Evaluatie Klimaatrebellie / Evaluation Climate Rebellion

EN follows NL

⬛️ Locatie: Hof van Cartesius, Utrecht
⬛️ Wanneer: Zaterdag 13 november, 11:00-15:00 (met pauzes)
⬛️ Taal: NL en EN beide mogelijk

Lieve rebel, lieve deelnemer aan de klimaatrebellie, lieve organizer, lief persoon die zijdelings of rechtstreeks betrokken is geweest bij XR afgelopen halfjaar,

Na intensieve voorbereiding en uiteindelijk een week actievoeren willen we graag zowel de klimaatrebellie als de processen die er naar toe hebben geleid evalueren. Misschien vond je het super tof – en misschien minder tof. Misschien wist je van alles over wat er ging gebeuren, of misschien wist je er juist helemaal niks en heb je het allemaal op je af laten komen. Evaluatie is een kernwaarde van de beweging (Wij hechten waarde aan reflectie en leren) waar we aan vast moeten houden, en we hopen door middel van een dag in het écht (dus niet online, waar interacties minder menselijk kunnen zijn) dit tot volle bloei laten komen.

We willen dit doen door middel van meerdere rondes van open ruimtes (open space, zie wiki https://nl.wikipedia.org/wiki/Open_Space_Technology) met als doel een aantal principes te formuleren. Deze principes willen we vervolgens voorleggen aan de landelijke werkkringen om serieus ter overweging te nemen in de toekomst.

We nodigen alle landelijke werkkringen en lokale groepen van harte uit om meerdere rebellen te sturen. We denken dat dit nodig is om deze evaluatie tot een succes te maken, omdat we als beweging onszelf moeten evalueren.

Ter transparantie: De organisatoren zijn Camille (actief bij XR Amsterdam en programmawerkgroep Klimaatrebellie) en Ismani (actief bij XR Amsterdam). We zullen zelf niet de evaluatie faciliteren. Laat het ons weten als je mee wilt helpen (@ism op Mattermost).

Met veel liefde en woede!

—–

⬛️ Location: Hof van Cartesius, Utrecht
⬛️ When: Saturday, November 13, 11:00-15:00 (with breaks)
⬛️ Language: NL and EN both possible

Dear rebel, dear climate rebellion participant, dear organizer, dear person who has been indirectly or directly involved with XR last half year,

After intensive preparation and ultimately a week of actions, we would like to evaluate both the Climate Rebellion and the processes that led up to it. Maybe you thought it was super cool – maybe not. Maybe you knew all about what was going to happen, or maybe you knew nothing at all and let it all happen. Evaluation is a principle and value of the movement (We value reflection and learning) that we need to hold on to, and we hope to bring this to fruition through a day in real life (not online, where interactions can be less humane).

We want to do this through several rounds of open space with the goal of formulating a number of principles. These principles we then want to present to the national circles for serious consideration in the future.

We invite all national circles and local groups to send several rebels. We think this is necessary to make this evaluation a success, because as a movement we need to evaluate ourselves.

For transparency, the organizers are Camille (active at XR Amsterdam and program working group Climate Rebellion) and Ismani (active at XR Amsterdam). We won’t be facilitating ourselves. Please let us know if you want to help out (@ism on Mattermost)!

With lots of love and rage!

Details
Date:

november 13

Time:

11:00

Evenement Categorie:

Meeting

Organisator

Extinction Rebellion NL

Email: info@extinctionrebellion.nl
Locatie

Hof van Cartesius

Vlampijpstraat 94

Utrecht, Netherlands, 3534 AR

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR