People’s Assembly over samenwerkingen rondom sociale en klimaatrechtvaardigheid

People’s Assembly over samenwerkingen rondom sociale en klimaatrechtvaardigheid

Hoe kunnen we samenwerken op een manier die sociale en klimaatrechtvaardigheid bevordert?

Samenwerken rond sociale en klimaatrechtvaardigheid is een belangrijk onderdeel van wat wij als beweging doen. De laatste jaren zijn we steeds meer deel gaan uitmaken van een beweging van bewegingen. Door samen te werken kunnen we van elkaar leren en elkaar versterken. We kunnen meer mensen mobiliseren en meer verandering bereiken dan we alleen kunnen. Daarin erkennen we dat elke strijd voor rechtvaardigheid (klimaat, ecologisch, sociaal, economisch, raciaal, gender, handicap, LGBTQ, etc.) met elkaar verbonden is van ons vraagt samen te werken.

Samenwerken roept ook vragen op: Hoe werken we samen op een manier die past bij onze uitgangspunten en kernwaarden? Wat is de plaats van XR in een beweging van bewegingen? Wat is het effect van samenwerkingen op onze beweging? Hoe creëren we een gedeelde visie wanneer we samenwerken? Welke vormen van samenwerking passen bij de identiteit van XR?

Om ruimte te bieden om over deze vragen te praten, organiseren de Collaboration cirkel en de Inclusion & Power cirkel een people’s assembly (PA). Hier zullen we een basis creëren voor de toekomstige richting van samenwerkingen rond sociale en klimaatrechtvaardigheid.

We nodigen elke rebel uit om deel te nemen aan de PA. Het maakt niet uit hoe groot of klein je betrokkenheid is, iedereen is welkom. Jouw stem over de toekomstige richting van onze beweging is belangrijk.


De PA vindt online plaats op 5 juni van 10:00 tot 14:30. Er zal een lunchpauze zijn.

Als je erbij wilt zijn, meld je dan aan via dit formulier: https://forms.organise.earth/index.php?r=survey/index&sid=127439&lang=nl

Meer info volgt later!

ENGLISH

People’s Assembly on collaborations around social and climate justice

How can we collaborate in ways that foster social and climate justice?

Collaborating around social and climate justice is an important part of what we do as a movement. In recent years we have increasingly become part of a movement of movements. By collaborating we can learn from and strengthen each other. We can mobilise more people and achieve more change than we could on our own. And we recognise that all struggles for justice (climate, ecological, social, economic, racial, gender, disability, LGBTQ, etc.) are interconnected and require us to work together.

Collaborating also raises questions: How do we collaborate in a way that fits with our principles and values? What is the place of XR in a movement of movements? What is the effect of these collaborations on our movement? How do we create a shared vision when collaborating? What forms of collaborations fit the identity of XR?

To provide space to talk about these questions, the Collaboration circle and the Inclusion and Power circle organize a people’s assembly (PA). In this assembly we will create a basis for the future direction of collaborations around social and climate justice.

We’d like to invite every rebel to participate in the PA. No matter how big or small your involvement, you are welcome. Your voice on the future direction of our movement matters.


The PA will take place online on June 5th from 10:00 to 14:30. There will be a lunch break.

If you want to be there, please register using this form: https://forms.organise.earth/index.php?r=survey/index&sid=127439&lang=en

More info and updates later here on MM and on the Facebook event later.

Details
Date:

juni 5

Time:

14:00

Evenement Categorie:

Meeting

Organisator

Extinction Rebellion NL

Email: info@extinctionrebellion.nl
Locatie

Online

Online

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR