Actietraining FLINTA / Action training FLINTA

Action Training Training or Lecture

Price: Free

New rebels are welcome
----------------------------------------------------------
ENGLISH BELOW
----------------------------------------------------------
Deze actietraining is georganiseerd voor mensen die zich identificeren als FLINTA persoon (vrouw, lesbisch/queer, intersex, trans, agender of iets op het spectrum van geen-cis-man). Wil je meedoen met acties waar een risico bestaat op arrestatie, dan is het raadzaam om een training te volgen. Door deze training te volgen kun je ook geïnformeerd beslissen óf je aan een actie mee wilt doen. Hierbij wordt specifiek aandacht gegeven aan wat het betekent als FLINTA persoon om deel te nemen aan een actie.

Tijdens deze training leer je:

🌻hoe je je voorbereid op een actie van Extinction Rebellion;
🌻wat geweldloosheid voor Extinction Rebellen betekent en welke tactieken daarbij horen;
🌻hoe een eenvoudige blokkade in zijn werk gaat en wat er daarbij over je heen komt;
🌻hoe je tijdens een actie je mentale welzijn kunt waarborgen als FLINTA persoon;
🌻wat een affiniteitsgroep is en hoe deze groepen tijdens acties functioneren;
🌻hoe een arrestatie verloopt en hoe je om kunt gaan met politieaanwezigheid specifiek voor FLINTA personen;
🌻wat juridische consequenties van een actie kunnen zijn.

Na de training ben je voorbereid om aan een geweldloze actie van Extinction Rebellion mee te doen.

De training duurt ongeveer 3,5 uur. We starten stipt om 13:00. Je kunt inlopen vanaf 12:45. Als je aankomt zie je als je naar beneden gaat verschillende verenigingskamers. We verzamelen bij AKKU.

🌈 MELD JE AAN MET DEZE LINK 🌈
https://cryptpad.organise.earth/form/#/2/form/view/KNHjQUzv7yh5FU11CxIB3bNlScWF-gP-WZT29l1kJfc/🌈 MELD JE AAN MET DEZE LINK 🌈

Deze training is een goede eerste kennismaking met Extinction Rebellion. Na de training ben je voorbereid om aan een actie mee te doen. Als je meer wilt leren over de organisatie of als je andere rebellen wilt leren kennen, raden we je aan van tevoren naar het welkom-café of een potluck te komen.

Veel nieuwe rebellen hebben vragen over de juridische consequenties van burgerlijke ongehoorzaamheid. Tijdens deze training komt de basis aan bod. Aan een actie gaat doorgaans ook een briefing vooraf, waarin de consequenties van de betreffende actie specifieker aan bod komen. Als je vaker aan acties meedoet, is het aan te raden een meer diepgaande juridische training te volgen.

----------------------------------------------------------
ENGLISH VERSION
----------------------------------------------------------

This action training is organized for people who identify as a FLINTA person (woman, lesbian/queer, intersex, trans, agender or anything on the spectrum of no-cis-man). If you want to participate in actions where there is a risk of arrest, it is advisable to attend a training. By following this training you can also make an informed decision whether or not you want to participate in an action. Specific attention will be given to what it means as a FLINTA person to participate in an action.

During this training you will learn:

🌻how to prepare for an Extinction Rebellion action;
🌻what non-violence means to Extinction Rebellion and what non-violent tactics are;
🌻how a simple blockade works and what joining a blockade involves;
🌻how to ensure your mental well-being during an action as FLINTA person;
🌻what an affinity group is and how these groups function during actions;
🌻how an arrest works and how to deal with police presence as FLINTA person;
🌻what legal consequences an action can have.

After the training, you will be prepared to join a non-violent action by Extinction Rebellion.

The training will last about 3,5 hours. We start at 13:00 sharp. You can walk in from 12:45. If you get there, downstairs you’ll see various board rooms from student associations. We’ll meet at AKKU.

🌈 SIGN UP USING THIS LINK 🌈
https://cryptpad.organise.earth/form/#/2/form/view/KNHjQUzv7yh5FU11CxIB3bNlScWF-gP-WZT29l1kJfc/🌈 SIGN UP USING THIS LINK 🌈

This training is a good first introduction to Extinction Rebellion. After the training, you will be prepared to join an action. If you want to learn more about the organisation or get to know other rebels, we recommend coming to a welcome café or a potluck beforehand.

Many new rebels have questions about the legal implications of non-violent disobedience. This training will cover the basics. An action is usually preceded by a briefing, in which the consequences of the specific action are explained in more detail. If you plan to join actions more often, a specific legal-training is recommended.

Location

Studentenvakbond AKKU, Heyendaalseweg 141 (Kamer -1.280), Nijmegen, Netherlands