– Zijn er rebellen die de IT van XR onderhouden
– Organiseren we trainingen over hoe je gelijkwaardig kan organiseren, bijvoorbeeld met sociocratie
– Zorgen we dat er geld wordt geworven en gebudgetteerd

We willen dat rebellen zo veilig mogelijk actie kunnen voeren, en daarom:
– Plannen we acties altijd zorgvuldig
– Geven we actietrainingen om nieuwe rebellen voor te bereiden
– Organiseren we per actie vaak een actiebriefing om de actie toe te lichten
– Organiseren we juridische ondersteuning voor rebellen die gearresteerd worden

We willen dat onze acties een duidelijke boodschap overbrengen, en daarom:
– Brengen we bij elke actie een persbericht uit
– Zijn we actief op allerlei sociale media, zoals Instagram, Facebook en Twitter
– Maken we allerlei visuals, zoals banners en buttons, om onze boodschap kernachtig over te brengen

De volgende stap

Nu je dit hebt gelezen heb je een beeld van alles wat er moet gebeuren achter de schermen. Omdat allemaal gedaan te krijgen moeten we natuurlijk de taken verdelen en onze besluitvorming op orde hebben. Hoe we dat aanpakken lees je onder het kopje Besluitvorming, taakverdeling & gebruiken.

 

Elke autonome groep binnen Extinction Rebellion probeert volgens de kernwaardes effectief te organiseren en daarbij machtsstructuren zo veel mogelijk in te perken en een prettige, regeneratieve cultuur te creëren. Om dat te doen hebben we een aantal gebruiken op het gebied van besluitvorming, taakverdeling en vergadergewoontes. Hierbij gebruiken we elementen van een bestuursvorm die sociocratie heet. Omdat die gebruiken waarschijnlijk anders zijn dat je gewend bent, is het belangrijk je daar een beeld van te vormen. Lees daarom dit kopje goed door. Het is logisch dat niet alles blijft hangen en dat verwachten we ook niet.

Besluitvorming: geen meerderheidsstem of consensus maar instemming

In onze democratie beslist de meerderheid voor iedereen. Omdat dit de belangen van minderheden uitsluit, wordt niet met iedereen rekening gehouden en wordt niet alle input gebruikt. Een andere manier om beslissingen te nemen is te zoeken naar een voorstel waar wat ieders voorkeur heeft (‘consensus’). Dat is vaak heel moeilijk en kost veel tijd.

In Extinction Rebellion nemen we daarom beslissingen op basis van instemming (Engels: consent) in plaats van stemming bij meerderheid of consensus.
Er is toestemming voor een voorstel als geen enkele rebel in de groep bezwaar heeft. Elke rebel kan zorgen over een voorstel met de groep delen. De groep zal deze bespreken en het voorstel verbeteren totdat iedereen instemt. Werken met consent voorkomt dat iedereen zich richt op persoonlijke voorkeuren, waardoor het gemakkelijker wordt als groep om beslissingen te nemen.

Taakverdeling: rollen & cirkels

Om effectief te organiseren is het natuurlijk belangrijk om taken de verdelen en te weten wie waar verantwoordelijk voor is. Hiervoor gebruiken we het sociocratische idee van cirkels en rollen.

Cirkels

Een cirkel is een groep die beslissingen mag nemen over een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld: de inhoud van onze sociale mediaberichten). Als je daarbij wilt helpen dan kun je je bij deze cirkel aansluiten. Door je niet bij een cirkel aan te sluiten, geef je consent, oftewel instemming, dat de beslissingen van die cirkel zonder jou worden genomen. Cirkels kunnen ook weer sub-cirkels hebben om alle taken verder te verdelen.

Niet alle groepen organiseren in cirkels. Bij sommige lokale groepen lukt het ook zonder. Alle nationale zaken zijn wel onderverdeeld in landelijke cirkels.

Rollen

Om binnen een kleine groep of cirkel de taken verder te verdelen wordt er vaak gebruik gemaakt van rollen. Een rol is een functie (bijvoorbeeld: secretaris) met een duidelijke omschrijving (bijvoorbeeld: notuleren en administratie bijhouden).

Om te voorkomen dat er te veel macht bij een kleine groep mensen komt te liggen worden rebellen voor een rol verkozen in een sociocratische verkiezing, vaak voor een beperkte periode (meestal 3-6 maanden).

Elke zelfstandige groep, zoals een cirkel of lokale groep, kan zelf beslissen welke rollen zij nodig hebben. De meeste groepen kennen in ieder geval een facilitator, coördinator, vertegenwoordiger en integrator. Uitgebreide rolbeschrijvingen zijn hier te vinden. Hieronder volgen korte beschrijvingen van de rollen waarvan wordt aangeraden om ze in een groep te hebben.

 • De facilitator maakt vergaderingen efficiënt en prettig door ruimte te maken voor iedereen, ervoor te zorgen dat de agenda wordt gevolgd en de besluitvorming in goede banen te leiden.
 • De coördinator (interne coördinator) zorgt ervoor dat de groep goed functioneert door doelen bij te houden en een agenda op te stellen voor elke vergadering.
 • De vertegenwoordiger (externe coördinator) vertegenwoordigt de groep als er beslissingen moeten worden genomen met andere groepen en brengt input mee van andere groepen.
 • De secretaris maakt notulen van vergaderingen en houdt de administratie bij.
 • De integrator verwelkomt, informeert en ondersteunt nieuwe rebellen.
 • De welzijnsrebel waarborgt een gezonde en regeneratieve sfeer in de groep.

Hoe het sociocratische verkiezingsproces werkt, is hier te vinden.

Gebruiken voor een goede vergadersfeer

Gebruik van handsignalen

Hoe vaak worden vergaderingen niet overstemd door één of twee personen die steeds het woord voeren? Niet omdat de rest niets te zeggen heeft, maar omdat deze personen het dominantst zijn en de aandacht naar zich toe trekken? Om iedereen aan het woord te laten en zo te profiteren van onze gezamenlijke kennis en ervaring, gebruiken we handsignalen.

Wil je iets zeggen? Steek dan je vinger op. De facilitator geeft je dan de beurt. Heeft iemand zijn vinger al opgestoken? Steek dan twee vingers op en je bent als tweede aan de beurt. Er zijn ook nog enkele andere handsignalen, bijvoorbeeld om aan te geven dat je direct wilt reageren of een technisch punt hebt (bij videobellen: ik hoor je niet!). Er zijn er nog een paar. Enkele van de meest gebruikte handgebaren vind je in de afbeelding hieronder.

 

Het gebruik van handgebaren kan in het begin een beetje wennen zijn. Meestal voelt het al snel natuurlijk aan.

In- en uitchecken

Vanuit sociocratisch oogpunt en de behoefte aan een regeneratieve cultuur (principe 3) beginnen en eindigen we bijna elke vergadering met een moment dat gericht is op de aanwezigen in plaats van op de agendapunten. Dit noemen we een check-in (begin van de vergadering) en check-out (einde van de vergadering).

We maken een rondje waarin iedereen kort vertelt hoe het (echt!) met diegene gaat. Stel dat je een slechte dag of zware nacht had of ruzie met iemand hebt, dan kun je dat vertellen en weet de rest waarom je je gedraagt zoals je doet. Aan de andere kant is het ook leuk om gelukkige dingen in je leven te delen.

De volgende stap

Nu je een beeld hebt van hoe we intern georganiseerd zijn is het bijna tijd om een groep te zoeken die bij je past. Om die groep straks te kunnen benaderen is het belangrijk om het eerst nog even over digitale tools te hebben. Lees daarom nu verder onder Digitale tools: communiceren & bestandsbeheer.

In onze beweging zul je verschillende digitale hulpmiddelen tegenkomen. We streven naar tools die zo veilig mogelijk zijn en draaien hernieuwbare energie. Daarom gebruiken we soms andere tools dan je misschien gewend bent. Er zijn best veel verschillende tools, en als nieuwe rebel hoef je ze niet allemaal meteen te hebben. Je kunt daarom ook dit onderdeel voor nu overslaan en doorlezen onder het kopje Vind je groep: lokale, landelijk en gemeenschapsgroepen.

Communiceren

Wat is een beweging zonder communicatie? Niet veel eigenlijk. In Extinction Rebellion zijn de drie meest gebruikte communicatiemiddelen Mattermost, Signal & Telegram.

Mattermost

Mattermost wordt gebruikt om te communiceren met rebellen van verschillende groepen in Nederland en daarbuiten. Met Mattermost kun je zelf de groepen en mensen vinden waarmee je wilt praten, waardoor het je veel vrijheid geeft. Daarom raden we aan dat elke rebel die achter de schermen wil helpen, Mattermost uitprobeert.

Om een account aan te maken, moet je een uitnodiging voor Mattermost krijgen. Als je al contact hebt met een integrator (iemand die je helpt opstarten), vraag die persoon dan voor een uitnodigingslink. Als je nog geen integrator hebt, stuur dan een e-mail naar welcome@extinctionrebellion.nl. Nadat je een account hebt, kun je op deze pagina meer informatie vinden over hoe je Mattermost kunt gebruiken. Het kost namelijk vaak wat tijd en moeite om te wennen aan Mattermost.

Signal

Mattermost is handig om te communiceren met mensen van wie je geen contact gegevens hebt, maar het is niet enorm gebruiksvriendelijk. Daarom gebruiken veel groepen ook Signal. Signal is een alternatief voor WhatsApp en wordt gebruikt voor beveiligde communicatie. Veel voorkomende toepassingen zijn het snel afstemmen van actiepunten en delen van informatie over aankomende activiteiten. Voor veel groepen binnen Extinction Rebellion is Signal de standaard communicatieapp. Je kunt Signal downloaden voor je iPhone, voor Android (Samsung, Huawei, enz.) en voor je pc.

Meer informatie over waarom Signal veiliger is dan WhatsApp of Telegram vind je hier.

Telegram

Telegram wordt gebruikt vanwege de functie om aankondigingen naar alle geïnteresseerden te zenden. Er zijn drie nationale Telegram omroepkanalen van Extinction Rebellion:

Delen van documenten

Zoals je je vast kunt voorstellen is het delen van bestanden een belangrijke methode om samen te werken. Denk aan het samenwerken aan actieplannen, het nalezen van agenda’s of notulen, het ontwerpen van posters en nog veel meer.

Nextcloud

De meeste bestanden van Extinction Rebellion zijn opgeslagen op Nextcloud. Je maakt hier een account aan. Vraag dan aan je integrator of je account goedgekeurd kan worden. De integrator moet in het Mattermost-kanaal “6.1. Nextcloud” een goedkeuringsverzoek voor jouw account indienen. Als je geen integrator hebt, stuur dan een mailtje naar welcome@extinctionrebellion.nl. Na goedkeuring van je account kun je hier openbare bestanden bekijken. Dit betekent dat je de bestanden kunt zien, maar nog niet kunt aanpassen. Als je bestanden van een groep wilt wijzigen of de privé-bestanden van een groep wilt zien, moet je toestemming vragen aan die groep.

CryptPad

Een alternatief voor Nextcloud en Google Drive is CryptPad. Dit is de veiligste van de beschikbare online samenwerkingstools. Daarom wordt het vooral gebruikt voor het plannen van (geheime) acties, omdat het de kans verkleint dat de plannen uitlekken. Je kunt hier een account aanmaken.

De volgende stap

Je hebt nu al een supergoed beeld van hoe we als Extinction Rebellion georganiseerd zijn. Lekker bezig! Nu is het tijd om een groep te vinden die bij je past. Lees daarom het laatste essentiële kopje: Vind je groep: lokale, landelijke & gemeenschapsgroepen.

Er zijn drie soorten groepen in Extinction Rebellion Nederland waar je je bij kunt aansluiten:

 1. Lokale groepen, bijvoorbeeld XR Deventer.
 2. Gemeenschapsgroepen, bijvoorbeeld XR Zorgprofessionals.
 3. Landelijke cirkels, bijvoorbeeld XR Samenwerkingen.

Je kunt in verschillende groepen tegelijkertijd wat bijdragen. Veel rebellen zijn bijvoorbeeld zowel op lokaal als op landelijk niveau actief. Als nieuwe rebel raden we je aan om eerst met één groep te beginnen. Hieronder leggen we meer uit over de manieren waarop je actief kunt worden.

Verschillen tussen de soorten groepen

Niet elke groep is hetzelfde. Om een passende groep te vinden helpt het om op basis van onderstaande verschillen te kiezen of je liever bij een lokale, landelijke of gemeenschapsgroep actief wordt.

 1. Online of in het echt. Lokale groepen spreken vaak in het echt af, landelijke groepen en gemeenschapsgroepen meer online.
 2. Mate van activiteit. Niet elke groep is even actief. Hoe meer er gebeurt in een groep, hoe makkelijker het is om met een klein taakje echt bij te dragen. Bij groepen die nog opstarten of nog weinig structuur hebben, kost het meer energie om een rol/taak te vinden die bij jou past. Als je bij een bepaalde groep begint en merkt dat de activiteit daar niet helemaal bij jou past, dan ben je van harte welkom om bij een andere groep aan te sluiten.
 3. Mate van specialisatie. Kleine lokale groepen en gemeenschapsgroepen zijn een soort mini beweging op zich en doen (bijna) alles zelf, van het organiseren acties tot het bijhouden van sociale media en van nieuwsbrieven schrijven tot banners schilderen. Landelijke werkgroepen hebben zich echt gespecialiseerd in een onderwerp. Vind je programmeren bijvoorbeeld leuk? Dan is er een landelijke tech-cirkel waar je terecht kunt!

1. Lokale groepen

Op het moment van schrijven zijn er iets meer dan dertig lokale groepen actief. Deze zijn verspreid door het hele land. Alle lokale groepen vind je hier. Als je doorklikt vind je op de betreffende groepspagina (contact)informatie, zoals het e-mailadres en een korte beschrijving.

Alle lokale groepen verschillen van elkaar. Elke groep is zelfstandig en kiest daarom een eigen manier van organiseren. Daarnaast verschilt ook de omvang van elke groep. Vooral de groepen in de grotere steden zoals Utrecht, Rotterdam en Amsterdam zijn vrij groot en bestaan uit tientallen rebellen.

2. Gemeenschapsgroepen

Een gemeenschapsgroep is een groep rebellen met dezelfde interesses of identiteit, zoals XR Scientists, voor wetenschappers die deel uitmaken van Extinction Rebellion. Alle andere gemeenschapsgroepen zijn: XR NL Families, XR Zorgproffesionals, XR NL Fashion Action, XR Agriculture, XR NL Youth, University Rebellion NL, XR Neurodiversiteit en XR Nieuwsmedia. Meer informatie en contactgegevens van de gemeenschapsgroepen vind je hier.

3. Landelijke cirkels

Ondanks het feit dat Extinction Rebellion decentraal is georganiseerd, kunnen een aantal taken alleen op landelijk niveau worden uitgevoerd. Neem bijvoorbeeld de taken rondom het ontwerp en beheer van onze landelijke website en sociale media kanalen. Deze activiteiten betreffen de beweging als geheel en vergen daarom een inspanning op landelijk niveau. Al deze taken worden uitgevoerd door landelijkewerkgroepen die cirkels worden genoemd en elke cirkel heeft een specialisatie. Alle landelijke cirkels zijn hier te vinden. Ze zijn vaak het beste te bereiken via Mattermost.

De volgende stap

Als je geïnteresseerd bent om je aan te sluiten bij een lokale groep, een gemeenschapsgroep of een landelijke cirkel, zoek dan de contactgegevens op via de bovenstaande linkjes en neem contact op! Als het goed is kan je in contact worden gebracht met de integrator van die groep, iemand die je verder kan verwelkomen, informeren en ondersteunen. Super dat je er bent!

Wil je specifieke vaardigheden ontwikkelen of kennis op doen? Dan is de volgende informatie misschien interessant voor je.

Er is geen compleet overzicht van alle workshops, trainingen en lezingen die Extinction Rebellion in Nederland verzorgt, voornamelijk vanwege de verscheidenheid en steeds veranderende behoeften. Trainingen en workshops komen en gaan. Hieronder vind je een overzicht van veelvoorkomende trainingen en workshops. Als er trainingen of workshops gepland zijn, staan ze vaak op de evenementenpagina.

‘Onderweg naar uitsterven’-lezing
De ‘Heading for extinction talk’ wordt overal in de wereldwijde beweging gegeven en is bedoeld om mensen te motiveren voor onze beweging. Het kan (en moet vaak) worden gewijzigd, afhankelijk van het publiek. Wetenschappers worden waarschijnlijk meer gemotiveerd door statistieken en feiten terwijl ouders misschien meer geraakt worden door een emotionele benadering.

‘Welkom bij XR’-lezing
Deze inleiding bestaat uit de ‘Heading for extinction talk’ plus een eenvoudige uitleg over hoe de beweging werkt en hoe rebellen eraan kunnen bijdragen. Het is voor nieuwe rebellen zeker nuttig om in het begin van hun integratieproces deel te nemen aan deze online introductie. Je vindt meer informatie over de introductie op onze website.

Actietraining
Om rebellen goed voor te bereiden op acties is er een actietraining, of Non-Violent Direct Action (NVDA)- training, waar rebellen leren hoe ze zich moeten voorbereiden, wat ze kunnen verwachten en nog veel meer. Het is heel belangrijk dat nieuwe rebellen een actietraining volgen voordat ze naar een actie gaan, vooral als ze een risicovolle rol op zich nemen.
Er is ook een NVDA 2.0-training, ook bekend als een ‘gevorderde actietraining’, die rebellen laat oefenen met diverse blokkeermaterialen zoals lock-ons en ze voorbereidt op acties met het een hoog arrestatierisico.

Welzijnstraining
Een regeneratieve cultuur is een van de principes en waarden van onze beweging. Hoe meer rebellen weten hoe ze hun eigen gevoelens kunnen benoemen, anderen kunnen steunen en gezonde grenzen kunnen stellen, hoe sterker en veerkrachtiger onze beweging zal zijn. Daarom zijn welzijnstrainingen nuttig en worden ze aangemoedigd voor iedereen.

Eis 0-workshop
Naast de drie eisen die in heel Extinction Rebellion bekend zijn (Wees eerlijk, Doe wat nodig is & Laat burgers meebeslissen) is er ook de roep om een extra eis: Klimaatrechtvaardigheid. De Eis 0-workshop is bedoeld om te bespreken of en hoe we deze eis kunnen overnemen en implementeren in de hele beweging. Het is een heel leerzame workshop die we aanbevelen aan alle rebellen.

Sociocratie workshop
In Extinction Rebellion kennen we sociocratie, een methode van organisatie, communicatie en besluitvorming gebaseerd op instemming, decentralisatie en niet-hiërarchische coördinatie. Het beïnvloedt elk onderdeel van onze beweging en is daarom voor iedereen belangrijk om te begrijpen.

Sociocratie workshops en Q&A-uren worden regelmatig gegeven door de SOS- cirkel en zijn gemakkelijk te vinden in hun Mattermost kanaal. Heb je geen Mattermost, lees dan hier hoe je een account aan kan maken.

Juridische training
In de actietraining komt al een basis van wetgeving rondom demonstraties aan bod die relevant is voor rebellen. De juridische training gaat hier dieper op in, waardoor het een zeer nuttige training is voor rebellen met interesse in risicovolle acties en vooral voor rebellen die willen helpen als politie liaison bij acties.

Integratortraining
De workshop ‘Nieuwe rebellen verwelkomen’, ook bekend als de integratortraining en in eerste instantie bedoeld voor integratoren, is nuttig voor iedereen omdat elke rebel de mogelijkheid heeft om de ervaring van een nieuwe rebel te helpen vormen. Deze workshop wordt gedeeld op het Mattermost integratiekanaal. Als alternatief kun je alle bronnen op de integratie pagina doornemen.

DNA-training
De drie uur durende DNA-training is nog in ontwikkeling en is bedoeld om rebellen die intern willen deelnemen aan Extinction Rebellion alles te leren wat ze moeten weten. De training staat ook bekend als de organisatietraining en kan zeer nuttig zijn voor rebellen die actief willen zijn achter de schermen.

Actieorganisatie training
Deze training staat ook bekend als ‘Hoe organiseer je een actie alsof het je verjaardag is’, en leert rebellen hoe ze een actie moeten organiseren, met wie ze contact moeten opnemen en meer. Deze training is nog in een vroeg stadium van ontwikkeling en is vooral gericht op affiniteitsgroepen en rebellen die willen helpen bij het organiseren van acties.

Geweldlozecommunicatietraining
Extinction Rebellion is een geweldloze sociale beweging en dus is het heel belangrijk om op een respectvolle, positieve, geweldloze manier te kunnen communiceren. De geweldloze communicatie training leert je om om te gaan met emoties die opkomen, om jezelf te leren aarden en om verbinding te maken door empathisch te luisteren, en nog veel meer. Het is een heel nuttige training voor iedereen in de beweging, maar in het bijzonder voor integratoren en iedereen die actief bezig is het met het welzijn van rebellen.

Het is voor nieuwe rebellen niet essentieel om het volgende te lezen, maar het biedt wat achtergrondinformatie over Extinction Rebellion.

Extinction Rebellion (XR) is een wereldwijde beweging die strijdt tegen de klimaat- en ecologische crisis en de verschrikkelijke gevolgen daarvan. De snelle klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit veroorzaken de ineenstorting van ecosystemen en daarmee de dood en bedreiging van het leven op wereldschaal. Velen die geen of weinig schuld hebben aan deze crisis lijden nu al onder de gevolgen ervan.

Extinction Rebellion bestaat omdat onze regeringen weigeren het noodzakelijke beleid in te voeren om ons veilig te houden. Wij, een groep gewone mensen, ondernemen creatieve, vreedzame en ontwrichtende actie in de traditie van burgelijke ongehoorzaamheid om onze regeringen te dwingen de nodige maatregelen te nemen.

Je kunt hier meer lezen over de achtergrond van de klimaatcrisis. Een vijftien minuten durende video over de klimaatcrisis en de noodzaak van burgerlijke ongehoorzaamheid vind je hier.

Geschiedenis van Extinction Rebellion

In mei 2018 werd Extinction Rebellion opgericht in het Verenigd Koninkrijk. De Nederlandse afdeling, XR Nederland, werd een paar maanden later, in december 2018, opgericht. Inmiddels is Extinction Rebellion actief in meer dan 80 landen. Meer over de wereldwijde beweging is hier te vinden.

Sinds de oprichting van de Nederlandse afdeling zijn er veel acties georganiseerd. Een overzicht van georganiseerde acties vind je hier. Nu vormen meer dan dertig lokale XR-groepen de ruggengraat van de beweging. Met de steun van rebellen die landelijk handelen, organiseren zij acties op verschillende schaalniveaus om veranderingen in politiek, bedrijfsleven en de samenleving als geheel te stimuleren.