Lezing: de klimaatcrisis – en wat wij eraan kunnen doen (NL)

Een lezing over de realiteit van de klimaatcrisis en milieuvernietiging, gegeven door mensen betrokken bij Extinction Rebellion.
We zullen een aantal recentere wetenschappelijke feiten en cijfers afgaan en uitleggen wat dit betekent voor de planeet, de bewoners en ons land. Ook zullen we duidelijk maken wat hier aan gedaan kan worden en je de kans geven om zelf iets te doen – en dat heeft niets (nou ja, weinig) te maken met recyclen(!)
Extinction Rebellion is een geweldloze sociale beweging en is internationaal, landelijk en regionaal actief. Kortgeleden kort is er zelfs een lokale groep in de Zaanstreek gestart.
Doelen van Extinction Rebellion zijn om de overheid eerlijk te laten zijn over de immense gevolgen van de klimaatcrisis en ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen, te doen wat nodig is om biodiversiteitsverlies onmiddellijk te stoppen en om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen naar netto nul in 2025, en om burgers te laten beslissen over een rechtvaardige transitie door het instellen van een Burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.
Geef hieronder aan of je de lezing bij wil wonen a.j.b. en deel dit evenement gerust!
Details
Date:

May 18

Time:

19:30 - 21:00

Venue

https://l.facebook.com/l.php?u=httpsus02web.zoom.usj85204567140fbclidIwAR3Sk7xmP-Mct-BjhT3V4UdDjKeUhwTvxx_FRDc6cQvTogWzRO-j6X5kd1Y&h=AT1ikSOgFFKdrw0CZSvyF9885nQrd1FD974fHjTyI8wem9cPaYnrUUEljCycoskCCpNRonY9XjATDSzJw2-XqKwfUNy_SQLG0wPexUc-2Ab1kFZ2Ybu8URvWwj4lYRcOxooT

Online

Ready to rebel?

Join the thousands of people that are already taking real meaningful action with Extinction Rebellion. Whoever you are or however much time you have, there is a place for you within our movement.

Join