Action training – Stop Schiphols vervuiling!

[English follows Dutch]
‼️ Zolang Schiphol geen rechtvaardig transitieplan heeft om te stoppen met vervuilen en zich blijft verzetten tegen een groene toekomst, is het aan ons om vreedzaam actie te voeren. Als we samenkomen en de handen ineen slaan, kunnen we de macht van deze grote vervuiler breken. We hebben 5 november uitgekozen om massaal actie te voeren. Doe mee aan een actietraining om goed voorbereid te zijn!
🪲 We raden je aan om eerst een training te volgen voordat je meedoet aan een burgerlijke ongehoorzaamheidactie. Daarom zullen Extinction Rebellion en Greenpeace een serie actietrainingen organiseren om goed voorbereid te zijn. Het zal mensen ook de kans geven om te ontdekken of ze mee willen doen aan de actie op Schiphol.
☀️ De training is geschikt voor verschillende ervaringsniveaus. Mensen met weinig of geen ervaring in geweldloze directe acties wordt sterk aangeraden deel te nemen aan een actietraining. Deelnemers met meer ervaring zijn van harte welkom om hun ervaringen te delen, nieuwe contacten te leggen en hun vaardigheden op te frissen. Dus als je mee wilt doen aan de actie op Schiphol, overweeg dan om een training te volgen – niet alleen voor jezelf, maar ook voor je mede-activisten! Tijdens de training zullen we ons voorbereiden om veilig te blijven tijdens de actie, maar ook om effectief en efficiënt te handelen. Speciale aandacht zal worden besteed aan het uitleggen van veiligheidsrisico’s, juridische informatie, het vormen van en werken met “affiniteitsgroepen” en het oefenen van specifieke actietactieken.
🚃 De training begint om 13:00 uur en eindigt om 17:00 uur. De training zelf is gratis, maar om de locaties waar we gehost zullen worden te steunen, is een kleine donatie of het kopen van een drankje in hun ruimte altijd welkom en wordt gewaardeerd. Het is erg belangrijk om je in te schrijven voor de training: als er te weinig inschrijvingen zijn kan de training niet doorgaan. Er is een maximum aantal deelnemers (25), als je zeker wilt zijn van een plaats, schrijf je dan zo snel mogelijk in!
​​✏️ Meld u hier aan: ​​https://www.eventbrite.nl/e/tickets-action-training-eindhoven-410399765747
🛬🛬🛬🛬🛬🛬🛬🛬🛬🛬🛬🛬🛬
[English]

‼️ As long as Schiphol does not have a just transition plan to stop polluting and continues to oppose a green future, it is up to us to take peaceful action. When we come together and join hands, we can break the power of this big polluter. We have chosen November 5th to take mass action. Join an action training to be well prepared!

🪲 We recommend that before you join an action with civil disobedience you join a training. That is why Extinction Rebellion and Greenpeace will organize a series of action trainings to be well prepared. It will also give people the chance to discover if they want to participate in the action at Schiphol.

☀️ The training is suitable for different levels of experience. People with little or no experience in non violent direct actions are strongly advised to participate in an action training. Participants with more experience are extremely welcome to share their experiences, make new contacts and refresh their skills. So if you want to join the action at Schiphol, consider attending a training – not only for yourself, but also for your fellow activists! During the training we will prepare ourselves to stay safe during the action, but also to act effectively and efficiently. Special attention will be paid to explaining safety risks, legal information, forming and working with “affinity groups” and practicing specific action tactics.

🚃 The training begins at 1:00 pm and ends at 5:00 pm. The training itself is for free, however in order to support the venues we will be hosted by, a small donation or drink purchase from their space is always welcome and appreciated. It is very important to register for the training: if there are too few registrations the training cannot take place. There is a maximum number of participants (25), if you want to be sure of a place, please register as soon as possible!

✏️ Sign up here: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-action-training-eindhoven-410399765747

Details
Date:

October 15

Time:

13:00 - 17:00

Event Category:

Training

Organizer

Extinction Rebellion NL

Venue

Eindhoven

Eindhoven

Ready to rebel?

Join the thousands of people that are already taking real meaningful action with Extinction Rebellion. Whoever you are or however much time you have, there is a place for you within our movement.

Join