Extinction Rebellion en Scientist Rebellion voeren opnieuw actie op Eindhoven Airport en komen met een eisenpakket

20/03/2024

Op zaterdag 23 maart voert Extinction Rebellion actie bij Eindhoven Airport omdat er nog steeds niet voldoende maatregelen worden genomen om de omwonenden en het klimaat te beschermen. Het aantal vluchten vanaf Eindhoven Airport is jaarlijks 41.500. Recent is weliswaar aangekondigd dat per 2026 dit aantal met 1000 verminderd gaat worden en dat vervuilende vluchten met privéjets dan gaan stoppen, maar dit is nog steeds onvoldoende. Het is nodig om NU het effect van het vliegveld op de gezondheid van omwonenden en op het klimaat te beperken. We roepen Eindhoven Airport dan ook op: doe wat nodig is en stop per direct met privéjets en halveer het aantal vluchten. Tegelijk moet de Nederlandse overheid alles doen om te komen tot een Europese belasting op kerosine.   

Stop direct met vervuilende privéjets

Eindhoven Airport faciliteert nog steeds fossiele privéjets. Privéjets zijn het toppunt van klimaatonrechtvaardigheid. Het zijn namelijk de privéjet- en businessclassreizen van  ‘slechts’ 1% van de bevolking die maar liefst 50% van alle luchtvaartemissies produceren [1]! Dr. Harald Buijtendijk, hoofddocent en onderzoeker bij het Centre for Sustainability, Tourism & Transport van Breda University of Applied Sciences: “fossiele privéjets zijn de meest vervuilende vorm van vervoer ter wereld en zijn 100% vervangbaar door andere vervoersmiddelen noodzakelijke medische vluchten uitgezonderd” [2]. We eisen daarom dat Eindhoven Airport per direct stopt met privévluchten en niet pas vanaf 2026, zoals de luchthaven nu beloofd heeft. 

 

Halveer het aantal vliegbewegingen

De 41.500 vluchten die jaarlijks vanaf Eindhoven Airport plaatsvinden, hebben nadelige gevolgen voor de wijde omgeving, en des te meer voor mensen die vlak bij het vliegveld of onder de aanvliegroutes wonen. Startend en landend vliegverkeer heeft een schadelijk effect op de gezondheid door o.a. geluidsoverlast (slaapstoornissen, hoge bloeddruk), (ultra)fijnstof en de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) [3]. Op en rondom Eindhoven Airport worden diverse industriële uitstootnormen ruimschoots overschreden [4]. Het fors verminderen van het aantal vluchten is alleen al daarom cruciaal. 

 

Maar in plaats van in te zetten op het verminderen van vluchten, suggereert Eindhoven Airport dat na 2027 groei van het aantal vliegbewegingen mogelijk is. Deze suggestie moet onmiddellijk van tafel. De klimaateffecten van de luchtvaart worden namelijk structureel onderschat, ook in Nederland [5]. De suggestie van groei van vliegbewegingen in de nabije toekomst is dan ook een fabel. Door het aantal vluchten permanent te halveren kan Eindhoven Airport de eigen ambities om 30% duurzamere vliegtuigbrandstof bij te mengen in 2030 overtreffen en eenvoudiger vluchten ontmoedigen die weinig toevoegen aan de regio-verbindingsfunctie. Met deze stappen wordt Eindhoven Airport op duurzaamheidsgebied WEL een geloofwaardig voorbeeld voor andere airports. 

 

Overheid: stimuleer groen alternatief vervoer

Zolang Europa kerosine (de fossiele brandstof voor vliegtuigen) niet belast, krijgen groene alternatieven – zoals internationale treinen –  geen eerlijke kans om met het vliegtuig te concurreren. Dit is onrechtvaardig beleid, omdat lusten en lasten niet eerlijk worden verdeeld. Een kwart van alle buitenlandse vakantiereizen uit Nederland bestaat uit vliegvakanties, maar deze vliegvakanties veroorzaken niet minder dan 74% van de CO2-uitstoot van deze buitenlandse vakantiereizen[6]. We roepen de Nederlandse overheid daarom op om te doen wat nodig is om snel een internationale belasting op kerosine in te voeren.  

 

Actie in Eindhoven

De actie op zaterdag 23 maart start om 12.00 uur op vliegveld Eindhoven waar Extinction Rebellion en Scientist Rebellion op een ludieke maar duidelijke manier de eisen voor een (klimaat)rechtvaardig beleid kracht zullen bijzetten. Tegelijkertijd vindt er van 12 tot 13 uur een grote manifestatie plaats voor het hoofdgebouw van Eindhoven Airport. Muziek, dans en sprekers wisselen elkaar af in een familievriendelijk programma met sprekers waaronder wetenschapsfilosoof Lisa Doeland en Alfred Blokhuizen van SchipholWatch. 

 

Bronnen

[1] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378020307779?via%3Dihub

[2] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517722001947?via%3Dihub 

[3] https://www.rivm.nl/ultrafijn-stof

[4] https://open.overheid.nl/documenten/ronl-ca66fdd0a2e10c7a543f08f8e05955b5495f907f/pdf

[5]https://assets.ctfassets.net/biom0eqyyi6b/4HLetoMGTkDE3NTPP51mHe/d3578d6486e44b41c7c9b7e45753473d/CO2_reduction_targets_for_AAS_based_on_remaining_IPCC_CO2_budgets_up_to_2050.pdf

 

[6]https://www.kimnet.nl/publicaties/publicaties/2023/12/07/co2-uitstoot-van-nederlanders-bij-recreatieve-verplaatsingen#:~:text=In%20totaal%20zorgen%20vakantiereizen%20en,Kennisinstituut%20voor%20Mobiliteitsbeleid%20(KiM).
Ready to rebel?

Join the thousands of people that are already taking real meaningful action with Extinction Rebellion. Whoever you are or however much time you have, there is a place for you within our movement.

Join