Hoi Regering! Hoor Ons Kinderklimaatalarm! // Hey Government! Hear Our Kids’ Climate Alert!

Onze kinderen hebben het minst te zeggen over de wereld, maar ze hebben het meeste te verliezen. Doe mee met onze vreedzame actie voor kinderen en ouders op Hofplaats in Den Haag, en laat ons de formerende regering een lesje leren – dat we van hen verwachten dat ze beter zullen nadenken over de toekomstige generaties die het hardst getroffen zullen worden door te slap en te laat klimaatbeleid. Wij eisen dat in het regeerakkoord per direct ingrijpende maatregelen getroffen worden voor een leefbare toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.

Er vinden op deze dag nog andere demonstraties plaats in Den Haag, maar we zitten in een leuke veilige gezellige buurt bij het Binnenhof, op de Hofplaats. Daar zullen we een denkbeeldig klaslokaal met kinderen maken (20-30 nodig, dus registreer u via de Typeform-link in ‘Tickets’!). De kinderen zullen korte tijd zwijgend stilzitten met onze Rebel-Dieren posters, om te symboliseren dat zij geen stem hebben over hun toekomst.
We zullen dan het einde van de ‘klas’ signaleren en dan allemaal heel luid het klimaatalarm slaan met onze meegebrachte metalen potten en pannen, zodat de Tweede Kamer onze waarschuwing kan horen en nú #doewatnodigis.

//

Our children have the least say in the world, but they have the most to lose. Join our peaceful action for children and parents on the Hofplaats in The Hague, and let us teach the formative government a lesson – that we expect them to think more carefully about the future generations hardest hit by their slackness and too late climate policy. We demand that drastic measures be taken immediately in the coalition agreement for a liveable future for our children and grandchildren.

There are other demonstrations taking place in The Hague on this day, but we are in a nice safe cosy area by the Binnenhof, on the Hofplaats. There we will create an imaginary classroom of children (20-30 needed, so please register using the Typeform link in ‘Tickets’!). The children will sit in formation in silence for a short period on the Hofplaats with our Rebel Animal posters, to symbolise their lack of voice in this situation. We will then signal the end of ‘class’ and all of us will sound the school bell – a very loud Klimaatalarm – with metal pots and pans we have brought, so that the Tweede Kamer can hear our warning to make their planning around these future generations and #doewatnodigis.

STAKINGSRECHT:
Het stakingsrecht van leerlingen wordt niet vaak gebruikt en is daarom niet heel bekend. De leerplichtwet stelt het volgende (niet verbatim):

Een geheel leerplichtige scholier (t/m 16 jaar) mag alleen staken als hij een schriftelijk verzoek met argumenten heeft ingedien bij de schoolleiding en deze is goedgekeurd. Is het verzoek afgekeurd, dan kan de leerling toch staken als zijn ouders schriftelijk toestemming geven.

Om het je makkelijk te maken kun je onze voorbeeldbrief voor deze actie downloaden en vandaag nog versturen!
VOORBEELDBRIEF TE DOWNLOADEN HIER: https://drive.google.com/drive/folders/1qPjjcdIW1mFm41IM3HGyoeYa15kWbv9F

Een niet-geheel leerplichtige scholier (vanaf 17 jaar) mag altijd staken, als hij twee dagen van tevoren schriftelijk aan de schoolleiding heeft aangegeven dat hij dat gaat doen, met goede argumenten.

Bronnen:
https://klimaatstaking.nl/vrij-vragen-van-school-individueel/
https://www.onderwijsconsument.nl/heeft-scholier-recht-om-te-staken-of-demonstreren/ (met verwijzing naar leerplichtwet)

RIGHT TO STRIKE:
The right of students to strike is not often used and is therefore not very well known. The Compulsory Education Act states the following (not verbatim):

A pupil who is fully obliged to attend school (up to and including 16 years) may only go on strike if he has submitted a written request with arguments to the school management and it has been approved. If the request has been rejected, the student can still strike if his parents give written permission.

To make it easier, you can download our sample letter for the action and send it today!
SAMPLE LETTER TO DOWNLOAD HERE: https://drive.google.com/drive/folders/1qPjjcdIW1mFm41IM3HGyoeYa15kWbv9F

A pupil who is not fully obliged to attend school (from the age of 17) may always strike if he has indicated in writing to the school management two days in advance that he will do so, with good arguments.

Sources:
https://klimaatstaking.nl/vrij-vragen-van-school-individueel/
https://www.onderwijsconsument.nl/heeft-scholier-recht-om-te-staken-of-demonstreren/ (with reference to compulsory education law)

*Let op dat als je met de trein naar Den Haag komt jullie OV-chipkaarten nog actief en opgeladen zijn en dat je je reis in principe een dag van te voren moet aanmelden bij de NS.*
//
*Please note that if you come to The Hague by train, your public transport chip cards are still active and charged and that in principle you must register your journey with the NS one day in advance.*

Details
Date:

april 9

Time:

7:45 - 10:00

Evenement Categorie:

Actie

Organisator

Families for Extinction Rebellion NL

Email: xr_nl_families@protonmail.com
Locatie

Den Haag Centraal

Juffrouw Idastraat 11

The Hague, Netherlands, 2513 BE

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR