Silent March against Black Friday

English follows under the Dutch part.

Welkom bij de stille tocht als protest tegen Black Friday.

We dringen er bij de bedrijven, merken en de overheid op aan om winst niet langer boven de planeet en mensen te stellen. Mensen en arbeiders lijden onder het consumentisme. Zwarte vrijdag is daar de uitdrukking en uitbeelding van. Black Friday is een grote stimulans om onnodige dingen te kopen. We gaan in het zwart en zijn stil omdat we rouwen om de toestand van de aarde, de wereld en de mensheid. We rouwen om de commercie, die bijdraagt aan het dreigende uitsterven van dieren, planten en mensen.

Kaart en basisinfo in het Nederlands: https://docs.zohopublic.eu/file/1cnyc7f489e6a27a0473da5788c920960522a

via deze link in het Engels: https://docs.zohopublic.eu/file/1cnycd2fe19b2aef6449eae46e170dcc62a29 vindt je instructies voor deelname, algemene informatie over veiligheid en de rol van de organisatoren. We zullen ons verzamelen voor Rademarkt 12 en niet eerder dan 14.20 uur een rij vormen. Lees het document zorgvuldig door. Kleed je warm 🧥🧣🧤 in het zwart ⚠️

De Red Rebels 💃 komen ook naar Groningen, om deel uit te maken van deze stille mars.
De Red Rebels zeggen over zichzelf:

” Wij gaan in het rood, omdat rood het bloed representeert dat alle levende wezens delen.

Wij zijn een eenheid en we leven mee met onze omgeving, we zijn vergevingsgezind sympathiek en nederig, meelevend en begripvol.

Wij verlichten het magische rijk onder de oppervlakte van alle dingen en nodigen mensen uit om daar binnen te gaan, wij maken een luchtbel en kalmeren de storm, wij zijn vrede in het midden van oorlog.

Wij zijn wie de mensen vergeten zijn te zijn!’’ https://www.facebook.com/redrebelsNL

In English

Welcome to the Silent march as a protest against Black Friday.

We urge the businesses, brands and the government to stop putting profit before the planet and people. Biodiversity is declining because of overconsumption. People and workers suffer because of consumerism. Black Friday is the expression and representation of this. Black Friday is one great incentive to buy unnecessary things. We go in black and are silent because we mourn the state of the earth, the world and humanity. We mourn because of commercialism, which contributes to the imminent extinction of animals, plants and people.

from this link in English: https://docs.zohopublic.eu/file/1cnycd2fe19b2aef6449eae46e170dcc62a29 you will find instructions for participation, general information about safety and the roles of the organizers. We will gather in front of Rademarkt 12 and form a line no earlier than 2.20 p.m. Read the document carefully. Dress warm 🧥🧣🧤 in black ⚠️

Map and Basic info in English: https://docs.zohopublic.eu/file/1cnyca0ad30a25d71461890704eb115f3c938

The Red Rebels 💃 are also coming to Groningen to be part of this silent march.

The Red Rebels say about them selves:
“Red Rebel Brigade symbolizes the common blood we share with all species, that unifies us and makes us one.

As such we move as one, act as one and more importantly feel as one.

We are unity and we empathize with our surroundings, we are forgiving

We are sympathetic and humble, compassionate and understanding.

We divert, distract, delight and inspire the people who watch us.

We illuminate the magic realm beneath the surface of all things and we invite people to enter in, we make a bubble and calm the storm, we are peace in the midst of war.

We are who the people have forgotten to be!” https://www.facebook.com/redrebelsNL

Details
Date:

november 26

Time:

14:30 - 16:00

Evenement Categorie:

Actie, Meeting

Organisator

Extinction Rebellion Groningen

Email: xrgroningen@protonmail.com
Locatie

Rademarkt

Groningen, Netherlands

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR