Extinction Rebellion kondigt blokkade voor Noord-Hollands provinciehuis in Haarlem aan

08/04/2024

Actievoerders eisen sluiting kooksfabrieken van Tata Steel

Op vrijdag 12 april 2024 zal Extinction Rebellion samen met ‘Kappen met kolen’ de N205 vóór het Provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem blokkeren – tenzij de provincie voor die tijd de vergunningen voor Kooksgasfabrieken 1 en 2 van Tata Steel heeft ingetrokken. Deze kooksgasfabrieken – waarin kolen tot kooks worden verwerkt – zijn namelijk zwaar verouderd en hadden allang gesloten moeten zijn. Ze lekken aan alle kanten en stoten vrijwel dagelijks gifwolken uit. Mensen die in de omgeving wonen, leven daardoor aantoonbaar korter en in slechtere gezondheid. 

Woordvoerder Peter Jamin: “Het eindspel voor Tata is begonnen, want we gaan net zo lang door tot de kooksgasfabrieken dichtgaan. Tata Steel zegt dat ze ook willen kappen met kolen, maar in hun plannen blijven de kooksfabrieken nog jaren open. Maar we kunnen niet langer wachten, want er gaan letterlijk mensen dood door de giftige uitstoot van deze fabrieken. Een kooksfabriek in een dichtbevolkt gebied als de IJmond is niet meer van deze tijd.”

Onvoldoende handhaving
De kooksgasfabrieken van Tata Steel zorgen voor grote overlast en vervuiling, en daarom moeten die zo snel mogelijk dicht. De provincie is verantwoordelijk voor het handhaven van de vergunningen van Tata Steel, en de installaties voldoen al jaren niet meer aan de eisen. Toch komt de overheid niet in actie en stelt de belangen van Tata Steel boven die van omwonenden. 

Daarom hebben de actiegroepen de Provincie Noord-Holland op 15 februari een ultimatum gesteld: ‘Trek vóór 12 april de vergunningen voor Kooksgasfabrieken 1 en 2 in, anders zullen we overgaan tot het blokkeren van de N205 vóór het provinciehuis’. Omdat de provincie nog niets van zich heeft laten horen, gaan de actievoerders ervan uit dat de blokkade vooralsnog doorgang zal vinden. 

Oproep
Naast de blokkade vindt een supportdemonstratie plaats in het Haarlemmerhoutpark met verschillende sprekers en een optreden van singer-songwriter Laura Kits. De blokkade begint om 13:00 uur. De actiegroepen roepen burgemeester Wienen van Haarlem en de plaatselijke veiligheidsdriehoek op om de actie te faciliteren. “We betreuren de overlast die Haarlemmers mogelijk van onze actie ondervinden, maar we zien geen andere mogelijkheid om de provincie duidelijk te maken hoezeer we ons in de steek gelaten voelen door onze eigen overheid”, aldus Peter Jamin. “We rekenen erop dat de meeste mensen begrip voor onze actie zullen hebben, en voor het feit dat we op deze plek staan. Ook roepen we de provincie op om snel in actie te komen en de vergunningen nu in te trekken, anders zal het niet bij één blokkade blijven.”

Over ‘Kappen met kolen’
‘Kappen met kolen’ is een campagne die zich richt op het beëindigen van het gebruik van steenkool, de meest schadelijke fossiele brandstof voor milieu (bij de winning), klimaat (CO2-uitstoot) en gezondheid (bij verbranding komen PAK’s en fijnstof vrij). Hoewel Nederland nog maar vier kolencentrales heeft, speelt ons land een grote rol in de doorvoer van steenkool richting Duitsland en Midden-Europa: zo worden via de havens van Rotterdam en Amsterdam miljoenen tonnen steenkool – deels bloedkolen afkomstig uit o.a. Colombia – overgeslagen. Regelmatig blokkeren activisten van ‘Kappen met kolen’ daarom kolentreinen richting Duitsland. Daarnaast richten ze zich op Tata Steel IJmuiden, een grootverbruiker van steenkool – waarmee ijzer uit ijzererts wordt gewonnen – en de grootste vervuiler en uitstoter van Nederland. Ze trekken samen met activisten en actiegroepen uit onder meer Colombia en Duitsland op. Kolen hebben in Nederland het kleinste aandeel in de fossiele energiemix maar veroorzaken de grootste schade. We moeten ergens beginnen, en #kappenmetkolen is een no-brainer! 

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR