Solidarity #justiceforjeyasre

Waarom voeren wij actie?

De 21-jarige Jeyasre Kathiravel uit India was de eerste in haar dorp die naar de universiteit ging. Ze werkte als kledingarbeider bij Natchi Apparel. Ze wilde daar vertrekken zodra ze iets beters vond, maar op 1 januari 2021 kwam ze niet thuis van haar werk. Nadat haar familie en de gemeenschap vier dagen gezocht hadden is haar lichaam gevonden, ze was verkracht en vermoord. Haar leidinggevende heeft sindsdien bekend en is veroordeeld voor deze gruwelijke misdaden.

De fabriek waar Jeyasre werkte is een leverancier van H&M. De arbeiders in deze fabriek zeggen dat ze gedwongen worden om meer dan 1000 kledingstukken per dag te maken onder hoge druk.

De dood van Jeyasre Kathiravel had voorkomen kunnen en moeten worden. Ze had meerdere keren geprobeerd een klacht in te dienen omdat ze werd lastiggevallen door de man die haar uiteindelijk heeft vermoord. Sinds de moord op Jeyasre zijn meer dan 25 vrouwen naar buiten getreden met verhalen over mishandeling en seksueel misbruik bij Natchi Apparel.

De Tamil Nadu Textile and Common Labour Union (TTCU) is een onafhankelijke, door Dalit-vrouwen geleide vakbond met een sterke ledenbasis in de regio. Zij hebben H&M op de hoogte gebracht van de misstanden en hun eisen ingediend, maar H&M is hier nog niet serieus op ingegaan.

Geweld tegen vrouwen is overal in de wereldwijde kledingindustrie. Dit wordt gebruikt om werknemers te intimideren en te onderwerpen. Het wordt vrouwen onmogelijk gemaakt hun recht op eerlijk, veilig en waardig werk op te eisen. Vakbonden die werknemers steunen en beschermen zijn schaars en wanneer vrouwen hun stem laten horen, worden ze vaak bedreigd, geslagen, ontslagen, verkracht of zelfs vermoord. De kledingindustrie is hiervoor verantwoordelijk, en moet zorgen dat dit stopt.

Onze eisen aan H&M:

– Zorg dat Jeyasre’s ouders eerlijke compensatie ontvangen.

– Bied bescherming aan Jeyasre’s familie en collega’s die bedreigd worden.

– Steun volledige vakbondserkenning van de TTCU en vrijheid van vereniging voor werknemers.

– Loop niet weg bij Natchi Apparel.

– Teken een afdwingbare en bindende overeenkomst om gendergerelateerd geweld in de productieketen te beëindigen.

Wat kan jij doen?

Op 1 april 2021 is het drie maanden geleden dat Jeyasre vermoord is. We komen in actie om H&M te vragen waarom er in die tijd niets gedaan is om Jeyasre’s familie te helpen en geweld tegen vrouwen tegen te gaan.

– Vraag H&M om verantwoording op hun sociale media.

– Deel informatie op sociale media met #JusticeForJeyasre en tag H&M.

– Maak een protestbord, fotografeer jezelf bij een H&M winkel, en deel deze foto met diezelfde hashtag, en tag ons @xrnlfashionaction .

– Doe mee met de krijtactie op 1 april, stuur ons een bericht om te leren wat je kan doen.

– Sluit je aan bij XR Mode Rebellie als je vaker in actie wilt komen tegen de misstanden in de kledingindustrie.

Meer informatie:

ukjusticeforjeyasre.org

www.xrnlfashionaction.net

———

Why are we taking action?
Jeyasre Kathiravel was a 21-year-old Dalit woman from India. She was the first person in her village to go to college.

Jeyasre had a job was a garment worker at Natchi Apparel. As soon as she could find something better, she planned to leave there, but on 1 January 2021, she did not come home from work. After her family and the community searched for four days, her body was found; she had been raped and murdered. Her supervisor has since confessed and been convicted of these horrific crimes.

The factory where Jeyasre worked is an H&M supplier. The workers in this factory say they are forced to make more than 1,000 garments a day under high pressure.

Jeyasre Kathiravel’s death could and should have been prevented. She had tried several times to file a complaint because she was harassed by the man who eventually killed her. Since Jeyasre’s murder, more than 25 women have reported harassment and sexual abuse at Natchi Apparel.

The Tamil Nadu Textile and Common Labour Union (TTCU) is an independent trade union led by Dalit women, with a strong membership base in the region. They have alerted H&M and put forward their demands, but so far H&M has not acted.

Gender-based violence is everywhere in the global fashion industry. It is used to intimidate and subjugate workers. Women are prevented from claiming their right to fair, safe and dignified work. There aren’t many trade unions that support and protect workers. When women speak out, they are often threatened, beaten, fired, raped or even murdered. The fashion industry is responsible for this, and has to end it.

Our demands to H&M:
– Give Jeyasre’s parents fair compensation.

– Provide protection to the Kathiravel family and Jeyasre’s colleagues who are under threat.

– Support full union recognition of the TTCU and freedom of association for workers.

– Do not cut and run from Natchi Apparel.

– Sign an enforceable and binding agreement to end gender-based violence in the supply chain.

What can you do?
On 1 April 2021 it will be three months since Jeyasre was murdered. We are taking action to ask H&M why nothing has been done in that time to help Jeyasre’s family and stop violence against women.

– Ask H&M why they are not acting against gender-based violence in their supply chain on their social media.

– Share information on social media with #JusticeForJeyasre and tag H&M.

– Make a protest sign, photograph yourself at an H&M shop, and share your photo.

– Send us a message to learn how to participate in the chalk-spray action.

– Join XR Fashion Action if you want to take action against injustice in the clothing industry more often.

Find out more:
ukjusticeforjeyasre.org
www.xrnlfashionaction.net

Details
Date:

april 1

Time:

9:00

Evenement Categorie:

Actie

Organisator

XR NL Fashion Action

Email: fashionaction@extinctionrebellion.nl
Locatie

Online

Online

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR