Extinction Rebellion blokkeert zaterdag 6 juli opnieuw de A12

04/06/2024

“Klimaatrechtvaardigheid Protestival op dezelfde dag op het Malieveld”  

Op zaterdag 6 juli 2024 om 13:00 uur, precies twee jaar na de eerste A12-blokkade, blokkeert Extinction Rebellion de A12 om te eisen dat de overheid per direct stopt met de jaarlijks 39,7- 46,4 miljard euro fossiele subsidie. Tegelijkertijd vindt er op het Malieveld het Klimaatrechtvaardigheid Protestival plaats. Het vorige kabinet leek een eerste stap te zetten op weg naar de afschaffing van fossiele subsidies. Het aanstaande kabinet is daarentegen van plan het merendeel van de klimaatmaatregelen te schrappen en het afschaffen van de fossiele subsidies is van de agenda gehaald. De blokkade is harder nodig dan ooit. 

Woordvoerder Rozemarijn van ‘t Einde: “In de plannen van het nieuwe kabinet wordt helemaal niet gesproken over het opstellen van een nationaal afbouwpad voor fossiele subsidies. Daarnaast houdt het kabinet een aantal regelingen die afgeschaft zouden worden of zelfs al waren, toch in stand, zoals: geen energiebelasting op kolen voor Tata Steel, nog minder energiebelasting op gas voor grootverbruikers en verlaagde accijns op diesel voor tractoren. Het kabinet heeft geen boodschap aan klimaatrechtvaardigheid, schuwt de Nederlandse verantwoordelijkheid voor de klimaat- en ecologische crisis en weigert te handelen om de gevolgen ervan in te perken. Dat is waarom wij op zaterdag 6 juli om 13:00 uur opnieuw de A12 blokkeren.” 

Klimaatrechtvaardigheid Protestival op Malieveld
Op dezelfde dag als de A12-blokkade, zaterdag 6 juli van 10:00 tot 22:00 uur, organiseert Extinction Rebellion, samen met bondgenoten, een protestival op het Malieveld in Den Haag. Geconfronteerd met het nieuwe kabinet maakt Extinction Rebellion zich, samen met deze bondgenoten, ernstig zorgen over de desastreuze gevolgen van de coalitieplannen voor de wereldwijde klimaatrechtvaardigheid. Met een uitgebreid programma van trainingen, workshops, sprekers en politieke muziek worden bezoekers aangespoord de komende tijd in actie te komen voor klimaatrechtvaardigheid. 

Klimaatonrecht neemt overal toe
Fossiele subsidies zijn een voorbeeld van het vergroten van de verschillen tussen arm en rijk. Gewone mensen betalen belasting, terwijl grootvervuilers worden gespekt met belastingvoordelen en andere subsidies. Door fossiele subsidies te verstrekken, stimuleert de overheid het gebruik van fossiele brandstoffen en jaagt zo de klimaat- en ecologische crisis jaarlijks met tientallen miljarden euro’s aan. In Nederland verdwijnt geld dat ook besteed had kunnen worden aan zorg, onderwijs of wonen zo in de zakken van aandeelhouders. Buiten Nederland, en vooral in het Mondiale Zuiden, zorgen fossiele subsidies voor een substantiële toename aan klimaatrampen, iets wat uiteindelijk ook Nederland te wachten staat. 

Miljoenen kinderen wereldwijd zijn ontheemd door extreem weer veroorzaakt door de klimaat- en ecologische crisis.[1] Zij leven in verschrikkelijke omstandigheden of sterven door hitte, hongersnood, orkanen, overstromingen en bosbranden. Het nieuwe kabinet laat een meedogenloos gezicht zien: niet alleen door mensonterend migratiebeleid, maar ook door het schrappen van 2,4 van de toch al niet toereikende 3,6 miljard ontwikkelingshulp, waaronder internationaal klimaatgeld. Over de noodzakelijke én rechtvaardige kwijtschelding van schulden die het Mondiale Zuiden ten gevolge van kolonialisme nog altijd bij het Westen heeft,[2] wordt met geen woord gerept.

Nieuwe kabinet op ramkoers met leefbare aarde
De wereld stevent af op 2,7 graden opwarming.[3] Hoewel de voorspellingen minder erg zijn dan tien jaar geleden, gaat het hierbij nog altijd om een catastrofale situatie. Veel landen worden nu al keihard geraakt door de gevolgen van de klimaat- en ecologische crisis. Een aantal van de Pacifische eilanden, waaronder Vanuatu, dreigt te verdwijnen en/of onleefbaar te worden door de stijgende zeespiegel, verzilting, extreme cyclonen en ander extreem weer.[4] Niet voor niets heeft een groep rechtenstudenten van Vanuatu het Internationale Gerechtshof gevraagd een advies uit te brengen over de verplichtingen van landen om de klimaatcrisis te bestrijden en om de juridische consequenties van niet-handelen te verduidelijken.[5] Dit advies kan waarschijnlijk eind dit jaar verwacht worden. 

Bronnen
[1] https://www.unicef.org/press-releases/weather-related-disasters-led-431-million-displacements-children-over-six-years
[2] https://www.debtforclimate.org/
[3] https://www.nu.nl/klimaat/6272335/wereldwijd-klimaatbeleid-heeft-in-tien-jaar-tijd-al-een-graad-opwarming-voorkomen.html
[4] https://docc.gov.vu/images/publications/brochures/The%20Impacts%20of%20Climate%20Change%20in%20Vanuatu.pdf
[5] https://www.theguardian.com/world/2023/mar/30/un-vote-on-climate-justice-pacific-island-change-crisis-united-nations-vanuatu

Ready to rebel?

Join the thousands of people that are already taking real meaningful action with Extinction Rebellion. Whoever you are or however much time you have, there is a place for you within our movement.

Join