Guerilla Repair online-buiten-outside slow down fashion!

Guerilla Repair onlinemaarbuiten editie
~ English below ~
Ter voorbereiding op het slow fashion season gaan we vrijdag 22 mei #samenalleen de straat op om het alternatief voor de doorgedraaide snelle mode-industrie te laten zien. We gaan repareren wat kapot is, en praten over hoe het anders kan.
Hoe kan jij meedoen?
1. Zoek een kledingstuk dat aan reparatie toe is, zorg dat je een naald, draad en schaar meeneemt (misschien kan je die van iemand lenen).
2. Bedenk een strategische plek om te gaan zitten, waar je makkelijk afstand kan houden en misschien een poster of vlag kan ophangen. Het liefst in de buurt van een consumptiegebied, maar je mag natuurlijk ook meedoen vanaf je balkon, uit je luie stoel of vanuit de kelder!
3. Zorg dat je 22 mei om 18:00 met een opgeladen telefoon klaarzit om mee te doen aan onze instagram of facebook live uitzending. Vergeet niet een foto te maken van je werkje en het uitzicht!
4. Vertel je vrienden over deze actie en vraag of ze ook mee willen doen!
Volg @collaction en @xrnlfashion om op de hoogte te blijven van de live-uitzending en sluit je aan bij het slowfashionseason!
We stellen een programma voor jullie samen met verschillende sprekers en een interactieve reparatieworkshop, waar je door middel van de chatfunctie vragen kunt stellen over je werk. Samen kunnen we het maken!
~ BELANGRIJK ~
Houd je aan de covid-19 richtlijnen! Voor de veiligheid van de gemeenschap en jezelf is het belangrijk om de 1,5 meter afstand te bewaken en eventueel een mondkapje te dragen.
——-
Guerilla Repair online outside edition
In preparation for the slow fashion season, we will #togetheralone take to the streets on Friday the 22nd of May to show the alternative to the frenzied fast fashion industry. We’re going to repair what’s broken, and talk about how it can be done differently.
How can you participate?
1.Find a garment that needs repair, make sure you bring a needle, thread and scissors (maybe you can borrow those from someone).
2. Think of a strategic place to sit and relax, where you can easily keep your distance and maybe put up a poster or flag. Preferably near a consumption area, but of course you can also join in from your balcony, from your lazy chair or from the basement!
3. Make sure you are ready to participate in our instagram or facebook live broadcast at 18:00 on the 22nd of May with a charged phone.
4. Tell your friends about this action and ask if they want to join too!
Follow @collaction and @xrnlfashion to stay informed about the live broadcast and join the slowfashionseason!
We’ll put together a program for you with several speakers and an interactive repair workshop, where you can ask questions about your work using the chat function. Together we can make it!
~ IMPORTANT ~
Stick to the covid-19 guidelines! For the safety of the community and yourself it is important to guard the 1.5 meter distance and wear a mouth guard if necessary.
Details
Date:

May 22

Time:

18:00 - 20:00

Organizer

XR NL Fashion Action

Email: fashionaction@extinctionrebellion.nl
Venue

Online

Ready to rebel?

Join the thousands of people that are already taking real meaningful action with Extinction Rebellion. Whoever you are or however much time you have, there is a place for you within our movement.

Join