Extinction Rebellion, Christian Climate Action en Scientist Rebellion demonstreren bij provinciekantoor Noord-Holland om onmiddellijke sluiting Tata Steel en rechtvaardige regeling voor werknemers te eisen

24/06/2022

Tata Steel is een van grootste CO2-uitstoters van Nederland en verantwoordelijk voor de gezondheidscrisis in de regio IJmond

 

Op vrijdag 24 juni vanaf 14.00 uur demonstreren Extinction Rebellion, Christian Climate Action en Scientist Rebellion bij het provinciekantoor van Noord-Holland op de Dreef 3 in Haarlem met een banner, plantaardige rookbommen en een lawaaiprotest. Met zo’n vijfentwintig rebellen eisen zij de onmiddellijke sluiting van Tata Steel en een rechtvaardige regeling voor werknemers. De provincie Noord-Holland kan de vergunning van Tata Steel per direct intrekken en is daarmee bevoegd deze grote vervuiler een halt toe te roepen. Dit is het derde protest tegen de provincie Noord-Holland.

 

Gezondsheidscrisis en grote CO2-uitstoot

Het RIVM-rapport van januari 2022 laat zien dat het merendeel van de vervuiling in de regio IJmond afkomstig is van Tata Steel.[1] Bewoners van die regio ademen ernstig vervuilde lucht in. Zo hebben inwoners van Beverwijk 25% meer kans op longkanker dan elders. Daar komt nog bij dat de regering weigert aan het Urgendavonnis uit 2015 te voldoen. Tata Steel zegt plannen te hebben om op een groene manier verder te gaan en is van plan in 2050 CO2 neutraal te zijn. Dat is veel te laat. Woordvoerder Laura ten Brink: “Dit is een zaak van leven of dood. Niet alleen in de regio IJmond, waar mensen een verhoogde kans hebben te sterven aan longkanker, maar ook in India en Pakistan, waar de afgelopen dagen miljoenen mensen getroffen zijn door overstromingen veroorzaakt door de klimaatcrisis. Tata Steel kan geen moment langer open blijven. Pas als het op een schone, veilige en klimaatneutrale manier opereert, kan het bedrijf weer gaan draaien.”

 

Provincie Noord-Holland is bevoegd in te grijpen

De provincie Noord-Holland is het bevoegde gezag als het gaat om de vervuiling van Tata Steel, want het is deze provincie die de vergunning heeft verstrekt en dus ook weer in kan trekken. Toch heeft de provincie vooralsnog geen enkele actie ondernomen om haar inwoners te beschermen tegen de giftige invloed van Tata Steel. En dit dus ondanks de verhoogde aantallen zieken en sterfgevallen in de regio IJmond. Woordvoerder Laura ten Brink: “De provincie kan haar verantwoordelijkheid niet langer ontlopen. Tata Steel moet nu dicht met een rechtvaardige regeling voor werknemers. Om de gezondheid van de mensen in de regio IJmond te beschermen, maar ook om ervoor te zorgen dat we nog een kans maken de klimaatdoelen te halen. Wij eisen dat de provincie doet wat nodig is en omwonenden, personeel en de natuur op de eerste plaats zet.”

 

Wat is Extinction Rebellion?

XR is een mondiale burgerbeweging die zich inzet om het leven op aarde te behouden. Rebellen van XR zetten druk op overheden – met vreedzame, creatieve en ontregelende acties – om te zorgen dat deze in actie komen tegen de klimaat- en ecologische crisis. Sinds haar oprichting in 2018 is XR een van de snelst groeiende burgerbewegingen ter wereld. Zij brengt gewone mensen, uit alle delen van het land en van alle leeftijden, bij elkaar. In Nederland maakt een grote meerderheid zich zorgen over het leven van huidige en toekomstige generaties. Deze tendens zien wij terug in onze beweging; iedere maand zijn er meer lokale XR-groepen actief.

Vanuit de onderliggende eis KLIMAATRECHTVAARDIGHEID VOOR IEDEREEN stelt XR drie eisen aan de overheid:

  • WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.
  • DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te stoppen en verlaag de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.
  • LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.

 

Bronnen:

[1] https://www.rivm.nl/nieuws/rivm-onderzoek-bevestigt-tata-steel-terrein-grootste-bron-van-pak-en-metalen-in-ijmond

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR