Klimaatalarm Die-In Arnhem

Action

7 August 2023

11:45 to 12:30

Stationsplein, Arnhem

Price: Free

Less suitable for new rebels. View all events for new rebels
XR rebellen slaan alarm!
De klimaat- en biodiversiteitscrisis bedreigen het leven op aarde. Het roer moet om! Blijven we kiezen voor verwoeste oogsten, dodelijke hittegolven en watertekorten? Of kiezen we voor vruchtbare grond en schoon water? De keuzes die wij maken hebben wereldwijde gevolgen. Mensen met de minste invloed op klimaat-ontwrichting worden het hardst getroffen.
Het moet en het kán anders! Maar een eerlijk klimaatbeleid ontstaat niet vanzelf. Keer op keer kiest de overheid voor vervuilende bedrijven in plaats van groene alternatieven. Daarom komen rebellen door heel Nederland maandelijks in actie tijdens het luchtalarm. Zo laten we ons geluid horen. Wij eisen dat de overheid het roer omgooit en bedrijven dwingt om te verduurzamen. Alleen zo houden we onze aarde bewoonbaar!

In Arnhem organiseren we weer een die-in op de eerste maandag van de maand om 12:00. Deze actie wordt van te voren aangegeven bij de gemeente. Zien we jou 7 augustus ook? ❤️

11:45 verzamelen bij de ingang van het centraal station (centrum zijde)
12:00 die-in op het plein voor het station
12:30 check out.

-
XR rebels sound the alarm!
Climate and biodiversity crisis threaten life on Earth. A change of course is needed! Will we continue to choose ruined harvests, deadly heatwaves and water shortages? Or do we choose fertile soil and clean water? The choices we make have global consequences. People with the least impact on environmental disruption are hit hardest.
Things must and can be done differently! But a fair climate policy does not arise by itself. Time and again, the government opts for polluting companies instead of green alternatives. That is why rebels throughout the Netherlands take action every month during the air alert. This is how we make our voice heard. We demand that the government changes course and forces companies to become more sustainable. This is the only way to keep our earth habitable!

In Arnhem, we will again organise a die-in on the first Monday of the month at 12:00. This action will be reported to the municipality in advance. Will we see you next time - July 3th - too? ❤️

11:45 gather at central station (City Side)
12:00 die-in in front of the train station
12:30 check out.

Location

Centraal station (centrum zijde), Stationsplein, Arnhem