Time is up!

[English follows Dutch]

Terwijl overal ter wereld mensen worden getroffen door de klimaat- en ecologische crisis laat het IPCC-rapport zien dat we nog drie jaar hebben om het tij te keren. Drie jaar! Ieder mens heeft recht op een veilige leefomgeving, een duurzame baan en woning en op groen vervoer. Overheden en grote bedrijven moeten nu doen wat nodig is. Kom allemaal naar Rotterdam en laat van je horen!

STOP DE FOSSIELE INDUSTRIE!!!

Kom op donderdag 19 mei naar Rotterdam voor de eerste dag van de Rebellie tegen de Fossiele Industrie. Neem je vrienden, familie en kennissen mee! Het protest begint om 14.00 uur (om 13:30 verzamelen) bij Rotterdam Centraal Station en gaat langs verschillende plekken in de stad. Het is een protest met verschillende kunstzinnige performances, dat geschikt is voor iedereen – jong en oud – die het leven op aarde wil beschermen tegen vernietiging door de fossiele industrie. Aan het eind is er eten en een programma voor iedereen die aan het protest heeft deelgenomen.

Kom en rebelleer samen met ons tegen de fossiele industrie!

Wanneer: 19 mei
Hoe laat: 14:00 (om 13:30 verzamelen)
Startpunt: Rotterdam Centraal Station

Meedoen? Meld je aan via de website en ga in de Telegram-groep.
https://www.extinctionrebellion.nl/doe-mee/
https://t.me/XRNLbroadcast

+++++

[English]
While all over the world people are affected by the climate and ecological crisis, the IPCC rapport shows we have three years left to turn the tide. Three years! Every human being has a right to a safe living environment, a sustainable job and home en to green transport. Governments and big companies must do what is necessary now! Come to Rotterdam and let yourself be heard!

STOP THE FOSSIL FUEL INDUSTRY!!!

Come to Rotterdam on Thursday May 19 for the first day of the Rebellion against the Fossil Fuel Industry. Bring your friends, family and acquaintances! The protest will start at 14:00 (we gather at 13:30) at Rotterdam Central Station en will go past several different places in the city. It is a protest with a variety of artistic performances, and will be accessible for all – young and old – who want to protect life on earth against the destruction by the fossil fuel industry. At the end there is food and a program for everyone who participated in the protest.

Come and rebel with us against the fossil fuel industry!

When: May 19
What time: 14:00 (gather at 13:30)
Starting point: Rotterdam Central Station

Participate? Apply through the website and join the Telegram group.
https://www.extinctionrebellion.nl/doe-mee/
https://t.me/XRNLbroadcast

Details
Date:

mei 19

Time:

14:00

Evenement Categorie:

Actie, Meeting

Organisator

Extinction Rebellion NL

Email: info@extinctionrebellion.nl

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR