Extinction Rebellion verwacht meer dan 2700 demonstranten in de A12-blokkade en vele duizenden in de support demo

25/05/2023

Meer dan 125 maatschappelijke organisaties steunen in de support demo de eis van Extinction Rebellion om direct te stoppen met alle fossiele subsidies

Op zaterdag 27 mei om 12:00 uur, demonstreert Extinction Rebellion voor de zevende keer vreedzaam op de A12. Meer dan 2700 mensen hebben zich aangemeld voor de A12-blokkade en nog eens vele duizenden voor de support demo. De eis, een direct einde aan alle fossiele subsidies, wordt gesteund door meer dan 125 maatschappelijke organisaties[1] en opnieuw speelt er een orkest op de A12, bestaand uit 75 musici. Ook de Klimaatstaking van vrijdag 26 mei staat in het teken van de eis: stop fossiele subsidies. Niet verwonderlijk, want uit het laatste onderzoek van MeJudice blijkt dat de fossiele subsidies in sommige jaren oplopen tot wel 30 miljard euro.[2] 

De World Meteorological Organization (WMO) stelt dat er 66% kans is dat de verhitting van de aarde al in 2027 tijdelijk de 1,5 graad overschrijdt door een combinatie van klimaatopwarming en El Niño.[3] Zeer zorgelijk, want verhitting boven de 1,5 graad kan leiden tot een opeenstapeling van steeds rampzaliger en mogelijk onomkeerbare gevolgen. En dat terwijl de gevolgen van de klimaat- en ecologische crisis ook nu al  afschrikwekkend zijn. In 2022 stierven alleen al in Somalië 43.000 mensen door droogte.[4] Het is noodzakelijk dat de regering nu grote stappen neemt om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Reyer Gerlagh, klimaateconoom en een van de eindredacteuren van het IPCC-rapport 2015 (CH5-WG3-AR5), gaat deze zaterdag voor het eerst mee de A12 op: “Ik doe al 30 jaar onderzoek naar duurzaamheid en economische belangen. In het IPCC-rapport rapporteerden wij als wetenschappers dat economische groei zónder klimaatbeleid leidt tot grote klimaatveranderingen. Bovendien rekenden we voor dat de kosten van klimaatbeleid relatief klein zijn, bijvoorbeeld in vergelijking met een financiële crisis, een wereldwijde pandemie of een oorlog. Toch bleken strategische belangen van landen sterker te wegen. Helaas leidt kennis niet vanzelf tot goed beleid. Daarom doe ik mee met Extinction Rebellion. We moeten mensen vertellen dat fossiele brandstoffen niet nodig zijn. Dat deze subsidies veel geld kosten en de wereld kapot maken. Stoppen met fossiele subsidies is een vorm van vooruitgang.”

Raki Ap, woordvoerder voor XR en de Free West Papua Campaign: “Onbegrijpelijk dat de regering de fossiele industrie nog altijd met tot wel 30 miljard euro per jaar subsidieert. De wetenschap is glashelder en daarnaast: je kunt de gevolgen van de klimaat- en ecologische crisis met eigen ogen zien. Er gaat nauwelijks een week voorbij zonder een nieuwe klimaatramp. Mensen in het Mondiale Zuiden, waaronder Inheemse mensen, verliezen hun grondgebied, leefwijzes en levens door toedoen van de fossiele industrie. Wij blijven terugkomen, steeds met meer, tot de regering doet wat nodig is.”

Foto credit: Eveline van Egdom

Enorme maatschappelijke steun voor afschaffen fossiele subsidies

Meer dan 125 maatschappelijke organisaties, waaronder Milieudefensie, BIJ1, DWARS, Partos, PAX, Urgenda en Netwerk Klimaat FNV steunen de eis een direct einde te maken aan alle fossiele subsidies. Ook speelt er een orkest van 75 musici het tweede deel (Allegretto) uit de Symfonie nr. 7 van Beethoven op de A12. XR-woordvoerder en UvA-promovendus Anne Kervers: “Dat zoveel organisaties een einde aan fossiele subsidies eisen en vele duizenden mensen de straat op gaan, laat zien dat de urgentie van de klimaat- en ecologische crisis breed wordt gevoeld. Een einde aan fossiele subsidies is een redelijke en noodzakelijke eis, in lijn met het IPCC-rapport.[5] De regering moet nu stoppen met alle fossiele subsidies.”

Gebiedsverboden opgeheven door rechter

Afgelopen dinsdag 23 mei oordeelde de rechter het beroep van vijf actievoerders tegen de verlenging van de hun opgelegde gebiedsverboden gegrond. Deze verlenging was niet proportioneel en werd per direct opgeheven. De uitspraak volgt op het harde optreden van het Openbaar Ministerie (OM) in januari van dit jaar. Acht geweldloze actievoerders zijn van hun bed gelicht op verdenking van ‘opruiing’. Tijdens de A12-demonstratie van zaterdag 11 maart werd ook disproportioneel opgetreden met de inzet van waterkanonnen terwijl er geen sprake was van een gevaarlijke of bedreigende situatie. 

Strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq: “Ik zou het Openbaar Ministerie willen uitnodigen om na te denken over de vraag of het meedoen aan klimaatacties, waarbij soms een overtreding plaatsvindt, geen rechtvaardigheidsgrond is gezien de noodtoestand waarin het klimaat zich nu bevindt. Ieder weldenkend mens zou moeten beseffen dat deze noodtoestand vraagt om actie vanuit de beleidsmakers en regeringen en dat demonstreren wel het minste is wat je kunt doen om het massale bewustzijn wakker te schudden dat het één seconde voor twaalf is.” 

Recent onderzoek van Investico en De Groene Amsterdammer laat zien hoe in Nederland omgegaan wordt met het demonstratierecht.[6] Dat staat ernstig onder druk, onder andere doordat de politie te pas en te onpas gegevens opvraagt van demonstranten en hun families, activisten thuis opzoekt zonder goede reden, en disproportioneel geweld inzet bij demonstraties. Ook leggen burgemeesters steeds meer en vaker ongeoorloofde beperkingen op aan demonstraties.[7] Voorafgaand aan de rechtszaak over ‘opruiing’, bleek dat de politie onder de naam ‘Inge’ chatgroepen van Extinction Rebellion heeft geïnfiltreerd, een methode die tot nu toe alleen gebruikt werd bij mensen die van terrorisme verdacht worden.[8] 

Bronnen

[1] https://milieudefensie.nl/actueel/meer-dan-125-organisaties-uiten-support-voor-a12-blokkade

[2] https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/belastingvoordelen-voor-fossiele-brandstoffen-nog-veel-groter

[3] https://www.theguardian.com/environment/2023/may/17/global-heating-climate-crisis-record-temperatures-wmo-research?CMP=Share_AndroidApp_Other

[4] https://www.unicef.org/press-releases/new-study-finds-43000-excess-deaths-may-have-occurred-2022-drought-somalia

[5] https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/

[6] https://www.groene.nl/artikel/klein-tegen-de-grote-politie

[7] https://www.platform-investico.nl/artikel/demonstratierecht-in-de-knel-burgemeesters-leggen-steeds-meer-beperkingen-op-aan-demonstraties/

[8] https://www.platform-investico.nl/artikel/politie-keek-heimelijk-mee-in-chatgroepen-van-extinction-rebellion/MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR