Growing XR – Integration Workshop (Online)

~English below
XR moet groeien. Om dit te bereiken is het essentieel om onze beweging uitnodigender, gastvrijer, toegankelijker en inclusiever te maken. In deze workshop ondersteunen we je bij je lokale integratie-uitdagingen, –delen we geschikte trajecten voor een diversiteit aan mensen–, leggen we de rol van de integratoren uit, geven we tips voor succesvolle evenementen en welke middelen je kunnen helpen op je reis.
Dit evenement is bedoeld voor alle coördinatoren binnen XR, XR integratoren en iedereen die betrokken is bij het organiseren van evenementen die nieuwe rebellen aantrekken.
Om te leren, te discussiëren en ideeën te delen over hoe je nieuwe en bestaande XR-rebellen het beste kunt integreren in XR. Deze bijeenkomst is niet geschikt voor degenen die zich sinds kort bij XR hebben aangesloten, maar als je toch geïnteresseerd bent, neem dan contact op met ons als je verdere hulp nodig hebt!
Deze workshop vindt plaats in het Engels, online via Jitsi: https://meet.jit.si/GrowingXRWorkshop
Dit één van de vele evenementen die vanwege Covid-19 online plaatsvinden. Voor een strak, dagelijks bijgewerkt overzicht van alle andere evenementen, zie www.bit.ly/XROnline
– – – – –
XR needs to grow. Making our movement more inviting, welcoming, accessible and inclusive is key for achieving this. In this workshop we support you in your local integration challenges, share suitable pathways for a diversity of people, explain the role of integrators, give tips for succesfull event and what resources can help you on your journey.
This event is designed for all coordinators within XR, XR integrators and everyone involved in organizing events that attract new rebels. to learn, discuss and share ideas on how to best integrate new and existing XR rebels into XR. This meeting is not suitable for those who have recently-joined XR but if you’re still interested reach out if you need further guidance!
The workshop will be in English. The meeting takes place online in Jitsi, https://meet.jit.si/GrowingXRWorkshop
This event is part of our effort to move activities online during Covid-19. For a concise overview of all other events, updated daily, see www.bit.ly/XROnline

Details
Date:

May 2

Time:

11:00 - 13:00

Venue

https://meet.jit.si/GrowingXRWorkshop

Online

Ready to rebel?

Join the thousands of people that are already taking real meaningful action with Extinction Rebellion. Whoever you are or however much time you have, there is a place for you within our movement.

Join