Potluck @Little World Kitchen

Naast actievoeren moet er ook ruimte zijn voor gezelligheid en lekker eten! Daarom zijn we van plan om een wekelijkse potluck te houden! Een potluck is een gezamenlijke maaltijd waar iedereen wat eten (het liefst vegan) meeneemt voor zichzelf en om met anderen te delen. Kom vooral langs als je nog niet bekend met XR, dit is een laagdrempelige manier om ons te leren kennen 🙂

Tijd: vanaf 18.00
Waar: Vondellaan 72 (tegenover treinstation Vaartsche Rijn)
Wanneer: hopelijk iedere dinsdag!

🫕🥝🥗🥧

Website Little World: https://littleworld.kitchen/

CORONA MAATREGELEN

Hoi lieve rebellen!🌱

De potluck van komende dinsdag in Little World willen we graag, met aanpassingen binnen de nieuwe coronamaatregelen, door laten gaan. We willen de gezellige sfeer en het enthousiasme graag vasthouden met dit wekelijkse moment🌻

Om de potluck ondanks corona door te laten gaan, is een keuze waarbij veel verschillende argumenten meespelen. Daarom hadden we graag meer rebellen betrokken, maar door tijdnood ging dit even niet. Heb je dus vragen of ideeën voor komende potlucks, stuur dan even een berichtje naar een van ons.

Aanpassingen zodat we de potluck zo veilig mogelijk maken:
🔸 We scannen je QR code bij de ingang.
🔸 We vragen je thuis een zelftest te doen. Deze moet je dus zelf kopen, maar je krijgt van ons bij Little World in ruil een nieuwe terug. Eentje doen in de bijkeuken en 15 min wachten is ook een optie.
🔸 Binnen hoeven we geen 1,5m afstand te houden, maar geven we de rebellen die dit wel willen daar de ruimte voor.
🔸 De potluck is afgelopen om 20:00, wanneer ook de horeca sluit.
🔸 Het Facebook evenement van de potluck halen we offline, zodat het geen openbaar evenement meer is.

Het gebruik van de QR code is iets wat we niet graag doen, maar we vinden het het nu waard om de potluck op deze manier mogelijk te maken. Verder organiseren we op zondag 21 November om 11:00 ook een gezellige wandeling in Amelisweerd in samenwerking met Regenative Culture💚

Samenvatting:

Potluck🥘
📆 Dinsdag 16 november, 18:00-20:00
📌 Little World Kitchen, Vondellaan 72
❗ Breng je QR en negatieve zelftest

Wandeling in Amelisweerd🌳
📆 Zondag 21 november, 11:00-12:30
📌 Fietsenstalling bij Veldkeuken/Oud Amelisweerd
❗ Met social distancing

***

In addition to campaigning, there must also be room for fun and good food! That’s why we plan to hold a weekly potluck! A potluck is a communal meal where everyone brings some food (preferably vegan) for themselves and to share with others. Drop by if you’re new to XR, it’s an accessible way to get to know us 🙂

Time: starting from 18.00
Where: Vondellaan 72 (across the train station Vaartsche Rijn)
When: hopefully every tuesday!

🫕🥝🥗🥧

Website Little World: https://littleworld.kitchen/

CORONA MEASUREMENTS

Hello lovely rebels!🌱

The potluck in Little World coming Tuesday will take place despite the new covid measures, with slight adjustments. We want to continue the cozy atmosphere and the enthusiasm that this weekly event brings us🌻

To let the potluck take place in the current covid situation, is a decision with different relevant arguments. Therefore, we wished to involve more rebels, but this was not possible because of the time limit. If you have questions or ideas for coming potlucks, please send us a private message.

Adjustments that make the potluck as safe as possible:
🔸 We scan you QR code at the entrance
🔸 We ask you to take a self-test at home. You buy this yourself, but you get a new one at Little World in return. Doing one in the scullery and waiting for 15 min is also an option.
🔸 Inside, we do not have to keep 1,5m distance, but we give rebels who want to keep distance the space to do so.
🔸 The potluck ends at 20:00, when cafes and restaurants also close.
🔸 The Facebook event of the potluck is taken down, so the event is not public anymore.

The use of the QR code is not something we like to do, but we think it is worth it to use it to make the potluck possible. Besides, we organise another social event on Sunday November 21 at 11:00. We will make a walk together in Amelisweerd in collaboration with Regenerative Culture, without QR💚

Summary:

Potluck🥘
📆 Tuesday November 16, 18:00-20:00
📌 Little World Kitchen, Vondellaan 72
❗ Bring QR and negative self-test

Walk in Amelisweerd🌳
📆 Sunday November 21, 11:00-12:30
📌 Bike parking place at Oud Amelisweerd/Veldkeuken
❗ With social distancing

Details
Date:

november 16

Time:

18:00 - 22:00

Evenement Categorie:

Meeting

Organisator

Extinction Rebellion Utrecht

Email: utrecht@extinctionrebellion.nl
Locatie

Vondellaan 72

Utrecht, Nederland, 3521GH

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR