XR fleurt de straten van Utrecht op

(🇬🇧below) laagdrempellige actie-aankondiging vrijdag 23e!
Vrijdag de 23e willen we onszelf zichtbaar maken in heel Utrecht, maar daar hebben we iedereens hulp bij nodig! Kom met ons XR posters plakken 🗞️, planten planten🌱 , kunstzinnig krijten🎨 en standbeelden versieren🗽. Overdag zal er in het centrum van 13:00 tot 16:00 een “kraampje” (bakfiets) zijn waar je briefings kunt krijgen en de materialen voor verschillende activiteiten kan ophalen. Deze bakfietslocatie is Domplein. Aansluiten kan bij één of meerdere onderdelen. Hieronder gedetailleerde info over elke activiteit:
-Posteren🗞️: Er zullen twee sessies zijn om posters door de stad te verspreiden. Voor de eerste sessie kun je de materialen (posters, kwast & lijm) ophalen bij de bakfiets tussen 13:00 en 16:00☀️, kijken of je een klein groepje kan vormen, en de officiele posterplekken in de stad langsgaan! Deze plekken hebben wij op een deelbare kaart staan🗺️. Voor de tweede sessie zullen we ons om 20:00 op de Nijverheidsweg 6 verzamelen voor een briefing, om vervolgens ’s nachts🌙 de stad in te gaan. Deze actie is geheel op eigen risico, en XR is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen. Vanwege COVID-19 kunnen maar 20 mensen deze briefing bijwonen, dus vol is helaas vol. Inschrijflink: https://doodle.com/poll/yamx8hky5gqnf6mz
-Planten planten🌱: Met “guerilla gardening” kun je de materialen (planten, grond & schepje) bij de bakfiets ophalen tussen 13:00-16:00 en vervolgens de stad ingaan om haar groener te maken! Welke inwoner wordt nou niet blij van meer groen in Utrecht?
-Kunstzinnig krijten🎨: Een actie die heel toegankelijk is voor zowel jong als oud waarbij we op openbare plekken mooie krijttekeningen gaan maken. Haal het krijt op bij de bakfiets (13:00-16:00) en krijt er op los! We hebben sjablonen die je kan volgen, maar eigen ideeën zijn even welkom. Dingen als onze lieve moeder aarde🌍, de stijgende zeespiegel🌊 of gewoon mooie diertjes 🦁 staan altijd erg leuk!
-Standbeelden versieren🗽: Het idee is om bekende standbeelden te versieren met creatieve XR protestslogans (zie foto). Niet alleen krachtig, maar ook erg komedisch. Mocht je voorkeur hebben voor een bepaald standbeeld? Claim het dan hier: https://tinyurl.com/claimstandbeeld Je kunt borden komen maken van 10:00-16:00 in onze maakbasis (Nijverheidsweg 6). Als je thuis liever aan de slag wilt, kun je ook makkelijk borden maken via de template-website: https://extinctionrebellion.fr/vizgen/#/ Vanwege corona hebben we het opgesplitst in 4 groepen, dus je kunt je inschrijven voor een bepaalde ‘timeslot’ via deze link: https://doodle.com/poll/npx8vn8kq29fws7m.
Alle geleende materialen kunnen worden teruggebracht bij de bakfiets-locatie tussen 16:00-17:00. Mocht dat niet lukken, neem dan contact met mij (Sebastiaan) op en dan regelen we het privé.
COVID-19🦠: vanwege de recente opmars van het virus moeten we extra scherp zijn tijdens deze actie. Daarom dat we op de “bakfiets-locatie” je willen vragen om niet in groepjes dicht op elkaar te gaan staan. Krijgt een ander groepje een briefing? Wacht dan even met materialen ophalen tot het weer rustiger is. Vergeet je ook niet in te schrijven voor de poster-actie en het standbeeld-bordjes maken!

easy-to-join action announcement Friday 23rd!
On Friday the 23rd we want to make ourselves visible throughout Utrecht, but we need everyone’s help to do so! Help us with: spreading XR posters 🗞️, planting plants🌱 , artistic chalking🎨 and decorating statues🗽. During the day there will be a “stall” (cargo bike) in the *centre* from 13:00 to 16:00 where you can get briefings and pick up materials for the various activities. This cargobike-location will be at Domplein. You can join one or more activities. Below you will find detailed information about each activity:
-Postering🗞️: There will be two sessions to distribute posters throughout the city. For the *first session* you can pick up the materials (posters, brush & glue) at the cargo bike between 13:00 and 16:00☀️, see if you can form a small group, and visit the official poster sites in the city! We have these spots for you on a shareable map🗺️. For the *second session* we will gather at 20:00 on Nijverheidsweg 6 for a briefing, and then go into town at night🌙. This action is entirely at your own risk, and XR is not responsible for any consequences. Because of COVID-19, only 20 people can attend this briefing, so sign up while you can! Registration link: https://doodle.com/poll/yamx8hky5gqnf6mz
Planting plants🌱: With “guerilla gardening” you can pick up the materials (plants, soil & shovel) at the cargo bike between 13:00-16:00 and then go into town to make it greener! Which inhabitant wouldn’t be happy with more green in Utrecht?
-Artistic chalking🎨: An action that is very accessible for both young and old, where we will make beautiful chalk drawings in public places. Pick up the chalk at the cargo bike (13:00-16:00) and start drawing! We have templates you can follow, but your own ideas are equally welcome. Things like our dear mother earth🌍, the rising sealevel🌊 or beautiful animals 🦁 are always great fun!
-Decorating statues🗽: The idea is to decorate famous statues with creative XR protest slogans (see photo). Not only powerful, but also very comedic. Do you prefer a certain statue? Claim it here: https://tinyurl.com/claimstandbeeld You can come and make signs from 10:00-16:00 in our creative base (Nijverheidsweg 6). If you prefer to work at home, you can also easily make signs via the template-website: https://extinctionrebellion.fr/vizgen/#/ Because of corona we have split it up into 4 groups, so you can register for a certain ‘timeslot’ via this link: https://doodle.com/poll/npx8vn8kq29fws7m.
All borrowed materials can be returned at the cargo bike location between 16:00-17:00. If this is not possible, please contact me (Sebastiaan) and we will arrange it privately.
COVID-19🦠: due to the recent rise of the virus we need to be extra sharp during this action. That is why we would like to ask you at the “cargo bike location” not to stand close together in groups. Is another group receiving a briefing? Then wait until the group is done and it is less busy. Don’t forget to sign up for the postering during the night and the creating of statue signs!
Details
Date:

oktober 23

Time:

10:00 - 23:55

Evenement Categorie:

Actie

Organisator

Extinction Rebellion Utrecht

Email: xrutrecht@gmail.com

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR