Actieconsensus Rebel Without Borders

Alle rebellen worden gevraagd onderstaande overeenkomst te volgen tijdens de actie. Deze geeft een basis voor vertrouwen, zodat zowel rebellen als het publiek weten wat we van elkaar kunnen verwachten.

DE REBELOVEREENKOMST VOOR REBELLEN DIE ONDERDEEL ZIJN VAN REBEL WITHOUT BORDERS

1 / We tonen respect voor iedereen – voor andere rebels, het grote publiek, de overheid en de politie.
2 / We handelen en uiten ons geweldloos en dragen geen wapens.
3 / We nemen verantwoordelijkheid voor onszelf en de juridische gevolgen van onze aanwezigheid en handelen.
4 / We gebruiken geen alcohol of illegale drugs en roken sigaretten alleen op plekken waar anderen er geen last van hebben.
5/ We zijn hier niet aanwezig om politieke partijen te promoten.
6/ We maken geen open vuur.
7/ We zijn allemaal een gelijkwaardig onderdeel van het geheel en maken onze eigen beslissingen.

We zijn hier samen totdat de regering voldoet aan onze drie eisen voor noodzakelijke maatregelen op het gebied van de klimaat- en ecologische noodsituatie

Deze code is bedoeld om ons te helpen de vele mensen aan te trekken die we nodig hebben om deze beweging effectief te maken.


All Rebels are asked to follow our basic Agreements. They provide a basis for trust so that both Rebels and the public know what we can expect from each other REBEL WITHOUT BORDERS

THE REBEL AGREEMENT FOR REBELS WHO TAKE PART IN REBEL WITHOUT BORDERS

1/ We show respect to everyone – to each other, the general public and to the government and police.
2/ We engage in no violence, physical or verbal, and carry no weapons.
3/ We hold ourselves accountable for our actions and do not hide from the legal consequences.
4/ We bring no alcohol or illegal drugs and smoke cigarettes only on places it will not bother others.
5/ We dont bring political signs or promote political parties
6/ We dont use open fire for any reason.
7/ We take responsibility for ourselves; we are all crew.

We are here together until the Government acts on our three demands for necessary action on the climate and ecological emergency.

This code aims to help us attract the many people we need to make this movement effective.