Bekijk alle posities

Algemeen bestuurslid Stichting Vrienden van XR

Financiën, XR NL

Verantwoordelijkheden

Taken en bevoegdheden van het Algemeen bestuurslid • Houdt voeling met de beweging Extinction Rebellion Nederland • Levert vanuit de beweging Extinction Rebellion Nederland een actieve inbreng in de Stichting • Is medeverantwoordelijk voor het vaststellen van het beleid en toezien op het functioneren van de Stichting • Doet voorstellen en signaleert (beleids)ontwikkelingen • Vertegenwoordigt de stichting en draagt de missie en visie van de stichting uit • Bewaakt eventueel een specifiek aandachtsveld

Beschrijving

Stichting Vrienden van XR ondersteunt de activiteiten van Extinction Rebellion Nederland met geld of andere middelen. Hiervoor werft de stichting donaties en fondsen. In 2020 bedroegen de inkomsten ongeveer 230.000 Euro. Het bestuur van de stichting bestaat uit maximaal 5 personen en is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen van de stichting. Het bestuur beslist over uitgaven groter dan € 10.000 en handelt binnen de kaders van het beleidsplan en de jaarbegroting. De Financial Circle van Extinction Rebellion Nederland werkt nauw samen met het bestuur van de Stichting voor het voorbereiden van uitgaven

Vereisten

Profiel Algemeen bestuurslid • Actieve betrokkenheid bij Extinction Rebellion • Bestuurlijke ervaring hebben of op willen bouwen • Goede sociale en communicatieve eigenschappen • Affiniteit met het beheer van gelden • In staat om de stichting te vertegenwoordigen • Een juridisch achtergrond of kennis/ervaring met fondsenwerving is een pré.

Tijdsbesteding

1–5 uur / week

Geïnteresseerd?

Neem contact op met de rolmedewerker!