Aandeelhoudersvergadering ING stilgelegd: rebellen eisen stop op alle fossiele financiering

25/04/2022

Zojuist hebben leden van Money Rebellion de aandeelhoudersvergadering van ING stilgelegd, in het hoofdkantoor in Amsterdam Zuidoost, met alarmfluitjes en door zich aan elkaar vast te ketenen voor het podium waar het bestuur zit. “Dit is een alarm voor het klimaat. ING zegt te stoppen met het financieren van fossiele projecten. Maar dat is veel te weinig. ING moet stoppen met álle fossiele financiering.”

Volg de gebeurtenissen via de livestream op www.instagram.nl/extinctionrebellionnl

Campagnewebsite: https://www.ingdebankvanfossielnederland.nl/

De deelnemers aan de actie, onder wie bezorgde ING-klanten, zaten als aandeelhouders in het publiek toen zij de vergadering onderbraken bij het agendapunt over duurzaamheid. Ze stelden zich voor het podium met alarmfluitjes. Ze gaven vervolgens een speech via de ‘human microphone’ (één zegt voor, de groep zegt het luid na, zie onderaan voor de tekst). Daarna gingen zij zitten en ketenden zich aan elkaar vast. Zij geven aan niet vrijwillig te vertrekken, voordat ING aan hun eis heeft voldaan: per direct stoppen met de financiering van en dienstverlening aan de fossiele industrie. Dat omvat het zoeken naar en productie, transport en verkoop van olie, gas en kolen.

Meer in plaats van minder
ING is met een jaarlijks bedrag van zo’n 9 miljard euro met afstand de grootste financier van fossiel van alle Nederlandse banken. In 2021 groeide dat bedrag zelfs naar 11 miljard. Op 23 maart kondigde ING aan te stoppen met het financieren van nieuwe fossiele projecten. Echter, bij bestudering blijkt dat het hier slechts gaat om de directe financiering van specifieke fossiele projecten, zo’n 10% van het totale bedrag dat bij ING gemoeid is met de fossiele industrie. ING gaat namelijk door met het financieren en faciliteren van de bedrijven die zulke projecten uitvoeren. Zo bevestigt de internationale financiële onderzoeksorganisatie BankTrack.

Geclassificeerd als achterblijver

Hoewel ING heeft verklaard de klimaatdoelen van Parijs 2015 te steunen, heeft de bank sindsdien zo’n 51 miljard euro aan fossiele projecten besteed. Een jaar geleden deed het gerenommeerde International Energy Agency een wereldwijde oproep om geen geld meer te steken in nieuwe fossiele projecten. ING gaat er echter mee door, door leningen te verstrekken en financiële diensten zoals underwriting te verlenen aan fossiele bedrijven. Het is onduidelijk waarom ING het advies van het IEA niet opvolgt. BankTrack classificeert ING op basis van zijn fossiele beleid dan ook als een ‘laggard’, een achterblijver.

Derde bezetting

Op 16 februari en opnieuw op 21 april (afgelopen donderdag) bezetten de rebellen de lobby van het ING-hoofdkantoor. Ze weigerden te vertrekken voordat de eis was ingewilligd en werden aan het einde van de dag gearresteerd wegens lokaalvredebreuk. Ze brachten beide keren de nacht door in het cellencomplex Flierbosdreef. Daarnaast heeft de groep twee keer buiten actie gevoerd met een flyer speciaal gericht op medewerkers van ING. “We willen graag dat zij weten hoe de vork in de steel zit en dat zij intern het gesprek aangaan over het fossiele financieringsbeleid van hun werkgever.”
Ook andere organisaties voeren actie tegen het fossiele beleid van ING. ING was een van de 29 grote bedrijven die door Milieudefensie om een klimaatplan zijn gevraagd. Fossielvrij NL riep in de uitzending van het tv-programma Kassa van 26 maart samen met de Fietsersbond, klant bij ING, en bezorgde individuele klanten, de bank op om het fossiele beleid aan te scherpen. De hoop is dat meer organisaties en individuen die bankieren bij ING een klacht bij de bank indienen.

Money Rebellion

Money Rebellion is een groep binnen de burgerbeweging Extinction Rebellion die zich inzet om de grote geldstromen naar de fossiele industrie te verleggen richting duurzame initiatieven. Eerder focuste de groep zich op pensioenfonds ABP, dat nog voor vele miljarden investeerde in de fossiele industrie. De campagne bestond onder meer uit meerdere bezettingen van de lobby van de hoofdkantoren van ABP in Amsterdam en Heerlen. In oktober 2021 kondigde ABP aan helemaal uit fossiel te stappen.

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR