XR NL nodigt rebellen uit om mee te denken over impactvolle projecten

(English below)
Op 4 juli om 11:00 – 13:30 ben je uitgenodigd om deel te nemen aan een brainstorm, of ‘structural ideation process’, om impactvolle project ideeën te genereren voor Extinction Rebellion Nederland. De centrale vraag voor deze participatieve sessie zal zijn: “Hoe kunnen we de overheid inspireren om nu actie te ondernemen om het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen en de uitstoot van broeikasgassen op een rechtvaardige en eerlijke manier te reduceren tot netto nul in 2025?”. Ideeën voor projecten mogen zeer uiteenlopend zijn, bijvoorbeeld: een ambitieus kunstproject, een ‘klimaatrechtvaardigheid coalitie’, het opschalen van innovatieve en creatieve acties etc. De sessie is geïnitieerd door de fundraising circle van XRNL en zal worden gefaciliteerd door Mareike Britten (https://www.mareikebritten.com/).

Waarom deze sessie?
Onze beweging groeit met de dag en geeft ons de kans om nieuwe methodes van activisme te verkennen en de uitdaging van ambitieuze en complexe projecten aan te gaan. We hebben gemerkt dat voor veel rebellen geld een probleem lijkt te zijn bij het indienen van projectvoorstellen. De fundraising circle gelooft echter dat we veel financiële steun kunnen vinden, zolang we maar goede, concrete plannen hebben om te pitchen. Tijdens deze sessie willen we de barrière van geld wegnemen en ons samen voorstellen wat we zouden doen als geld geen probleem was. Met andere woorden, tijdens deze sessie willen we een proces op gang brengen dat mogelijk kan leiden tot een geweldig XR-project dat zal bijdragen aan één van-, of alle drie de eisen.

Wat gaan we doen tijdens de sessie?
– Een gestructureerd ideatie & concretisatie proces om nieuwe project ideeën te genereren.
– We maken o.a. gebruik van hulmiddelen zoals: Stille brainstorm, beeldassociaties, mindmappen, wisselen van perspectief en het beantwoorden van de Focusvraag vanuit het perspectief van iemand anders.
– Discussiëren en luisteren naar ideeën van je mede-rebellen, onder begeleiding van Mareike.

Praktische zaken
– 4 juli (zondag) om 11:00 – 13:30.
– Zoomlink: https://us02web.zoom.us/j/83422132352
– Iedereen is welkom!
– De sessie zal in het Engels zijn. Voor degenen die geen Engels kunnen verstaan, kunnen we wellicht een vertaler regelen, of in ieder geval een Nederlandstalige breakout room creëren om aan deel te nemen.

We hopen je te zien op 4 juli! Breng al je creatieve gedachten en goede vibraties mee naar de sessie!

——————

On the 4th of July at 11:00 – 13:30, you are invited to join a brainstorm, or ‘structured ideation process’, to generate impactful project ideas for Extinction Rebellion Netherlands. The focus question for this participative session will be: “How might we inspire the government to act now to halt biodiversity loss and reduce greenhouse gas emissions to net-zero by 2025 in a just and fair manner?”. Ideas for projects may be very diverse, for example: an ambitious art project, a ‘climate justice coalition’, scaling up innovative and creative actions, etc. The session is initiated by the fundraising circle of XRNL and will be facilitated by Mareike Britten (https://www.mareikebritten.com/).

Why this session?
Our movement grows by the day, allowing us to explore new methods of activism and to take on the challenge of ambitious and complex projects. We have noticed that for a lot of rebels, money seems to be an issue when forwarding project proposals for the change they envision. However, the fundraising circle believes that we can find a lot of support out there, as long as we have good, concrete plans to pitch. During this session, we would like to remove the barrier of money and envision together what we would do if money was not an issue. In other words, during this session, we would like to kickstart a process that will potentially lead to an awesome XR project that will contribute to one of-, or all of our three demands.

What will we do during the session?
– A structured ideation & concretisation process to generate new project ideas
– Using tools such as Silent brainstorm, picture associations, mind maps, changing perspectives and answering the Focus Question from the perspective of someone else.
– Discuss and listen to the ideas of your fellow rebels, under the guidance of Mareike.
– How to proceed?

Practicalities
– 4th of July (Sunday) at 11:00 – 13:30
– Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/83422132352
– Everyone is welcome!
– The session will be in English. For those who can not understand English, we will try to make special arrangements, or at least create a Dutch-spoken breakout room to participate in.

Hope to see you on the 4th of July! Bring all your creative thought and good vibrations to the session!

Details
Date:

juli 4

Time:

11:00 - 13:30

Evenement Categorie:

Meeting

Organisator

Extinction Rebellion NL

Email: info@extinctionrebellion.nl
Locatie

Online

Online

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR