Brief aan ABP

17/06/2021

LS,

Het volgende geldt voor ons als een feit.

Dit is de zwartste bladzijde in onze geschiedenis.

De mensheid bevindt zich in een ontwikkeling die nooit eerder zo geweest is. Onze natuurlijke leefomgeving, die onveranderlijk en onverstoorbaar leek en ons leven heeft gegeven, is aan het bezwijken. Een nieuw tijdperk breekt aan, waarin ons handelen een beslissende rol speelt. Wij zijn de laatste generatie die het roer om kan gooien. De feiten zijn zonneklaar: de leefgemeenschap van onze planeet – inclusief de mensheid – verkeert in de zesde massa-uitsterving. We kunnen niet langer ingaan tegen de wetten van de natuur.

Als er nu geen radicale verandering plaatsvindt, gaan we recht af op de totale vernietiging van alles wat ons dierbaar is: onze leefgemeenschap, onze natuurlijke omgeving en de toekomst van alle generaties na ons. Grote delen van het leven op aarde worden uitgeroeid door menselijk handelen: de oceanen warmen op, stijgen, verzuren en zitten vol met microplastics. Bossen worden gekapt en afgebrand om plaats te maken voor massale landbouw. We maken grote gebieden onleefbaar door chemische vervuiling en door de stijgende temperatuur in combinatie met ontbossing vindt er op grote schaal verwoestijning plaats. Daarnaast sterven er ieder jaar miljoenen mensen door luchtvervuiling. Nu al ondervinden juist die gemeenschappen die het minst bijdragen aan de vervuiling, de ergste gevolgen van de klimaatcrisis. Het destabiliserend effect van door de ecologische crisis veroorzaakte natuurrampen is pijnlijk duidelijk in juist die regio’s waar uitstoot het laagst is.

Ondanks dit alles, investeert ons pensioenfonds, het ABP, nog steeds meer dan 15 miljard euro in de fossiele industrie.

Als we doorgaan op de huidige weg ziet onze toekomst er catastrofaal uit.

De ecologische en klimaatcrisis kan niet langer meer worden genegeerd, ontkend of onbeantwoord blijven door wie dan ook met gezond verstand, ethisch bewustzijn of morele integriteit.

In overeenstemming met deze waarden, met ons verstand en het wetenschappelijke bewijs, verklaren wij, pensioendeelnemers van het ABP, het onze plicht in actie te komen ten behoeve van de veiligheid en het welzijn van onze natuurlijke levende wereld en de toekomstige generaties.

Ondanks duizenden verzoeken van pensioendeelnemers, gesprekken en oproepen uit de samenleving weigert het ABP zijn koers aan te passen. Daarom zien we geen andere mogelijkheid dan ons hier te melden en op deze plek te eisen dat het ABP per direct de ruim 15 miljard euro die ons pensioenfonds in de fossiele industrie heeft geïnvesteerd, terug te trekken.

Wij zullen hier niet weggaan totdat aan onze eis voldaan is. We zullen op vreedzame wijze deze plek bezet houden.

Wij weigeren om toekomstige generaties een stervende planeet na te laten door nu niets te doen.

We handelen uit gewetensnood, in vrede, met hevige liefde voor deze planeet in ons hart. Wij handelen voor het leven.

Extinction Rebellion

Dianne Boone
Mirjam Burema
Cor Burger
Stefan den Herder
Bas Huijbers
Marc-Siebren Kwadijk
Erik Lu
Liset Meddens
Petra Verdonk
Hans Verdonschot
Stefanie Wels
Lucas Winnips

 

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR