Boomplantdag Twente – Tree planting day Twente

(English follows Dutch)
De Grote Landschap Overijssel/XR-Boomplantdag Twente (Enschede)

Op zaterdag 19 november gaan we heel veel (we mikken op 10.000!) bomen planten bij Landschap Overijssel in Boekelo (ook bij slecht weer!). Naast het planten is er ook ruimte voor workshops, trainingen en ontmoetingen. Maar vooral dus veel bomen planten.

Kom met rebellen van je lokale groep, neem vooral wat mensen met serieuze belangstelling voor XR mee, ontmoet veel andere rebellen, maar vooral: plant bomen! Veel bomen!! Serieus veel bomen!!!

Paklijst: klik hier.
Schrijf je hier in: inschrijvingsformulier.

Programma:
09.00-09.15 verzamelen op de plantlocaties in Boekelo
09.15-09.30 opening van de dag en plantinstructies
09.30-15.30 planten van bomen, lunch, bijwonen workshops, maar vooral dus veel bomen planten
15.30-16.00 opruimen en afsluiten boomplanten
16.30-??.00 terug naar Enschede voor een gezamenlijke maaltijd en avond in Hof van Espelo voor wie dat wil.

Voor degenen die zaterdag met het openbaar vervoer komen:
• We halen je om 09.00 bij Station Enschede op en brengen je naar de plantlocatie in Boekelo, ’s-Middags brengen we je terug naar het station of naar Hof van Espelo voor de gezamenlijke maaltijd. Van daar brengen we je na de maaltijd/avond of de volgende ochtend naar het station.

Voor degenen die liever vrijdagavond al komen:
• Als je tussen 16.00 en 22.00 aankomt op station Enschede, halen we je op en brengen we je naar Hof van Espelo voor een maaltijd, een gezellige avond en vervolgens naar de slaapplek. Zaterdagochtend 08.00 ontbijt en om 08.45 vertrek naar Boekelo.

We hebben in een leuke locatie in Enschede zeker 50 slaapplekken (uitermate basic, reken vooral niet op een douche of veel ruimte per persoon, maar wel op matjes, slaapzakken en oordoppen in), afhankelijk van het aantal rebellen dat wil overnachten gaan we op zoek naar meer plekken in Enschede en omgeving.

En heb je zelf een idee voor een workshop of training: meldt je bij ons via xrenschede@protonmail.com.

Om ervoor te zorgen dat we elkaar tijdens het bomen planten niet in de weg gaan lopen, is het aantal plekken niet onbeperkt (circa 100 personen). Dus maak gebruik van het inschrijfformulier. Dan weten we niet alleen hoeveel mensen er komen, maar ook op hoeveel slapers, ontbijters en avondeters we kunnen rekenen.

Een bijdrage naar draagkracht voor ontbijt en avondeten wordt gewaardeerd. Landschap Overijssel voorziet ons van een lunch.

De locatie ligt in het buitengebied. Dus geen wifi, winkel, stopcontact of stromend water aanwezig (dat laatste dan weer wel als het regent). Op de locatie zorgen we voor de lunch, twee grote tenten (lunch, workshops etc) en een bagagetent voor degenen die met het openbaar vervoer zijn, plekken om je tussendoor op te warmen en er is een mobiel toilet.

Als iedereen die komt ofwel met het openbaar vervoer naar Enschede komt, ofwel carpoolt, is er voldoende plek om te parkeren.

We hebben er zin in en hopen dat je ook komt!

Paklijst: klik hier.
Schrijf je hier in: inschrijvingsformulier.

Let op: eerder was er sprake van een boomplantweekend maar onlangs is de zondag helaas geschrapt.

================================================================================
The Big Landschap Overijssel/XR Tree Planting Day Twente (Enschede)

At Saturday 19th of November we’re going to plant a big lot of trees (we are aiming at 10.000!) at Landschap Overijssel in Boekelo (we’ll do that even when the weather turns out to be bad!). We’ll alternate between this, workshops, trainings, meeting others and other fun activities here and there. But our main activity will be planting trees.

Come with rebels from your local group and meet numerous rebels you’re not yet familiar with. You are more than welcome to bring along other people who have a serious interest in XR. But most of all: plant trees! Lots of trees!! A serious lot of trees!!!

Packing list: click here.
Register here: registration form.

Programm:
09.00-09.15 coming together at the tree-planting location in Boekelo
09.15-09.30 opening of the day and planting instructions
09.30-15.30 tree planting, lunch, join a workshops, but most of all, plant trees
15.30-16.00 gathering up and rounding up
16.30-??.00 back to Enschede for a shared meal and evening in Hof van Espelo for everyone who wants to join

For those who’ll come by public transport at Saturday 19th:
• We’ll pick you up at 09.00 at Station Enschede and bring you to the tree planting-location in Boekelo. In the afternoon we’ll bring you back to either the train station or to Hof van Espelo for the shared meal. As from there and after the meal/evening or the next morning we’ll bring you back to the train station.

For those who prefer to come Friday evening:
• When you arrive between 16.00 and 22.00 at Station Enschede, we’ll pick you up and bring you to Hof van Espelo for a meal, a cosy evening and afterwards to the sleeping location. Saturday at 08.00 there will be breakfast and at 08.45 we’ll leave for Boekelo.

We have at least 50 places to sleep available in a nice location in Enschede (extremely basic, do not expect a shower or lots of personal space, do expect sleeping mats/bags and earplugs). Depending on the number of rebels who are planning to stay the night(s), we will look for more places in Enschede and the surrounding area.

If you have an idea for a workshop or training: please inform us via: xrenschede@protonmail.com.

To make sure that during the tree planting activities we won’t bump in to each other, the number of participants is limited to about 100 people. So please fill in the registration form. Then we know how many persons will come, and how many persons will stay over one or two nights, and how many breakfast-eaters and people who will join for a meal we should prepare for.

A contribution according to your capacity for breakfast and dinner is greatly appreciated.

The tree planting location is in a rural area. This implies no wifi, shop, wall outlet or running water (except when it’s raining). At the location you can expect lunch provided by us, a luggage-tent for those who come by public transport, places to warm yourself and a mobile toilet. De locatie ligt in het buitengebied. Dus geen wifi, winkel, stopcontact of stromend water aanwezig (dat laatste dan weer wel als het regent). Op de locatie zorgen we voor de lunch, twee grote tenten (lunch, workshops etc) en een bagagetent voor degenen die met het openbaar vervoer zijn, plekken om je tussendoor op te warmen en er is een mobiel toilet.

When everyone comes to Enschede either with public transport or carpools with others, there will be enough place to park the cars.

We look forward to the event and we hope to meet you there!

Packing list: click here.
Register here: registration form.

Note: The tree planting day was originally a weekend but unfortunately we had to scratch the sunday.

Details
Date:

november 19

Time:

9:00 - 16:30

Evenement Categorie:

Anders, Community, Lezing, Meeting, Training

Organisator

Extinction Rebellion Enschede

Email: xrenschede@protonmail.com
Locatie

Enschede / Boekelo

Enschede / Boekelo

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR