Lente Rebellie

English follows Dutch

De rebellie gaat door!

Noteer in je agenda: de week van 13 april 2020 begint de eerste golf van de internationale weken van rebellie in Den Haag.

Neem een week vrij en klim met ons op de barricaden. Een petitie, een brief aan de minister, een eendaagse blokkade, het is allemaal niet genoeg gebleken. De regering heeft het sociaal contract verbroken door ons niet adequaat te beschermen tegen de klimaat- en ecologische crisis, zoals ook de rechterlijke macht tot driemaal toe heeft geconstateerd in de Urgenda zaak. Als de overheid en de grote multinationals het leven van de burgers en de rest van de mensheid in gevaar brengt en niet luistert, dan werkt alleen nog langdurig, grootschalige ontregeling. Het is tijd voor een rebellie! Nu het nog kan!

Wil je meedoen? Dan kan dat op vele manieren, we hebben iedereen nodig en in allerlei rollen. Ook als je niet gearresteerd wilt worden, kun je meedoen of meehelpen met de voorbereidingen.

Doe mee, met liefde en woede en rebelleer voor het leven!

#tellthetruth #actnow #rebelforlife #internationalrebellionweeks #extinctionrebellion

The rebellion continues!

Write down in your calender: in the week of the 13th of April the first wave of the international weeks of rebellion will start in The Hague.

Take a week off and join us on the barricades. Petitions, letters to ministers and marches, they all have not done enough. Our government has broken the social contract by not taking adequate measures against the climate and ecological crisis, as our judiciary has concluded now three times in the Urgenda trial. If the government does not act to protect it’s citizens and the rest of humanity, our only course of action is ongoing, mass civil disobedience. It’s time to rebel while we still can!

Do you want to join us? There are many ways you can help! We need everybody and in all capacities. We also have non-arrestable roles that help with support and preparations.

Join us, with love and rage and rebel for life!

Details
Start:

april 13 - 01:00 am

End:

april 19 - 11:00 pm

Organizer

Extinction Rebellion NL