Extinction Rebellion voert actie in Rijksmuseum tijdens opening Frans Hals tentoonstelling

16/02/2024

Rijksmuseum moet sponsorrelatie met grootvervuiler ING per direct verbreken

Vandaag, op vrijdag 16 februari om 10.00 verrijkt Extinction Rebellion de opening van de Frans Hals tentoonstelling in het Rijksmuseum met bewerkte schilderijen die de rol van hoofdsponsor ING in het verergeren van de klimaat- en ecologische crisis laten zien. Bij vijf schilderijen, van Frans Hals, Jan Jansz Mostaert, Johannes Vermeer, Bartholomeus van der Helst en Melchior d’Hondecoeter, eist Extinction Rebellion dat het Rijksmuseum de sponsorrelatie met ING per direct verbreekt. De actie is onderdeel van dezelfde campagne als de A10-blokkades.

Woordvoerder Let de Jong: “Met deze geweldloze en kunstvriendelijke actie slaken wij een noodkreet. Het kan niet zo zijn dat het Rijksmuseum meer dan drie miljoen euro investeert in het behoud van de Nachtwacht en tegelijkertijd geld aanneemt van een sponsor die klimaatrampen mede veroorzaakt. Het Rijksmuseum laat haar goede imago misbruiken door ING, de grootste Nederlandse financierder van de klimaat- en ecologische crisis. Wij roepen het Rijksmuseum op om te breken met hun sponsor ING die het leven op aarde actief in de waagschaal legt.”

Sponsorrelatie ING in strijd met beleid Rijksmuseum 
Het Rijksmuseum stelt in zijn beleid omtrent samenwerkingen dat het “zich bewust is van zijn maatschappelijke positie en verantwoordelijkheid. Bij het aangaan van samenwerking en het accepteren van een gift zal het Rijksmuseum zich rekenschap geven van ontwikkelingen in de maatschappij.” Daarom moet het Rijksmuseum die verantwoordelijkheid nemen en de samenwerking met ING, de grootste financierder van fossiele brandstoffen per direct te beëindigen.

Ook zegt het Rijksmuseum giften aan te nemen ‘uitsluitend op basis van wat in het belang van het Rijksmuseum is.’ De effecten van het fossiele beleid zijn desastreus voor een leefbare aarde, en daarmee voor het voortbestaan van de collectie van het museum. Het eigen beleid biedt het Rijksmuseum eenvoudig de kans de relatie met ING te stoppen, want samenwerkingsverbanden dienen ‘jaarlijks herijkt te worden’.

ING grootste Nederlandse financierder van de fossiele industrie
Het klimaat bevindt zich in de grootst mogelijke noodtoestand. Iedere dag raken 20.000 kinderen ontheemd door weergerelateerde rampen.[1] 2023 was het heetste jaar ooit gemeten.[2] Amsterdam, de stad waar het Rijksmuseum is gevestigd, is ternauwernood ontsnapt aan een overstroming ten gevolge van een hevige storm. De kans op en intensiteit van stormen wordt door de opwarming van de aarde steeds groter.

De huidige fossiele voorraden in productie brengen de wereld over de twee graden opwarming. Niet alleen kunnen er geen nieuwe fossiele projecten meer bij, ook bestaande projecten moeten worden gestopt. ING onderschrijft het klimaatakkoord van Parijs, waarin is afgesproken om onder de 1,5 graden opwarming te blijven en beloofde daarom in 2022 te stoppen met de financiering van nieuwe olie- en gasprojecten. Maar de bank heeft een achterdeur gevonden om de fossiele industrie toch nog steeds van geld te voorzien voor nieuwe projecten. Dit doet ING via obligaties. In 2021 heeft ING zo zelfs meer geld binnengeharkt voor de fossiele industrie dan in 2020.

Bronnen
[1] https://twitter.com/UN/status/1710324535881543797
[2] https://nos.nl/collectie/13871/artikel/2504263-ook-wereldwijd-was-2023-het-warmste-jaar-ooit-gemeten

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR