KLIMAATREBELLIE, 11 - 18 OKTOBER, DEN HAAG

de crisis is nu

Terwijl wij vrolijk doorleven, komen over de hele wereld mensen om door hongersnood en natuurrampen, iets wat ons ook te wachten staat. Van 11 tot 18 oktober blokkeren wij daarom het hart van Den Haag. We eisen klimaatrechtvaardigheid: doe wat nodig is en maak Nederland in 2025 klimaatneutraal op een eerlijke manier.

Meld je aan

De acties worden bijgewoond door een breed publiek en zijn geschikt voor zowel nieuwe als ervaren actievoerders. Iedereen is welkom om mee te doen, voor een paar uur, één dag of alle dagen. Schrijf je hieronder in zodat we je op de hoogte kunnen houden van de acties en de voorbereidingen.

Heb je al een affiniteitsgroep voor de actie? Meld die dan aan met dit formulier!

Vragen

Hier kun je informatie vinden over de Klimaatrebellie. Deze sectie zal worden aangevuld in aanloop naar de rebellie.

De Klimaatrebellie is de grootste burgerlijke ongehoorzaamheidsactie voor het klimaat in de Nederlandse geschiedenis. Van 11 – 15 oktober blokkeren we dagen achter elkaar het politieke centrum van Nederland, Den Haag. We eisen dat de overheid Nederland in 2025 klimaatneutraal maakt op een rechtvaardige manier. In het weekend van 16 en 17 oktober organiseren we een legaal programma waar we samen met allerlei sociale bewegingen stilstaan bij hoe zo’n rechtvaardige transitie eruit ziet. Op 18 oktober komen we samen om terug te kijken op de Klimaatrebellie en op te laden voor de volgende acties.

Extinction Rebellion (XR) is een internationale burgerbeweging van mensen zoals jij en ik die zich zorgen maken over de klimaat- en ecologische crises. Wij zijn sinds de oprichting eind 2018 in Engeland actief in 1150 plaatsen en 72 landen met honderdduizenden rebellen. We blijven groeien omdat steeds meer mensen inzien dat ingrijpende verandering nodig is. Rebellen voeren vreedzame, geweldloze en verstorende acties uit om druk te zetten op overheden om het leven op deze planeet te beschermen.

Burgerlijke ongehoorzaamheid is het doelbewust en vreedzaam overtreden van de wet om aandacht te vragen voor een maatschappelijk onrecht. In de geschiedenis is burgerlijke ongehoorzaamheid met succes ingezet om grote veranderingen voor elkaar te krijgen. Zo speelde burgerlijke ongehoorzaamheid een cruciale rol in de Indiase onafhankelijkheid, de strijd voor het algemeen stemrecht, de Amerikaanse burgerrechtenwetgeving en het afdwingen van onderzoek naar HIV/AIDS.

Al tientallen jaren werken activisten aan het stoppen van de klimaat- en ecologische crisis. Maar de klimaatbeweging is de strijd aan het verliezen. Dertig jaar van petities tekenen, demonstreren, ‘groen’ stemmen en internationale klimaattoppen leverden niks op. De uitstoot van broeikasgassen is alleen maar verder gestegen en de Aarde is alleen maar verder verwoest. Als we nu niks doen is onze planeet straks grotendeels onbewoonbaar. Daarom gebruikt Extinction Rebellion burgerlijke ongehoorzaamheid. We doen dit bewust in het centrum van grote steden, waar mensen er letterlijk niet omheen kunnen.

De klimaatcrisis raakt iedereen, maar raakt niet iedereen op dezelfde manier of op hetzelfde moment. De gevolgen van de klimaat- en ecologische crisis zijn het eerst en het hardst voelbaar voor mensen in Azië, Afrika, Zuid-Amerika en Oceanië die het minst aan de crisis hebben bijgedragen. Ook in Nederland zijn het vaak armere groepen mensen, die relatief minder uitstoten, die het meest geraakt worden door de vervuilende fossiele industrie. Deze mensen zijn bovendien het meest kwetsbaar in de transitie naar duurzame energie. Daarom eisen wij klimaatrechtvaardigheid voor iedereen. Wij eisen een eerlijke transitie voor de mensen en gemeenschappen die geraakt worden door de crisis, waarbij degene die de grootste verantwoordelijkheid dragen voor ecologische ontwrichting, opdraaien voor de gevolgen ervan.

De korte versie is: bij klimaatneutraal in 2050 wordt de 1,5 graden opwarming als doelstelling losgelaten. Echter, de afgelopen zomer hebben we kunnen zien hoe de wereld eruit ziet met ‘slechts’ 1,2 graden opwarming. Het koolstofbudget om 50 procent kans te hebben om onder de 1,5 graden te blijven (een veel beter perspectief!) is in 2028 op. Door al in 2025 klimaatneutraal te zijn neemt Nederland haar verantwoordelijkheid voor uitstoot in het verleden en creëren wij extra tijd voor armere landen die het minst hebben bijgedragen. Als rijk land hebben we de mogelijkheden om dit te doen.

Voor extra uitleg klik hier.

We hebben een aantal afspraken die iedereen volgt tijdens de acties, deze zijn als volgt:
1. We tonen respect voor iedereen – voor andere rebellen, het grote publiek, de overheid en de politie.
2. We handelen en uiten ons geweldloos en dragen geen wapens.
3. We nemen verantwoordelijkheid voor onszelf en de juridische gevolgen van onze aanwezigheid en handelen.
4. We gebruiken geen alcohol of drugs en roken sigaretten alleen op plekken waar anderen er geen last van hebben.
5. We zijn hier niet aanwezig om politieke partijen te promoten.
6. We maken geen open vuur.
7. Wij houden ons aan de coronamaatregelen, we dragen een mondkapje en houden waar mogelijk 1,5 meter afstand.
8. We zijn allemaal een gelijkwaardig onderdeel van het geheel en nemen onze eigen beslissingen.

Ja. We vragen rebellen 1,5 meter afstand te houden en (wanneer dit niet lukt) mondkapjes te dragen. Bovendien vinden de acties in de buitenlucht plaats.

We raden je sterk aan om je in te schrijven. Op die manier kunnen we je belangrijke updates sturen over de acties en hebben we vanuit de organisatie een kloppend beeld van hoeveel mensen er komen, zodat we alles goed kunnen voorbereiden.

Naast overnachten in de blokkade, in je eigen tentje, werken we aan verschillende slaapplekken waar rebellen kunnen bijkomen buiten de blokkade.

Ben je op zoek naar een plek bij iemand thuis? Meld je dan hier aan.

Heb je in Den Haag een slaapplek in de aanbieding voor één of meer Rebellen? Meld je dan hier aan.

Geen probleem! Bij burgerlijke ongehoorzaaheid komt ook achter de schermen heel veel kijken. Financieel, zeker, maar er gaan vooral duizenden uren van onze vrijwilligers in zitten. Dus sluit je nu aan als vrijwilliger voor het inhoudelijke programma, regen activiteiten of outreach.