Shell Must Fall! AGM Action

*Dutch below*
Shell will hold its annual shareholders’ meeting (AGM) on May 19, 2020. Due to the corona crisis, it will not take place in the Circus Theater this time, but at Shell headquarters in The Hague, with only two shareholders present: https://www.shell.com/investors/retail-shareholder-information/annual-general-meeting.html. Our prophecy at the 2019 shareholders’ meeting that it would be the last Shell AGM has almost come true! And Shell is actually falling…..
Due to the measures currently in place to curb the Covid-19 pandemic, the mass action that we had planned on May 19 cannot take place. But Shell won’t stop unless we stop them. We will therefore not let the shareholders‘ meeting go by unnoticed. And everybody who feels committed to the fall of Shell can join us! Here’s how:
1,5 METER PROTEST THE HAGUE
We will be visible and audible in The Hague when the Shell AGM is taking place. We will create a platform for our story: Shell is a criminal company that should be dismantled. This is the only way to ensure infrastructure is broken down, oil wells are closed, communities are compensated, ecosystems repaired,and workers can transition to greener jobs. The best time to start a future beyond Shell is right now.
We want to make sure that everybody participating in this protest is safe. Therefore we call on people who are able/willing to be present in The Hague to let us know your intent to join this action. That way we can ensure that it does not get too crowded and we can inform you of any precautions that we are taking. Please take a moment to fill out this short and secure form if you are interested in joining us: https://forms.code-rood.org/agm2020
We encourage people who live far from The Hague to consider planning their own action closer to home.
PLAN YOUR OWN ACTION
On May 19th we call on all allies to plan their own Shell Must Fall action close to home! An action can be something simple or it can be something more disruptive. No matter your experience or ability, there are options that can work for anybody. We just ask people to check and respect our action agreement: https://code-rood.org/en?page_id=11263
Action ideas:
– chalking protest
– banner drop
– small/bigger 1,5 meter protest at Shell gas station or other infrastructure
– brandalism
– direct action
Here you can read more about planning your own action and the support we can offer: https://code-rood.org/en/?page_id=11663
—————————————————————————————–
We are building movement committed to dismantling Shell with all the political, legal and economic resources required. Stop Shell for climate justice!
We want a fair transition for the employees; reparations to affected communities and decentralized and social energy democracy for all.
It’s time to make Shell history.
Let’s go.
#ShellMustFall
NEDERLANDS
Op 19 mei organiseert Shell de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering (AGM). Vanwege de corona-crisis zal het deze keer niet in het circustheater zijn, maar in het Shell-hoofdkantoor in Den Haag, met slechts twee aanwezige aandeelhouders: https: // www.shell.com/investors/retail-shareholder-information/annual-general-meeting.html Onze voorspelling op de aandeelhoudersvergadering van 2019 dat dat de laatste Shell AGM zou zijn, is hiermee bijna uitgekomen! En Shell is aan het valllen…
Door de corona-ontwikkelingen kan de massa-actie die we op 19 mei hadden gepland niet doorgaan. Maar Shell stopt niet tenzij we Shell stoppen. We laten de aandeelhoudersvergadering dus niet onopgemerkt voorbij gaan. En iedereen die zich betrokken voelt bij de val van Shell kan zich bij ons aansluiten! Hier is hoe:
1,5 METER PROTEST IN DEN HAAG
We zijn zichtbaar en hoorbaar aanwezig in Den Haag als de Shell AGM plaatsvindt. We zullen een platform creëren voor ons verhaal: Shell is een crimineel bedrijf dat moet worden ontmanteld. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat de infrastructuur wordt afgebroken, boorputten worden gesloten, gemeenschappen worden gecompenseerd, ecosystemen worden hersteld, en werknemers kunnen overstappen op groenere banen. De beste tijd om een ​​toekomst zonder Shell te beginnen, is nu.
We willen ervoor zorgen dat iedereen die deelneemt aan dit protest veilig is. Daarom roepen we mensen die in Den Haag kunnen / willen zijn op om ons te laten weten dat je van plan bent mee te doen aan deze actie. Zo kunnen we ervoor zorgen dat het niet te druk wordt en kunnen we je informeren over de voorzorgsmaatregelen die we nemen. Hier kun je een kort en veilig registratieformulier invullen: https://forms.code-rood.org/agm2020 We moedigen mensen die verder van Den Haag wonen aan om te overwegen hun eigen actie dichter bij huis te plannen (zie hieronder).
PLAN JE EIGEN ACTIE!
Op 19 mei roepen we al onze bondgenoten op om een eigen Shell Must Fall-actie dicht bij huis te plannen! Een actie kan van alles zijn, van heel eenvoudig tot ingewikkelder. Ongeacht ervaring of bekwaamheid zijn er opties die voor iedereen kunnen werken. We vragen mensen wel om zich te houden aan onze actieovereenkomst.
Actie-ideeën:
krijtprotest
banner drop
klein / groter 1,5 meter protest bij Shell tankstation of andere Shell infrastructuur
brandalisme
directe actie
Hier kun je meer lezen over het plannen van een eigen actie en de ondersteuning die wij kunnen bieden: https://code-rood.org/nl/organiseer-een-actie/
ACTIEVOEREN VANUIT HUIS
Je kunt Shell Must Fall ook vanuit huis steunen. In de dagen voor de 19e zullen we een toolkit voor sociale media delen, zodat we allemaal kunnen samenwerken om onze berichten te versterken en Shell te ontmaskeren als het bedrijf dat het werkelijk is. We hebben alle hulp nodig die we kunnen krijgen, dus zelfs als je aan je bank zit vastgelijmd, kun je nog steeds een super waardevolle bijdrage leveren!
—————————————————————————————
Wij bouwen een beweging die zich inzet om Shell te ontmantelen met alle politieke, juridische en economische middelen die nodig zijn. Stop Shell voor klimaatrechtvaardigheid!
We willen een eerlijke transitie voor de werknemers; herstelbetalingen aan getroffen gemeenschappen en een gedecentralizeerde en sociale energiedemocratie voor iedereen.
Het is tijd om van Shell geschiedenis te maken.
Let’s go.
Details
Date:

May 19

Time:

9:00 - 12:00

Organizer

Extinction Rebellion

Email: info@extinctionrebellion.nl

Ready to rebel?

Join the thousands of people that are already taking real meaningful action with Extinction Rebellion. Whoever you are or however much time you have, there is a place for you within our movement.

Join