XR studiegroep basisteksten: Going back to our roots!

Hoi dappere, prachtige, vreedzame rebellen.
Op verschillende plekken tegelijk zien rouw cirkels het levenslicht. Het is tijd!
Binnen onze snel groeiende gemeenschap ontspruiten de eerste zaden van de regeneratieve cultuur die geboren wordt vanuit de wereldwijde crisis waar we ons in bevinden.
‘Het werk dat opnieuw verbindt’ wordt opgepakt.
Behalve het plaats maken voor en werken met de verlammende emoties die op komen wanneer we ons geconfronteerd zien met wat er gebeurt in onze wereld is er ook de behoeft aan diepere studie om te kunnen begrijpen welke concepten aan dit werk ten grondslag liggen.
Daarom deze uitnodiging om deel te nemen aan een maandelijkse studie groep, waarin we de theoretische onderbouwing, zoals die beschreven staat in “Coming back to Life” zullen doornemen en ons eigen maken.
Vervolgens bestuderen we met elkaar ‘Deep adaptation” van Jem Bendell en andere kerndocumenten van Extinction Rebellion, en wat ter tafel komt.
Begerig naar Wijsheid, opstaand voor het leven


Hi brave, beautiful, peaceful rebels
In several places at the same time, mourning circles see the light. It is time!
Within our fast-growing community, the first seeds of regenerative culture are sprouting from the global crisis we find ourselves in.
‘The work that reconnects’ is being taken up.
In addition to making way for and working with the overwhelming emotions that arise when we find ourselves confronted with what is happening in our world, there is also the need for deeper study to understand the concepts underlying this work.
That is why we invite you for a monthly study group, in which we will go through the conceptualization for the work that reconnects, as described in “Coming back to Life”, and make ourselves at home in it.
Continuing we will study together “Deep adaptation” by Jem Bendell and other core documents of Extinction Rebellion, and what topics will be brought in.
(com)passionate for Wisdom, rising up for life

Details
Date:

maart 26

Time:

07:00 pm - 09:00 pm

Organizer

Extinction rebellion NL

Email: info@extinctionrebellion.nl
Venue

Daguerrestraat 179

Daguerrestraat 179

Den Haag, Nederland, 2561 TS