XR Wageningen

Nov 30
Wageningen Stationsstraat 32
Dec 04
Wageningen Markt 22
Luchtalarm = klimaatalarm
Klimaatalarm Wageningen 4 december We gaan ook in Wageningen meer aandacht vragen voor de klimaatcrisis! We voelen de klimaaturgentie tot in onze botten en willen dat op een vreedzame...
View all local groups