#RED010 Protest

! Niet lullen, maar poetsen !

De klimaatcrisis is in volle gang. Ook Rotterdam zal de gevolgen daarvan voelen. Sterker nog, als we zo doorgaan is de kans groot dat onze stad straks niet meer bestaat. Als trotse Rotterdammers kunnen wij dit niet toestaan.

Afgelopen september riep onze gemeente de KLIMAATNOODTOESTAND uit. Daarmee erkent zij de noodzaak en urgentie van een verregaande klimaataanpak. Kijkend naar het beleid kom je er echter snel achter dat dit vooral een hoop gelul is.

De “ambitie” van de gemeente om 49% minder CO2 uit te stoten in 2030 en pas in 2050 klimaatneutraal te zijn, betekent nog 28 jaar aan broeikasgassen uitstoot. Zelfs áls de gemeente haar eigen doelen haalt, is dat niet genoeg om onze stad te redden.

Gelukkig is het nog niet te laat! In maart vinden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats. We verkiezen dan de laatste Raad die betekenisvolle actie kan ondernemen tegen de klimaatcrisis. Daarom is het nu tijd voor daadkrachtige actie!

Onze eisen:
– WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de gevolgen ervan voor Rotterdam.
– DOE WAT NODIG IS om ons leven in deze stad te beschermen. Klimaatneutraal in 2025!
– LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een Burgerberaad.*

Strijd met ons mee en red ons mooie Rotterdam van een toekomst onderwater! Kom naar het protest op 19 februari, stem groen en deel #RED010 op social media.

*meer info: burgerberaadklimaat.nu

#RED010

—————— e n g l i s h

! Climate action now !

The climate crisis is happening now. Rotterdam will feel the consequences. In fact, if we continue like this, there is a good chance that our city will soon no longer exist. As proud Rotterdammers, we cannot allow this to happen.

Last September our city council declared the CLIMATE EMERGENCY. In doing so, it recognized the necessity and urgency of a far-reaching climate approach. Looking at the policy, however, you soon find out that this is mainly a load of bullshit.

The municipality’s “ambition” to emit 49% less CO2 by 2030 and only become climate-neutral in 2050 means another 28 years of greenhouse gas emissions. Even if the municipality achieves its own targets, it will not be enough to save our city.

Fortunately, it is not yet too late! The municipal elections will be held in March. We will then elect the last council that can take meaningful action against the climate crisis. Therefore, it is time for decisive action!

Our demands:
– TELL THE TRUTH about the climate crisis and its consequences for Rotterdam.
– DO WHAT IS NECESSARY to protect our lives in this city. Climate neutral by 2025!
– LET CITIZENS DECIDE on a just transition by setting up a citizens assembly.

Fight with us and save our beautiful Rotterdam from a future underwater! Come to the protest on February 19th, vote green and share #RED010 on social media.

*More info: burgerberaadklimaat.nu

#RED010

Details
Date:

februari 19

Time:

12:00

Evenement Categorie:

Actie

Organisator

Extinction Rebellion Rotterdam

Email: rotterdam@extinctionrebellion.nl
Locatie

Stadhuis Rotterdam

Coolsingel 40

Rotterdam, 3011 AD

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR