Extinction Rebellion start Lenterebellie op 26 en 27 februari in vier Nederlandse steden

17/02/2021

Komende maanden coronaproof acties rondom verkiezingen en formatie nieuw kabinet   

Vrijdag 26 en zaterdag 27 februari 2021 start Extinction Rebellion (XR) haar Lenterebellie. Op vrijdag 26 februari zijn er kickoff acties in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Tilburg en op 27 februari worden er decentrale acties georganiseerd op talloze plaatsen in Nederland. XR neemt de straten over! Na de kickoffs gaat de opstand door: tijdens de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen én de formatie. Het kabinet 2021-2025 is het laatste kabinet dat het tij kan keren. 

Wees eerlijk! De gevolgen van de klimaat- en ecologische crises zijn hier

Terwijl de leefbaarheid voor mens en dier bedreigd wordt door de gevolgen van de klimaat- en ecologische crises, blijft de overheid stil. Zij weigert eerlijk te zijn over het gevaar waar wij ons in bevinden. Het nieuwe kabinet moet eindelijk doen wat nodig is om de klimaatcrisis tegen te gaan. Daarom komt Extinction Rebellion in opstand met de Lenterebellie. In de eerste fase, in de aanloop naar de verkiezingen, eist XR dat politiek en media eerlijk communiceren over de klimaat- en ecologische crises waar wij in leven, en dat de overheid de noodtoestand uitroept. In de tweede fase, tijdens de formatie, eisen wij dat het nieuwe kabinet doet wat nodig is om de gevolgen van de klimaat- en ecologische crises zoveel mogelijk te bezweren.

Disruptieve acties in o.a. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht; legale manifestatie in Tilburg 

De meeste acties zijn nog geheim, maar binnen XR zoemt het van jewelste. Er wordt georganiseerd, gediscussieerd, geschreven, ontworpen en gecreëerd. Het duurt niet lang meer voor wij allemaal de straat op gaan en in zwermen door de steden trekken. Vreedzaam, creatief en disruptief, zoals altijd. Alle acties zijn coronaproof. Zo wordt er alleen in kleine groepjes actie gevoerd, dragen de rebellen mondkapjes en wordt er 1,5 meter afstand gehouden. Op de social media kanalen worden de komende tijd updates geplaatst.

Wat is Extinction Rebellion?

XR is een mondiale burgerbeweging die zich inzet om het leven op aarde te behouden. Leden van XR zetten druk op overheden – met vreedzame, creatieve en disruptieve acties – om te zorgen dat deze in actie komen tegen de klimaat- en ecologische crises. Sinds haar oprichting in 2018 is XR een van de snelst groeiende burgerbewegingen ter wereld. Zij brengt gewone mensen, uit alle hoeken van het land en van alle leeftijden, bij elkaar. Een grote meerderheid Nederlanders maakt zich zorgen over het leven van huidige en toekomstige generaties. Dat zien wij terug in onze beweging. Iedere maand zijn er meer lokale XR groepen actief.

XR stelt de Nederlandse overheid drie eisen:

  1. WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.
  2. DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te stoppen en verlaag de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.
  3. LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een burgerberaad die een leidende rol speelt in de besluitvorming.

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR