Debrief Climate Rebellion / Klimaatrebellie XR Amsterdam

Uitnodiging voor Lokale Debrief voor de Klimaatrebellie – Dinsdag 26 oktober 2021, 20:00-21:30h

Nu na de Klimaatrebellie wil XR Regeneratieve Cultuur Amsterdam je graag uitnodigen voor een lokale debrief op dinsdag 26 oktober 2021, 20:00-21:30u in De Nieuwland (Pieter Nieuwlandstraat 93). 🌳

Hier kunnen we samen een veilige ruimte creëren, om verhalen, ervaringen en gevoelens te delen. Als je liever met je naaste cirkels praat, is dat natuurlijk begrijpelijk. Iedereen deelt alleen waar diegene zich prettig bij voelt 🙏

Waarom debriefen?

– Vaak worden we alleen gelaten met de emotionele aspecten van activisme. In een debrief kunnen we ons verhaal delen en naar anderen luisteren, wat een rustgevende herinnering is dat we hier samen in zitten! Hier, kunnen we de spanning van ons afschudden die zich tijdens de rebellie heeft opgebouwd, de actie afronden en lessen trekken voor toekomstige acties en Extinction Rebellion als beweging. Het is ook een leuke manier om andere rebellen te leren kennen!

Als je mee wilt doen, kom dan gerust eerder langs voor het diner, verzorgd door De Sering. Zo ja, meld je dan hier aan: https://desering.org/en/home.

Voel je vrij om je bij ons aan te sluiten, in overeenstemming met wat voor jou goed voelt

Liefde en Respect,

Regeneratieve Cultuur Amsterdam

Invitation to Local Debrief for the Climate Rebellion – Tuesday, 26th October 2021, 20:00-21:30h

In the follow-up to the Climate Rebellion, XR Regenerative Culture Amsterdam would like to invite you for a local debrief on Tuesday, 26th October 2021, 20:00-21:30h at De Nieuwland (Pieter Nieuwlandstraat 93). 🌳

Here, we can create a safe space together, to share stories, experiences and feelings. If you prefer to talk to your closer circle, this is of course understandable. Everyone only shares what they are comfortable with 🙏

Why debrief?– We may often be left to deal with the emotional aspects of activism by ourselves. In a debrief we get to share our story and listen to others, which is a calming reminder that we are in this together! Here, we get to shake off some of the tension that may have built up in the rebellion, round off the action and take away learnings for future actions and Extinction Rebellion as a movement. It’s also a nice way to get to know some other rebels!

If you would like to join, feel free to drop in earlier for dinner, provided from De Sering. If so, please register here: https://desering.org/en/home.

Feel free to join us, in accordance with what feels right for you

Love and Respect,

Regenerative Culture Amsterdam

Details
Date:

October 26

Time:

20:00 - 21:30

Organizer

Extinction Rebellion Amsterdam

Venue

Nieuwland

Pieter Nieuwlandstraat 93

Amsterdam, Nederland, 1093 XN

Ready to rebel?

Join the thousands of people that are already taking real meaningful action with Extinction Rebellion. Whoever you are or however much time you have, there is a place for you within our movement.

Join