Beste mevrouw Kaag,

Gefeliciteerd met de verkiezingsuitslag. Iedere Nederlander – blij of niet – moet erkennen dat u een effectieve campagne heeft gevoerd. Uw partij is vanzelfsprekend onderdeel van de formatie en de nieuwe regering. Daarom richt ik mij tot u.

Tijdens de campagne heeft u aandacht gevraagd voor de klimaat- en ecologische crises. U deed dit met verve, al was het niet genoeg. Volgens het KNMI warmt de aarde mogelijk al binnen negen jaar tot 1,5 graad op. Een kind begrijpt wat dat betekent: het Parijsakkoord kan het tij niet keren. Het is ‘too little, too late’. Overheden moeten inzetten op veel ambitieuzer klimaatbeleid dan tot nu toe is voorgesteld. Zo niet, dan stevenen wij af op een opwarming van 3 graden of meer in 2100.

Beste mevrouw Kaag, beste Sigrid. Na drie kabinetten Rutte richt ik mij tot u. Weet dat ik wanhopig ben. De crisis is nu! Tijdens de kabinetsformatie kunt u het tij keren: u kunt eerlijk zijn over de klimaat- en ecologische crises; u kunt doen wat nodig is om de gevolgen van deze crises in te dammen; u kunt zorgen voor een Burgerberaad over klimaat en milieu. Terwijl u dat doet, voer ik actie om uw woorden kracht bij te zetten: burgerlijk ongehoorzaam, met liefde en woede, vanachter mijn toetsenbord en op straat.

We hebben geen moment te verliezen. Sigrid, doe wat nodig is!

Met vriendelijke groet,

[Naam], Extinction Rebellion.