WORKSHOP EIS NUL / DEMAND ZERO XR Groningen-Friesland-Drenthe

(English follows Dutch)

🔥 WAT IS EIS NUL? KLIMAATRECHTVAARDIGHEID VOOR IEDEREEN
We eisen een rechtvaardige transitie die de behoeften en stemmen van degenen die het meest getroffen worden door de klimaatcrisis centraal stelt en degenen die het meest verantwoordelijk zijn voor ecologische verwoesting ter verantwoording roept.
In deze interactieve workshop zullen we ons begrip van wat klimaatrechtvaardigheid is en voor ons betekent verbreden en verdiepen. De workshop is gebaseerd op deliberatie. Zo biedt het de ruimte om jouw/onze ideeën, ervaringen en vragen (ook de ‘domme’) te delen. De workshop is bedoeld als een startpunt om Eis 0 als lokale groepen formeel te omarmen. Een eerste stap omdat we hopen en denken dat er nog vele gesprekken zullen volgen om klimaatrechtvaardigheid onderdeel te maken van onze beweging – te (ont)leren en te groeien als gemeenschap en als individu.

🌈 VOOR WIE?
Deze workshop is voor rebellen van XR Groningen, XR Friesland en XR Drenthe.
Deze workshop is bedoeld voor rebellen die nieuw en onbekend zijn met het thema klimaatrechtvaardigheid EN ook voor rebellen die meer bekend zijn met deze thema’s. Deze workshop is echt ontworpen om je te ontmoeten waar je bent, waar je ook bent in je leerreis, en moedigt ons aan om van elkaar te leren.

Wanneer? Zaterdag 14 januari 2023 13:00-18:00 (begint met een gezamelijke lunch)
Waar? Plutozaal Plutolaan 329 9742 GK Groningen

👉🏼 AANMELDEN

 

🔥 WHAT IS DEMAND ZERO? CLIMATE JUSTICE FOR ALL
We demand a just transition that puts the needs and voices of those most affected by the climate crisis at the centre and holds accountable those most responsible for ecological devastation.
In this interactive workshop, we will broaden and deepen our understanding of what climate justice is and means to us. The workshop is based on deliberation. Thus, it provides the space to share your/our ideas, experiences and questions (including the ‘silly’ ones). The workshop is intended as a starting point to formally embrace Demand 0 as local groups. A first step because we hope and believe many more conversations will follow to make climate justice part of our movement – to (de)learn and grow as a community and as individuals.

🌈 FOR WHO?
This workshop is for rebels from XR Groningen, XR Friesland and XR Drenthe.
This workshop is designed for rebels who are new and unfamiliar with the topic of climate justice AND also for rebels who are more familiar with these topics. This workshop is really designed to meet you where you are, wherever you are in your learning journey, and encourages us to learn from each other.

When? Saturday 14 January 2023 13:00-18:00 (starts with joint lunch)
Where? Plutozaal Plutolaan 329, 9742 GK Groningen

👉🏼 REGISTER

Details
Date:

januari 14

Time:

13:00 - 18:00

Organisator

Extinction Rebellion Groningen

Locatie

Plutozaal

Plutolaan 329

Groningen, 9742 GK

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR