Luchtalarm voor de klimaatcrisis

In vele steden en landen is de klimaatnoodtoestand al uitgeroepen, nu nog in de Zaanstreek!

Bezorgde burgers van XRZ en medestanders vragen de gemeente om de klimaatnoodtoestand uit te roepen. Ze zullen door middel van een ‘die-in’ de noodsituatie waar we ons in bevinden overbrengen.

De opwarming van de aarde dreigt snel een gevaarlijke grens te overschrijden. De verwachting is dat we de 1,5 graad opwarming al in 2029 bereiken (Carbon Clock). Nu onmiddellijk en grootschalig ingrijpen is nodig.
Dat begint bij het erkennen dat we in een klimaat- en ecologische noodtoestand zitten.
We roepen de politiek op om te luisteren naar de wetenschap, de inwoners te informeren en te laten meebeslissen over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming (https://extinctionrebellion.nl/over-ons/).

Burgers hebben het recht op een leefbare toekomst. Nu is het nog mogelijk de ergste gevolgen van klimaatontwrichting af te wenden.

Op 6 juni klinkt er geen oefenalarm, maar daarmee is het klimaatalarm niet minder urgent!
Je bent van harte welkom bij het klimaatalarm als supporter of toeschouwer.
Dit is een rustige en aangemelde actie, voor iedereen toegankelijk!

Details
Date:

juni 6

Time:

11:45 - 12:15

Evenement Categorie:

Actie

Organisator

Extinction Rebellion Zaanstreek

Email: xrzaanstreek@protonmail.com
Locatie

Stadhuisplein

Zaandam, Nederland, 1506MZ

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR