Klimaatalarm Die-in

English follow Dutch

‘Die-in’. Deze keer op 3 oktober as. om 12.00 uur op de Grote Markt voor het gemeentehuis. Daarom worden deze keer ook leden van de gemeenteraad en burgemeester en wethouders uitgenodigd om mee te doen.

Waarom?

Op 13 oktober 2021 riep de gemeente Groningen de klimaatnoodtoestand uit. Eén van de doelen is om als gemeente in 2035 CO2 neutraal te zijn. Dat is een mooi streven maar verre van genoeg. In plaats van uit te gaan van ONEINDIGE economisch groei in een wereld met EINDIGE hulpbronnen moet de economie zo geregeld worden dat die verenigbaar is met ecologische duurzaamheid.

Alle hens aan dek

We moeten alles op alles zetten om de schade enigszins beperkt te houden. Onze voortdurende economische groei drijft de Aarde en haar bewoners naar de vernietiging. Daarom vallen de mensen van Extinction Rebellion (en hopelijk velen met hen) voor dood neer om het leven op Aarde te beschermen.

Extinction Rebellion rebelleert voor het leven

11:45 we verzamelen in Grote Markt, hier worden actiematerialen verspreid onder de aanwezigen zoals vlaggen etx.
11:55 welkom speech en muziek
12:00 Die-In 😵
12:03 Speech over de klimaatcrisis🚨
12:05 Flyers uitdelen en afronden
12:15 we gaan weer verder met ons normale maandagse leven.

English

‘That in’. This time on October 3rd. at 12:00 on the Grote Markt in front of the town hall. That is why this time also members of the city council and mayor and aldermen are invited to participate.

Why?

On October 13, 2021, the municipality of Groningen declared a climate emergency. One of the goals is to be CO2 neutral as a municipality by 2035. That’s a nice goal, but far from enough. Rather than relying on INFINITE economic growth in a world of finite resources, the economy must be regulated to be compatible with environmental sustainability.

We have to do everything we can to keep the damage somewhat limited. Our continued economic growth is driving the Earth and its inhabitants toward destruction. That’s why the people of Extinction Rebellion (and hopefully many with them) are falling for dead to protect life on Earth.

Extinction Rebellion rebels for life

11:45 we gather in Grote Markt, here action materials are distributed among the attendees such as flags etx.
11:55 welcome speech and music
12:00 Die-In
12:03 Speech on the climate crisis🚨
12:05 Handing out and finishing flyers
12:15 we go back to our normal Monday life.

Details
Date:

oktober 3

Time:

11:45 - 12:15

Evenement Categorie:

Meeting

Organisator

Extinction Rebellion Groningen

Email: xrgroningen@protonmail.com
Locatie

Grote Markt

Groningen, Nederland, 9711

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR