Extinction Rebellion blokkeert A12 op dinsdag 2 juli, direct na bordesfoto

02/07/2024

Actie is voorproefje op massale blokkade op zaterdag 6 juli om 13:00

Op dinsdag 2 juli 2024 hebben zo’n 60 rebellen van Extinction Rebellion de A12 onaangekondigd geblokkeerd om een direct einde aan de jaarlijks 39.7 – 46.4 miljard euro fossiele subsidies te eisen. Een aantal rebellen heeft het verkeer op een veilige en verantwoorde manier stilgezet, zodat de rest de weg op kon lopen om de eis kracht bij te zetten. De blokkade is een voorproefje op de veel grotere blokkade aanstaande zaterdag 6 juli om 13:00 uur.

Woordvoerder Sam Schwencke: “Op het bordes stonden vandaag meerdere ministers die de klimaat- en ecologische crisis bagatelliseren of zelfs ontkennen. Dit is bizar en levensgevaarlijk. Afgelopen mei was wereldwijd de twaalfde heetste maand achtereen ooit gemeten[1] en er is een kans dat 2024 eindigt met een gemiddelde temperatuur op aarde van ruim 1,5°C boven het pre-industriële niveau.[2] Wereldwijd wordt nu al één op de vijf sterfgevallen veroorzaakt door fossiele brandstoffen.[3] De wetenschap is helder, we moeten nu stoppen met alle fossiele subsidies. Daarom blokkeren wij vandaag en op zaterdag 6 juli de A12.”

Klimaatontkennende ministers
Een regering die niet in actie komt tegen de klimaat- en ecologische crisis en daarmee zijn plicht tot bescherming verzaakt, overtreedt een aantal van onze meest belangrijke wetten, regels en afspraken. In artikel 21 van de grondwet staat dat de overheid Nederland en de Nederlanders tegen rampen moet beschermen en volgens de ambtsbelofte moeten politici zich aan de grondwet houden. Het is daarom extreem zorgelijk dat het nieuwe kabinet bemand wordt door een aantal klimaatontkenners. Marjolein Faber, Minister van Asiel en Migratie beweerde: “Dat het klimaat iets verschuift, zal best kunnen. Dan is de vraag: heeft de mens er invloed op? En mijn antwoord is: nee.” En Barry Madlener, Minister van Infrastructuur en Waterstaat stelde: “Als we niets doen, zou het veel te warm worden. Ik zie het allemaal meevallen. Ik zie eigenlijk een afzwakking.”[4]

Afbouwplannen genegeerd
Dat het kabinet niet van plan is zijn verantwoordelijkheden te nemen, blijkt uit de manier waarop omgegaan wordt met fossiele subsidies. De plannen om deze af te bouwen, waar driekwart van de Tweede Kamer eind vorig jaar vóór stemde, worden door het nieuwe kabinet genegeerd. Hoewel het afbouwen van fossiele subsidies een logische eerste stap zou zijn om aan de beschermingsplicht uit artikel 21 van de grondwet te voldoen, staat er in het hoofdlijnenakkoord niets anders dan: ‘Afbouw van fossiele subsidies voor de energievoorziening vindt plaats in Europees verband.'[5] Maar toen afgelopen 29 mei in de Tweede Kamer een motie werd behandeld over het in Europees verband pleiten voor een afbouwpad van fossiele subsidies, stemden coalitiepartijen PVV en BBB tegen.[6] ​​​​​​

Protestival op het Malieveld
Ook op zaterdag 6 juli van 10:00 tot 22:00 uur organiseert Extinction Rebellion, samen met bondgenoten zoals Justice Movement Uganda, Migreat en Fossielvrij een Protestival Klimaatrechtvaardigheid op het Malieveld in Den Haag. De plannen van het nieuwe kabinet zijn niet alleen rampzalig voor het klimaatbeleid, maar ook op veel andere gebieden. Of het nu om asiel en migratie gaat, om woningbouw of om bescherming van de rechten van gemarginaliseerde groepen zoals lhbtq+-personen of mensen van kleur, dit extreemrechtse kabinet streeft niet naar rechtvaardigheid maar naar het omgekeerde. Het vereist een krachtig en langdurig tegengeluid. Het Protestival is daar onderdeel van.

 

Bronnen
[1] https://www.noaa.gov/news/may-2024-was-earths-warmest-may-on-record
[2] https://www.climatecouncil.org.au/inot-game-over-game-on-why-2024-inflection-point-for-climate-crisis/
[3] https://scholar.harvard.edu/files/mickley/files/vohra_2021_ff_mortality.pdf
[4] https://www.volkskrant.nl/wetenschap/geen-enkel-bewijs-dat-het-klimaat-verandert-zei-de-beoogd-pvv-minister-van-dijken-en-rivieren~b2d34a46/
[5] https://www.kabinetsformatie2023.nl/binaries/kabinetsformatie/documenten/publicaties/2024/05/16/hoofdlijnenakkoord-tussen-de-fracties-van-pvv-vvd-nsc-en-bbb/20240515+Hoofdlijnenakkoord+PVV+VVD+NSC+BBB.pdf
[6] https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2024D21761

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR