Rebellion Of One

* English below *

🌹🌺🌸🌷🌼🌱🌿

REBELLION OF ONE

Deze actie is puur gericht op bestaande Affiniteitsgroepjes! Wil jij meedoen met je AG? Schrijf je dan in! Link onderaan bericht.

LET OP: Houd er rekening mee dat de politie dinsdag net zo hard en disproportioneel kan optreden als afgelopen vrijdag! Wat er vrijdag gebeurd is kan voor mensen een zeer heftige, misschien wel traumatische ervaring zijn geweest.

👉 Wat is het plan precies? Één iemand uit je groepje gaat op de weg zitten tot hij of zij verkiest om te bewegen of verplaatst te worden. Wacht, wat? Wegblokkade van één persoon? Dat klinkt gevaarlijk. – Ja, dat is het ook. Elke demonstrant moet dan ook vergezeld worden door een ondersteuningsteam, jouw eigen AG. Deze ongekende tijd vraagt om actie: deze actie is covid-proof, een kans om iets alleen en toch verenigd te doen. Individueel, maar toch collectief.

❗Let op: deze actie vraagt om een goede voorbereiding! Rust jezelf en je Affiniteitsgroepje toe met alle benodigde informatie.

🦺 De rollen voor de actie bestaan uit:
– “Sitters”: 1 of meerdere personen uit jouw AG nemen de high-risk rol aan en gaan in hun eentje de weg blokkeren.
– Media-personen: 1 of meerdere personen zullen alles filmen (spoort publiek ook aan om telefoon te pakken) om alles wat er gebeurd vast te leggen.
– Politie-liaison: 1 persoon zal de taak hebben om het contact met politie te hebben wanneer ze arriveren.
Handig: speciale training volgen (data beneden).
– De-escalators: 1 of meerdere personen zullen, als het nodig is, boze weggebruikers de-escaleren en de “sitter” beschermen.
Handig: de-escalatie training volgen (data beneden)

🔈De boodschap van de actie is ontzettend krachtig. Je gaat op de weg zitten (kleermakerszit) met twee borden om je heen. Daarop staat: “Ik ben bang [zelf iets invullen] vanwege de klimaatcrisis”. Hierdoor is de actie heel kwetsbaar en persoonlijk. Voor inspiratie voor borden, zie link beneden.

🗓️Belangrijke data
– Vanavond (3 maart) 20:00-21:00: Juridische ondersteuning. 🔗https://zoom.us/j/95591571196
– Donderdag (4 maart) 19:00-21:30: De-escalatie training. 🔗https://us02web.zoom.us/j/85439987023
– Zondag (7 maart) 19:00-21:30: De-escalatie training 🔗https://us02web.zoom.us/j/82006064456
– We proberen nog een extra juridische training te verzorgen, misschien op zaterdag of zondag. Nieuws daarover volgt!

🔗📃Belangrijke links/documenten
– 2 minuut filmpje over de actie: https://www.youtube.com/watch?v=w0wPjqifK6o&feature=youtu.be
– Gedetailleerd actieplan: https://cloud.extinctionrebellion.nl/index.php/s/e43g4x7rtoSw5BB
– Inschrijven voor de actie: https://tinyurl.com/RO1UtrechtAanmelden

Bij het inschrijven van jouw affiniteitsgroep wordt de representative door ons benaderd met meer informatie. Je kan me ook altijd een berichtje sturen naar utrecht@extinctionrebellion.nl

LETS GO! 💚

———————————————

English:

🌹🌺🌸🌷🌼🌱🌿

REBELLION OF ONE

This action is aimed purely at Affinity Groups! Do you want to participate with your AG? Then you can register! (Link follows soon)

PLEASE NOTE: What happened on Friday could have been a very intense, perhaps traumatic experience for people.
Please keep in mind that the police can handle just as disproportionate on Tuesday as they were last Friday!

👉 So what is the plan exactly? One person from your group will sit on the road until they choose to move, or be moved. Wait, what? A roadblock of one person? That sounds dangerous. – Yes, it is. Each protester will be accompanied by a support team, your own AG. In this unprecedented time, we must continue to act: this is a covid-protected action, a chance to do something alone yet united. Individually, yet collectively.

❗Please note that you and your AG need to be fully prepared for this action. Sign up and get all the information and help you need!

🦺 The roles for the action consist of:
– “Sitters”: 1 or more persons from your AG take on the high-risk role and block the road on their own.
– Media people: 1 or more people will film everything (also urges audience to pick up the phone) to record everything that happens.
– Police liaison: 1 person will have the task of liaising with the police when they arrive.
Handy: follow special training (data below).
– De-escalators: 1 or more persons will, if necessary, de-escalate angry road users and protect the “sitter”.
Handy: follow de-escalation training (data below)

🔈The message of the action is incredibly powerful. You sit on the road (cross-legged) with two signs around you. It says: “I’m afraid [fill in something myself] because of the climate crisis”. This makes the action very vulnerable and personal. For inspiration for plates, see link below.

🗓️Important dates
– Tonight (March 3) 8:00 PM – 9:00 PM: Legal Support.
🔗https: //zoom.us/j/95591571196
– Thursday (March 4) 19:00 – 21:30: De-escalation training.
🔗https: //us02web.zoom.us/j/85439987023
– Sunday (March 7) 19: 00-21: 30: De-escalation training
🔗https: //us02web.zoom.us/j/82006064456
– We try to provide additional legal training, perhaps on Saturday or Sunday. News about that will follow!

🔗📃Important links / documents
– 2 minute video about the action: https://www.youtube.com/watch?v=w0wPjqifK6o&feature=youtu.be
– Detailed action plan: https://cloud.extinctionrebellion.nl/index.php/s/e43g4x7rtoSw5BB
– Register for the action: https://tinyurl.com/RO1UtrechtAanmelden

When registering your affinity group, the representative will be approached by us with more information. You can always send me a message to utrecht@extinctionrebellion.nl

LETS GO!!!!!!!!

Details
Start:

maart 9 - 12:00

Einde:

maart 10 - 12:00

Evenement Categorie:

Meeting

Organisator

Extinction Rebellion Utrecht

Email: utrecht@extinctionrebellion.com

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR