STOP MET MILJARDEN
GEVEN AAN VERVUILERS

Overheid, stop de miljardensubsidies aan de fossiele industrie en grote vervuilers, kies voor het klimaat

TEKEN DE PETITIE

Het is nu of nooit

We bevinden ons in een klimaat- en milieucrisis die het voortbestaan van onze wereld bedreigt. Toch blijven onze politici vervuilende bedrijven en de fossiele industrie steunen. Dit kan niet zo doorgaan!

Wij, bezorgde burgers die een veilige toekomst willen voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen,

Constateren dat de overheid jaarlijks miljarden investeert in de fossiele brandstofindustrie,

en eisen dat de overheid deze miljardensubsidie per direct stopzet én een burgerberaad voor het klimaat opzet, waarmee effectief klimaatbeleid gemaakt kan worden, zonder gehinderd te worden door korte-termijn-belangen en bedrijfslobby.

2913 van 3000 handtekeningen

Bedankt!

Wil je je impact vergroten? Elke donatie helpt ons om deze en andere klimaatacties mogelijk te maken.

doneer NEE DANK JE

Wat we willen

De wetenschap laat zien dat als we zo doorgaan, de kans aanwezig is dat voor het eind van deze eeuw de aarde voor een groot deel onleefbaar is geworden.  In plaats van 1,5 graad opwarming uit het Parijs akkoord, stevenen we nu af op een catastrofale opwarming van 4 graden. Het is daarom onacceptabel dat onze overheid met ons belastinggeld de fossiele industrie jaarlijks voor 8,3 miljard euro subsidieert. Dit kan niet zo doorgaan, wij eisen dat deze subsidies worden stopgezet.

Lobby eruit, burgers erin
In plaats van te luisteren naar de lobby van de fossiele industrie en andere grote vervuilers, is het hoog tijd dat onze overheid gaat luisteren naar burgers om een leefbare toekomst voor ons en onze kinderen veilig te stellen. Zo willen wij dat er een burgerberaad voor het klimaat wordt opgezet: een effectieve manier om beleid te maken zonder gehinderd te worden door korte-termijn-belangen en de bedrijfslobby. Werkt dat? Jazeker, onder andere in Frankrijk heeft een burgerberaad er dit jaar voor gezorgd dat de regering een zeer ambitieus klimaatbeleid heeft aangenomen. Dit kan in Nederland ook.

Dit is waar we voor strijden

Onze eisen

0. KLIMAATRECHTVAARDIGHEID VOOR IEDEREEN: We eisen een rechtvaardige transitie die de behoeften en stemmen van degenen die het meest getroffen worden door de klimaatcrisis centraal stelt en degenen die het meest verantwoordelijk zijn voor ecologische verwoesting ter verantwoording roept.*
1. Wees eerlijk over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.
2. Doe wat nodig is om biodiversiteitsverlies te stoppen en verminder de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.
3. Laat burgers beslissen over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een Burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.

* We zijn bezig om ‘Eis Nul: Klimaatrechtvaardigheid voor iedereen’ in onze beweging te implementeren. Deze zomer heeft een nationale People’s Assembly georganiseerd door Extinction Rebellion de implementatie van deze eis gesteund. We erkennen echter de fouten die XR in het verleden over dit onderwerp heeft gemaakt. Daarom willen we in een grassroots proces ook alle lokale groepen langsgaan, zodat we deze eis niet alleen officieel implementeren, maar ook echt integreren. Je kan meer lezen over eis 0 op demand0.nl.

Wie wij zijn

Extinction Rebellion (XR) is een internationale burgerbeweging van mensen zoals jij en ik die zich zorgen maken over de klimaat-en ecologische crisis. We zijn sinds de oprichting in Engeland eind 2018 al actief in 1050 plaatsen en 62 landen. En we blijven groeien. Simpelweg omdat steeds meer mensen begrijpen dat er ingrijpende verandering nodig is. XR rebellen voeren vreedzame, geweldloze, disruptieve acties uit om druk te zetten op overheden om het leven op deze planeet te beschermen.

Sluit je aan