Bekijk alle posities

Nationaal Coordinator

Coördinatie Cirkel, XR NL

Verantwoordelijkheden

● Uitdragen van de XRNL, principes, waarden en het CC mandaat. ● Contact hebben met alle nationale en regionale kringvertegenwoordigers (reps.) van XRNL, en hen actief uitnodigen voor relevante bijeenkomsten. ● Houd in de gaten hoelang mensen een rol hebben vervuld, en help bij het opzetten van een evaluatie wanneer de tijd rijp is. ● Vraag de vertegenwoordigers om de agendapunten voor de CC-vergaderingen en bereid deze samen met de nationale facilitator voor. Dit moet op tijd gebeuren, zodat mensen de documenten kunnen doorlezen en opmerkingen kunnen achterlaten voor de vergadering. ● Aandachtspunten voor agendasetting (in coördinatie met de kringen en groepen die zich met deze punten bezighouden): - Bewegingsstrategie - Bestuursstructuur van XR - Operationele taken van XR, goede uitvoering van de opstand etc. ● Wanneer relevante kringen niet aanwezig zijn op vergaderingen wanneer bepaalde agendapunten aan de orde komen, verplaats de agenda/ koppel terug/ stel alternatieve besluitvorming voor - zorg er ook hier voor dat het mandaat niet wordt overschreden. ● Zorg ervoor dat het CC op een coherente manier handelt en dringende kwesties oplost die relevant zijn voor de hele beweging zonder het mandaat te overschrijden en tegen de gedecentraliseerde machtsstructuren in te werken. Dit omvat specifiek het in de gaten houden van MM-kanalen en het oplossen van urgente kwesties die zich hier voordoen. ● Met voornamelijk een naar binnen gerichte focus (XR NL), samen met de internationale link en met ondersteuning van de nationale facilitator, de inspanningen initiëren om de XR NL opstand week(en) te coördineren. ● Het aanspreekpunt zijn van het CC voor rebellen in de beweging. Coördineer mensen naar de plek waar ze moeten zijn om hun vragen op te lossen (zodat je niet alles zelf hoeft op te lossen). ● Integreer nieuwe mensen in de CC. Bespreek de rol van Vertegenwoordiger, zorg ervoor dat ze de twee-weg communicatie begrijpen (brengen naar en van het CC). Stuur ook het Overgangsdocument naar nieuwe mensen en zorg ervoor dat ze in de relevante - en bijgewerkte - kanalen zitten (signal, mattermost, nextcloud). Zorg ook voor hun uitfasering: zorg dat toegangsrechten overgaan. ● Faciliteren van mensen om rollen te verlaten als ze hun taken niet vervullen/als ze herhaaldelijk de XR-principes schenden/weigeren deel te nemen aan conflictoplossingsprocessen/als ze de rol willen verlaten/etc. ● Ervoor zorgen dat de rollen worden vervuld ● Indien nodig, helpen met het opstarten van de Rebellie Coördinatie structuur en de evaluatie van de rebellie

Beschrijving

De nationale coördinator zorgt ervoor dat de CC goed functioneert, in de uitvoering van haar werk en binnen de beweging in efficiënte samenwerking met andere kringen. De nationale coördinator werkt nauw samen met de facilitator van de CC. Het is aan te raden om hiervoor twee korte vergaderingen per week te houden.

Tijdsbesteding

21–30 uur / week

Geïnteresseerd?

Neem contact op met de rolmedewerker!