Dinsdagdiner met / Tuesday dinner with de Sering

(English follows Dutch)

WAT IS DE SERING?
Elke dinsdagavond kun je voor een kleine donatie een tweegangen, vegan maaltijd bij ons krijgen (bij voorkeur contant). Tijdens de avond kan je kennis maken met mensen van Extinction Rebellion – een wereldwijd actieve beweging van mensen uit alle hoeken van de samenleving, die strijdt tegen voortdurende klimaatontwrichting, en voor een leefbare en rechtvaardige wereld.
De keuken is open tussen 18:30 en 21:30, maar je kan wat langer blijven. Neem al je vrienden mee, of als je al actief bij XR bent, kom dan wel lekker met je affiniteitsgroepje mee!
LOCATIE
De (nieuwe) locatie aan de Rhôneweg 6, 1043 AH Amsterdam!
RESERVERINGEN
Reserveren is niet meer nodig. Kom gerust!
OVER DE SERING EN XR
Wij denken dat als we een beweging willen zijn die langdurig druk uitoefent, we een gemeenschap moeten opbouwen die verder gaat dan online platforms en onregelmatige acties. Gedurende de lange corona-periode zijn de meeste interacties die we met elkaar en met XR hebben gehad online geweest. Door de afwezigheid van sociale interactie is ons momentum minder sterk, verdwijnt langzaam onze hoop, en keren onze klimaatangsten weer terug. We hopen dat een regelmatige bijeenkomst onze gezamenlijke band kan versterken en aanleiding kan geven tot nieuwe actie-ideeën die zich aan de eettafel vormen.
CONTACT
Voor vragen: mail naar info@desering.org. Meer informatie: https://desering.org.
———————————–
WHAT IS DE SERING?
Every Tuesday evening you can get a two course vegan meal for a small donation (cash preferred). During the evening you can get to know people from Extinction Rebellion – a worldwide active movement of people from all areas of society that fights against ongoing climate disruption and for a livable and just world.
The kitchen is open between 18:30 and 21:30, but you can stay longer. Bring all your friends, or if you’re already active in XR, please come along with your affinity group!
LOCATION
The (ne)w location at Rhôneweg 6, 1043 AH Amsterdam!
RESERVATIONS
Reservations are not needed anymore for the community kitchen. Feel free to come!
ABOUT DE SERING AND XR
So how does this weekly dinner connect to XR? We believe that if we wish to be a movement that puts long-lasting pressure on institutions, we must build a community beyond online platforms and irregular actions. During the long corona period most of the interactions we have had with each other and with XR has been online. With the absence of social contact our momentum may be flagging, hope withers, and climate despair more easily returns. We hope that a regular meetup can strengthen our bonds, and give rise to the great action ideas that come to us around a dinner table.
CONTACT
For any questions: mail to info@desering.org. More info: https://desering.org.

Details
Date:

September 27

Time:

18:30 - 21:30

Event Category:

Community

Organizer

Extinction Rebellion Amsterdam

Email: info@desering.nl Phone: 06-16870053
Venue

De Sering

Rhôneweg 6

Amsterdam, Nederland, 1043 AH

Ready to rebel?

Join the thousands of people that are already taking real meaningful action with Extinction Rebellion. Whoever you are or however much time you have, there is a place for you within our movement.

Join