Extinction Rebellion komt massaal en disruptief in actie in Rotterdam en eist einde van de fossiele industrie en een klimaatrechtvaardige transitie

24/05/2022

Extinction Rebellion komt massaal en disruptief in actie in Rotterdam en eist einde van de fossiele industrie en een klimaatrechtvaardige transitie

IPCC-rapport laat zien: overheden moeten einde fossiele industrie radicaal afdwingen

Op dinsdag 24 mei komt Extinction Rebellion massaal en disruptief in actie in Rotterdam. Rebellen verzamelen om 11.50 uur op de Coolsingel 37 vanwaar zij gezamenlijk naar de geheime actielocatie lopen. Extinction Rebellion eist het einde van de fossiele industrie en een klimaatrechtvaardige transitie voor werkers. De gevolgen van de klimaatcrisis zijn duidelijk: om het leven op aarde te beschermen moeten overheden en bedrijven nu doen wat nodig is. Ieder mens heeft recht op een veilige leefomgeving, een duurzame baan en woning en op groen vervoer. Stop de fossiele vernietiging.

 

Massale disruptieve actie, blijf op de hoogte via Telegram

Op dinsdag 24 mei sluit Extinction Rebellion de Rebellie tegen de Fossiele Industrie af met een massale disruptieve actie. Rebellen verzamelen om 11.50 uur op de Coolsingel 37, waarna zij gezamenlijk naar de geheime actielocatie lopen. Houd voor meer informatie de Telegram broadcast voor journalisten in de gaten en mogelijk ook aanvullende persberichten. Telegram broadcast: https://t.me/+Jcrgpo_uQuI3YWE0

 

IPCC-rapport laat zien: nu stoppen met fossiele industrie

Het IPCC-rapport is duidelijk: om kans te houden op maximaal 1,5 graad opwarming moet de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen vóór 2025 dalen.[1] De situatie is zo ernstig dat we zelfs in dat scenario tijdelijk over 1,5 graad opwarming heen gaan, met alle rampzalige gevolgen van dien. Helaas zien we de urgentie niet terug in de daadwerkelijke uitstoot. De Global Energy Review van 2021 van het IEA laat zien dat er in 2021 36.6 miljard ton CO2 is uitgestoten, de grootste uitstoot ooit.[2] Investeringen in schone energie blijven een factor drie tot zes achter bij het niveau dat in 2030 nodig is om opwarming onder de 2 graden te houden [1], om van 1,5 graad maar te zwijgen. Ondertussen vergroent de fossiele industrie in woorden, maar nooit in daden. Woordvoerder Akelei de Lange: “Na decennia van greenwashing staat als paal boven water dat de fossiele industrie het leven op aarde moedwillig vernietigt. Overheden moeten het einde van de fossiele industrie radicaal afdwingen.”

 

Klimaatrechtvaardige transitie

Het einde van de fossiele industrie vereist een grote omslag en die gaat niet zonder slag of stoot. De komende jaren moeten de klimaatbeweging, werknemers en vakbonden de handen ineen slaan om zo snel mogelijk tot een rechtvaardige energietransitie te komen. Dit betekent schuring: sectoren die moeten afschalen of enorm moeten groeien, werknemers die moeten worden omgeschoold en overgeplaatst. Extinction Rebellion wil samen met werknemers en vakbonden werken aan een rechtvaardige en sociale transitie. Ieder mens heeft recht op een veilige leefomgeving, een duurzame baan en woning en op groen vervoer. Woordvoerder Akelei de Lange: “De fossiele industrie moet verdwijnen, maar onze acties zijn nooit tegen werkers gericht. Het zijn de CEO’s en aandeelhouders die moeten inleveren voor een klimaatrechtvaardige transitie. Wij steunen werkers en vakbonden en omarmen hun eisen: een gegarandeerde groene baan met goede werkomstandigheden voor wie de omslag kan maken en een nette regeling voor de oudere werknemers, beide betaald uit een ruimhartig Kolenfonds.”

 

Wat is Extinction Rebellion?

XR is een mondiale burgerbeweging die zich inzet om het leven op aarde te behouden. Rebellen van XR zetten druk op overheden – met vreedzame, creatieve en ontregelende acties – om te zorgen dat deze in actie komen tegen de klimaat- en ecologische crisis. Sinds haar oprichting in 2018 is XR een van de snelst groeiende burgerbewegingen ter wereld. Zij brengt gewone mensen, uit alle delen van het land en van alle leeftijden, bij elkaar. In Nederland maakt een grote meerderheid zich zorgen over het leven van huidige en toekomstige generaties. Deze tendens zien wij terug in onze beweging; iedere maand zijn er meer lokale XR-groepen actief.

Vanuit de onderliggende eis KLIMAATRECHTVAARDIGHEID VOOR IEDEREEN stelt XR drie eisen aan de overheid:

  1. WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.
  2. DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te stoppen en verlaag de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.
  3. LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.

 

Noot voor redacties, niet voor publicatie

Voor informatie over deze actie neemt u contact op met onze woordvoerder Pim (06-48170971​​​​​​​). Voor algemene informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met media@extinctionrebellion.nl.

 

Bronnen: 

[1] https://www.ipcc.ch/2022/04/04/ipcc-ar6-wgiii-pressrelease/

[2] https://www.iea.org/reports/global-energy-review-co2-emissions-in-2021-2

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR