Tot op de Bodem/ Digging Deep, community-event XR Wageningen

Training of lezing

27 september 2023

17:30 tot 20:00

Scheidingslaan 1, Wageningen, Nederland

Prijs: Gratis

Minder geschikt voor nieuwe rebellen. Bekijk alle evenementen voor nieuwe rebellen

English follows Dutch
Het boerenland is er slecht aan toe. De bodem raakt uitgeput door overmatig gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. De veestapel is verantwoordelijk voor een gigantische uitstoot van broeikasgassen, fijnstof en stikstof, wat leidt tot opwarming van de aarde en een alarmerende afname van de biodiversiteit. Bovendien zijn, sinds het jaar 2000, de helft van de Nederlandse boeren uit hun vak geduwd door de wetten van kapitalistische landbouw.

Waarom financiert de Rabobank nog altijd de industriële landbouw, die voor een groot deel verantwoordelijk is voor de dramatische afname van biodiversiteit, dierenleed en de stikstofcrisis? Waarom draaien boeren en de samenleving op voor de schadelijke gevolgen van de industriële landbouw terwijl de Rabobank slechts de winsten opstrijkt?

Extinction Rebellion Wageningen nodigt je namens XR-Landbouw en Greenpeace uit voor een Community-event op Woensdag 27 september waarin we tot op de bodem uitzoeken wat de relatie is tussen de Rabobank en de (Industriële) Landbouwcrisis.

We kijken samen naar videos en krijgen info van Greenpeace en Extinction Rebellion Landbouw. We kijken naar de Community Supported Agriculture in Wageningen met deze boeren, en we gaan met elkaar in gesprek over de gevolgen van de industriële landbouw, de rol van de Rabobank en alternatieve vormen van voedselproductie. Wat staat ons hier in Wagenigen te doen, en waar leggen wíj prioriteiten?

Dit alles met het genot van een heerlijke Veganistische maaltijd* !
Tot ziens op 27 september!
INFO:
•     Community-event ‘Tot op de bodem!’
•     Woensdag 27 september
•     Ontvangst: 17:30 uur in Ppauw, Scheidingslaan 1 Wageningen
•     Begin: 18:00
•     Maaltijd, sprekers, film, dialoog en meer
•     Einde +/- 20:00 uur maar je kan lekker blijven hangen

Omdat wij graag willen weten hoeveel mensen er willen eten, vragen we je hier in te schrijven. Als je je niet inschrijft mag je uiteraard nog wel eten!*: https://forms.gle/tbDUYGYLv4gDA8Nf8

Agricultural areas in the Netherland are in poor condition. The soil is becoming depleted due to excessive use of fertilizers and pesticides. The livestock is responsible for a massive emission of greenhouse gases, particulate matter, and nitrogen, leading to global warming and a alarming decline in biodiversity. Furthermore, since the year 2000, half of Dutch farmers have been pushed out of their profession by the laws of capitalist agriculture.

Why is Rabobank still financing industrial agriculture, which is largely responsible for the dramatic decline in biodiversity, animal suffering, and the nitrogen crisis? Why are farmers and society bearing the harmful consequences of industrial agriculture while Rabobank reaps only the profits?

Extinction Rebellion Wageningen invites you on behalf of XR-Agriculture and Greenpeace to a Community event on Wednesday, September 27th, where we will dig deep into the relationship between Rabobank and the (Industrial) Agricultural crisis.

We will watch videos together and receive information from Greenpeace and Extinction Rebellion Agriculture. We will also look at Community Supported Agriculture in Wageningen with these farmers, and we will engage in conversation about the consequences of industrial agriculture, the role of Rabobank, and alternative forms of food production. What do we need to do here in Wageningen, and where should we prioritize?

All of this with the enjoyment of a delicious vegan meal*!
See you on September 27th!

INFO:
• Community event ‘’Digging deep’’
• Wednesday, September 27th
• Reception: 17:30 at Ppauw, Scheidingslaan 1 Wageningen
• Start: 18:00
• Meal, speakers, film, dialogue, and more
• Ends around 20:00, but you are welcome to stick around!

Because we would like to know how many people want to eat, we ask you to register here. If you do not register, you are still welcome to eat!*: https://forms.gle/tbDUYGYLv4gDA8Nf8

Locatie

Ppauw, Scheidingslaan 1, Wageningen, Nederland