Verwacht: meer mensen dan ooit bij de zesde A12-blokkade vandaag om 12:00 uur

11/03/2023

Regering verstrekt jaarlijks 17,5 miljard euro fossiele subsidies ondanks steeds verergerende klimaat- en ecologische crisis

Vandaag, zaterdag 11 maart vanaf 12:00 uur, demonstreert Extinction Rebellion (XR) voor de zesde keer op de A12 tegen fossiele subsidies. Meer dan 2800 mensen hebben zich aangemeld voor deze geweldloze A12-blokkade en er zijn nog eens 1800 aanmeldingen voor de demonstratie op de randen van de tunnelbak. Dit is ruim twee keer zoveel als tijdens de vorige blokkade. Ook zijn meer dan 80 wetenschappers van Scientist Rebellion aanwezig, werkzaam bij universiteiten en onderzoeksinstituten uit het hele land. Zeker 60 van hen demonstreren op de A12, een ongekend groot burgerlijk ongehoorzaam protest van wetenschappers. Extinction Rebellion eist een direct einde aan de jaarlijkse 17,5 miljard euro fossiele subsidies.[1] Een noodzakelijke eis, in lijn met de urgentie van de klimaat- en ecologische crisis. 

XR-woordvoerder en UvA-promovendus Anne Kervers: “Deze winter zitten mensen in koude huizen met onbetaalbare energierekeningen terwijl de fossiele industrie woekerwinsten binnenharkt. De aarde is al zeker 1,2 graden opgewarmd, klimaatrampen slaan keihard toe. Vooral in het Mondiale Zuiden kampen mensen met extreme overstromingen en stormen, langdurige droogte en hongersnood, hittegolven en verlies van land door zeespiegelstijging. Toch ‘stimuleert’ onze regering de fossiele industrie jaarlijks met 17,5 miljard euro fossiele subsidies.

Grote steun voor afschaffen fossiele subsidies

De sterk groeiende opkomst bij A12-blokkades laat zien dat een steeds meer mensen een direct einde eisen aan de jaarlijks 17,5 miljard euro fossiele subsidies. Bijna 400 economen riepen afgelopen jaar de regering op te stoppen met fossiele subsidies[2], en tientallen wetenschappers en BN’ers ondertekenden een oproep tot vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid[3]. Ook António Guterres, Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, roept regeringen keer op keer op te stoppen met fossiele subsidies.[4] Christian Climate Action-woordvoerder en geestelijk verzorger in de verslavingszorg Rozemarijn van ’t Einde: “Nederland beloofde zeven jaar geleden, in 2015, te stoppen met fossiele subsidies, maar subsidieert olie-, gas- en kolenbedrijven nog steeds elk jaar met 17,5 miljard euro. Het gebrek aan klimaatbeleid van onze overheid is ronduit crimineel! De afgelopen maanden is onze beweging explosief gegroeid. Alle actietrainingen zitten overvol en onze acties worden steeds groter. Deze ontwikkeling laat zien dat steeds meer mensen dit niet laten gebeuren. Wij komen in opstand voor het leven. We blijven terugkomen, telkens met meer, net zo lang tot onze overheid doet wat nodig is.”

Demonstreren ‘within sight and sound’

In de vijf eerdere A12-blokkades heeft Extinction Rebellion laten zien dat zij deze veilig en verantwoord kan laten verlopen. De geweldloze demonstraties worden nauwgezet voorbereid door een gemengde groep van ervaren en nieuwe actievoerders die intensief samenwerken. Hierbij staan veiligheid en geweldloosheid voorop. Iedereen die meedoet wordt geadviseerd een actietraining te volgen om zo te leren hoe je geweldloos actie voert. XR-woordvoerder en rechtenstudent Hannah Prins: “Met de A12-blokkade staat Extinction Rebellion in haar recht. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat demonstreren mag ‘within sight and sound’ van degenen waartegen de demonstratie is gericht. Daarom demonstreren we op een plek die ertoe doet, de A12 tussen het ministerie van EZK en de tijdelijke Tweede Kamer. Een einde aan de jaarlijks 17,5 miljard fossiele subsidies is een redelijke eis die ondersteund wordt door de wetenschap.” 

Criminalisering van klimaatactie leidt tot maatschappelijke steun

In reactie op het groeiende succes van de A12-blokkades trad het Openbaar Ministerie meermaals buitensporig op. Geweldloze actievoerders werden van hun bed gelicht op verdenking van ‘opruiing’ terwijl zij niets anders deden dan oproepen tot een vreedzame demonstratie. Acht actievoerders, waaronder een actievoerder die niet bij Extinction Rebellion is aangesloten, kregen een gebiedsverbod van 90 dagen opgelegd. Inmiddels heeft de rechter geoordeeld dat dat in drie gevallen onterecht was. Op dinsdag 14 februari kwamen daar nog vijf gebiedsverboden bij voor het achterlaten van de boodschap: ‘Stop fossiele subsidies’ op de zijkanten van de tunnelbak. Ondanks de gebiedsverboden mogen dit keer veel meer mensen verwacht worden op de A12.

Van de actievoerders wiens gebiedsverbod niet is opgeheven in het beroep, zal een aantal een klacht indienen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Advocaat van de actievoerders, Willem Jebbink: “Het is onbegrijpelijk dat de rechtbank, na een zeer uitvoerige discussie in raadkamer, groen licht geeft voor deze repressie door het OM. Ik verwacht dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens deze maatregelen tegen vreedzame demonstranten zal afkeuren. Maar tot die tijd moet iedereen in Nederland met een mening de borst nat maken.”

De acties van het Openbaar Ministerie konden rekenen op een storm van protest vanuit de samenleving. Bijna 50 maatschappelijke organisaties, waaronder Greenpeace, Urgenda, FNV, COC en Oxfam Novib[5], en meer dan tweeduizend mensen spraken vanaf de bovenkant van de tunnelbak hun steun uit tijdens de vijfde A12-blokkade. Ook vandaag verwachten wij dat talloze mensen de A12-blokkade vanaf de randen van de tunnelbak zullen steunen. 

Bronnen

[1] https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/subsidie-voor-fossiele-brandstoffen-ongekend-groot

[2] https://fd.nl/opinie/1459177/nederland-stop-met-fossiele-miljardensubsidies

[3] https://extinctionrebellion.nl/opinie-fossiele-subsidie/

[4] https://twitter.com/antonioguterres/status/1631694257865080832

[5] https://www.greenpeace.org/nl/greenpeace/56200/directeuren-maatschappelijke-organisaties-aanwezig-tijdens-extinction-rebellion-protest-op-a12-om-recht-van-demonstratie-te-verdedigen/

 

Ready to rebel?

Join the thousands of people that are already taking real meaningful action with Extinction Rebellion. Whoever you are or however much time you have, there is a place for you within our movement.

Join