Actie: SOS voor het Klimaat

Actie: SOS voor het Klimaat

Stop Schiphols vervuiling! Op zaterdag 5 november vanaf 11 uur voeren wij, samen met @Greenpeace Nederland, actie tegen Schiphol. Waarom? Omdat Schiphol zijn zaakjes niet op orde heeft! Het heeft geen geldige natuurvergunning en voldoet niet aan de geluidsvoorschriften. Het vergroot ongelijkheid: 8% van de Nederlanders neemt 40% van de vluchten, met megavervuiling tot gevolg. Schiphol veroorzaakt niet alleen gevaarlijke klimaatverandering, maar schaadt de levens van mensen ook op andere manieren. Mensen die op de luchthaven werken hebben een te hoge werkdruk en worden blootgesteld aan schadelijk ultrafijnstof. Wij eisen dat er een einde komt aan de uitzonderingen, de ongelijkheid en de schade aan mensen- en dierenlevens. Wij eisen klimaatrechtvaardigheid en een waarheidsgetrouwe visie op mobiliteit!

Belangrijk om te weten: het gaat hierbij niet om één actie maar om een hele verzameling acties, decentraal georganiseerd door verschillende actiegroepen. Daarnaast is er ook massale burgerlijk ongehoorzame actie waarbij we – geweldloos! – de randen van wat mag opzoeken. Actie moet, actie werkt!

Meedoen? Het is belangrijk dat je je goed voorbereidt. Zorg daarom dat je een actietraining volgt (zie onder) en aanwezig bent bij een van de briefings (in-person of online) die op woensdag 2 en donderdag 3 november gehouden worden. Hier ontvang je je ontmoetingsplaats en -tijd voor de actie en ook aanvullende informatie over de strategie, tactiek en legaliteit. Blijf op de hoogte van de tijden en locaties van de briefings, en alle andere actie-informatie, via deze Telegram-groep: https://t.me/SOSKlimaat

Een overzicht van alle actietrainingen vind je hier. Nogmaals, we raden je aan om een actietraining te volgen. Op die manier is de actie zo veilig mogelijk voor jezelf en anderen. https://extinctionrebellion.nl/sos-voor-het-klimaat/

Naast de burgerlijk ongehoorzame acties is er ook een vooraf aangekondigde demonstratie, van 11 tot 13 uur. Initiatiefnemers van dit protest zijn Milieudefensie, Krimp Luchtvaart Coalitie en Platform Vliegoverlast Amsterdam. Wil jij protesteren tegen Schiphols vervuiling maar geen risico lopen op arrestatie? Kom dan naar deze demonstratie, die overigens ook geschikt is voor kinderen! Kijk voor meer informatie op https://krimpluchtvaart.nl

————-
[English] Action: SOS for the Climate

Stop Schiphol’s pollution! On Saturday November 5, starting at 11 am, we are taking action against Schiphol Airport, together with Greenpeace. Why? Because Schiphol does not have its affairs in order! It has no valid nature permit and does not comply with noise regulations. It exacerbates inequality: 8% of the Dutch take 40% of the flights, resulting in mega-pollution. Schiphol not only causes dangerous climate change, but also harms people’s lives in other ways. People working at the airport have an excessive workload and are exposed to harmful ultrafine dust. We demand an end to exceptions, inequality and damage to human and animal lives. We demand climate justice and a truthful vision of mobility!

Important to know: this is not one action but a whole collection of actions, organized decentrally by different action groups. There is also mass civil disobedience action in which we – non-violently! – skirt the edges of what is allowed. Action is needed, action works!

Do you want to join? It is important that you prepare well. Therefore, make sure you attend an action training (see below) and be present at one of the briefings (in-person or online) to be held on Wednesday, November 2 and Thursday, November 3. Here you will receive your meeting place and time for the action as well as additional information on strategy, tactics and legality. Stay up to date on the times and locations of the briefings, and any other action information, through this Telegram group: https://t.me/SOSKlimaat

A list of all action briefings can be found here. Again, we encourage you to attend an action training. That way the action is as safe as possible for yourself and others. https://extinctionrebellion.nl/sos-voor-het-klimaat/

In addition to the civil disobedience actions, there is also a pre-announced demonstration, from 11 am to 1 pm. The initiators are Milieudefensie, Krimp Luchtvaart Coalitie and Platform Vliegoverlast Amsterdam. Want to protest Schiphol’s pollution but not risk arrest? Then come to this demonstration, which by the way is also suitable for children! For more information visit https://krimpluchtvaart.nl

Details
Date:

November 5

Time:

11:00

Event Category:

Action

Organizer

Extinction Rebellion NL

Email: info@extinctionrebellion.nl
Venue

Schiphol Airport

Ready to rebel?

Join the thousands of people that are already taking real meaningful action with Extinction Rebellion. Whoever you are or however much time you have, there is a place for you within our movement.

Join