Burgers helpen politici: burgerberaad biedt Kamerleden oplossing voor klimaat- en vertrouwenscrisis

16/06/2021

Op dinsdag 22 juni organiseert De Coalitie Burgerberaad Klimaat & Milieu van 12.00 tot 14.00 uur een symbolisch burgerberaad op het Plein, vlakbij het Binnenhof in Den Haag. Informateur Mariëtte Hamer en Kamerleden van alle fracties zijn uitgenodigd om hier in gesprek te gaan met experts en inwoners uit heel Nederland over het belang van burgerinspraak en klimaat.

Behalve een manifest biedt De Coalitie Burgerberaad een passage aan voor het regeerakkoord, waarin is opgenomen dat in 2021 een Burgerberaad Klimaat & Milieu van minimaal 150 gelote burgers wordt georganiseerd. Dit burgerberaad krijgt de opdracht om maatregelen te formuleren die de klimaat- en ecologische crisis tegengaan.

Theatermaker Anouk Nuyens, schrijfster Dilara Bilgic, Benito Walker (Youth for Climate), en voormalig Denker des Vaderlands Daan Roovers zullen bij het evenement aanwezig zijn om het voorstel voor een Burgerberaad Klimaat & Milieu te steunen. 
Het symbolische burgerberaad vindt plaats bij een kunstwerk dat de Ambassade van de Noordzee aan dit evenement ter beschikking heeft gesteld.

Bij de organisatie van het evenement wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de huidige coronamaatregelen.Over Burgerberaad voor Klimaat & Milieu
Hoewel volgens het SCP ruim driekwart van de Nederlanders zich zorgen maakt over het klimaat, groeit het verzet tegen concrete klimaatmaatregelen zoals windmolens en aardgasvrije wijken. Dit speelt vooral wanneer inwoners het gevoel hebben dat maatregelen top-down opgelegd worden.

Burgerberaden geven inwoners de kans om al in een vroeg stadium mee te praten en mee te beslissen over beleid. Dat leidt tot haalbare oplossingen die beter aansluiten bij de samenleving.

Een burgerberaad wordt ingesteld voor enkele maanden. In die periode buigt een gelote dwarsdoorsnede van de bevolking zich over een maatschappelijk probleem: deelnemers laten zich informeren door experts, gaan onderling in overleg en formuleren samen aanbevelingen.

Buitenlandse voorbeelden laten zien dat burgerberaden oplossingen weten te bedenken voor beladen vraagstukken, waar de politiek niet uit komt. Zij blijken bovendien het vertrouwen tussen politiek en samenleving te vergroten.

Voor meer informatie: www.burgerberaadklimaat.nu/articles/faq

Over De Coalitie Burgerberaad Klimaat & Milieu
De Coalitie Burgerberaad Klimaat & Milieu is een initiatief van Bureau Burgerberaad, de TransitieMotor en Extinction Rebellion, dat inmiddels door meer dan zestig organisaties gesteund wordt. Het doel van De Coalitie is om nog dit jaar een Burgerberaad Klimaat & Milieu te laten plaatsvinden om zo sneller tot toereikend klimaatbeleid te komen dat kan rekenen op steun van de samenleving.

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR