Cursus klimaatsystemen

Het is geen verrassing dat het niet goed gaat met de aarde en dat we de huidige weg doodloopt. Veel van ons weten veel en volgen de nieuwste rapporten. Toch kan het lastig zijn het klimaat en het versterkte broeikaseffect echt goed te begrijpen. Een klimaatwetenschapper en mede-rebel heeft een cursus ontwikkelt die mensen helpt deze onderwerpen echt te begrijpen. Ernst-Jan gaat deze cursus eenmalig kosteloos voor XR-rebellen geven.

De cursus behandelt alle aspecten van het klimaatsysteem. In de eerste lessen gaan we in op de werking van het broeikaseffect en broeikasgassen, waarbij we vooral ook kijken naar de CO2 en methaan (CH4) cyclus. Het komen en gaan van ijstijden wordt behandeld, net zoals de veranderingen die gaande is op de Antarctische en Groenlandse ijskap en de zeespiegelstijging die daarvan het gevolg is.
Op het laatst zoomen we in op de het Parijs akkoord. Wat is hier precies afgesproken? En hoeveel CO2 kan de wereld en Nederland nog uitstoten om binnen het Parijs akkoord te blijven? Ook zullen we uitstootscenario’s behandelen en de opwarming van de Aarde in de komende decennia.

De cursus zal gegeven worden op maandagen van 20:00 – 22:00 op 15, 22, 29 november en 6, 13 december, met 20 december als reservedag. De cursus zal via Zoom en in het Nederlands worden gegeven. Aanmelden kan via deze link: https://xrb.link/KP5inr3q

Details
Start:

november 15 - 20:00

Einde:

december 20 - 22:00

Organisator

Extinction Rebellion NL

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR